Μηχανολογία και Κατασκευές

ASCEND

http://ascend.cheme.cmu.edu/

Το ASCEND είναι ευέλικτο περιβάλλον μοντελοποίησης για την επίλυση δύσκολων μηχανολογικών και επιστημονικών προβλημάτων. Παρέχει αντικειμενοστρεφή γλώσσα περιγραφής μοντέλων για την περιγραφή του συστήματος του χρήστη, αλληλεπιδραστική διεπαφή χρήστη που του επιτρέπει να επιλύει το μοντέλο του και να διερευνά την επίδραση της τροποποίησης των παραμέτρων του, καθώς και περιβάλλον συγγραφής σεναρίων που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αυτοματοποιεί ακόμα και τα πιο πολύπλοκα προβλήματα. Το ASCEND γράφηκε αρχικά στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon τη δεκαετία του 1980 και περιλαμβάνει αξιόπιστες και εύχρηστες ρουτίνες επίλυσης που μπορούν να αναλύουν τη δομή του μοντέλου του χρήστη και να επιλύουν χιλιάδες ταυτόχρονες μη γραμμικές εξισώσεις εντός ολίγων δευτερολέπτων σε έναν μέσο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ανάπτυξή του συνεχίζεται και σήμερα ενεργά και διατίθεται υπό την άδεια χρήσης GNU GPL, κάτι που διασφαλίζει ότι είναι ελεύθερο λογισμικό και ότι θα εξακολουθεί να είναι ελεύθερο.

Axiom

http://wiki.axiom-developer.org/FrontPage

Το Axiom είναι σύστημα γενικού σκοπού για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για συμβολικούς υπολογισμούς, για μαθηματική έρευνα και για την ανάπτυξη νέων μαθηματικών αλγορίθμων. Το Axiom διαθέτει μια ιδιαίτερα ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, μέσω της οποίας διατυπώνονται αφηρημένες μαθηματικές έννοιες. Η βιβλιοθήκη του Axiom περιλαμβάνει περισσότερα από 1,000 μαθηματικά πεδία και κατηγορίες.

AXIS

http://axis.unpythonic.net/index.cgi/.about

Το Axis είναι γραφική διεπαφή για το σύστημα EMC2 CNC, η οποία παρέχει αλληλεπιδραστική επισκόπηση. Έχει ως επί το πλείστον υλοποιηθεί σε Python, ενώ η εικονοαπόδοση της διεπαφής χρήστη γίνεται με τη βοήθεια των Tk και OpenGL. Είναι συμβατό με το tkemc και το mini και λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό σε μηχανές που δε διαθέτουν επιτάχυνση υλικού OpenGL.

CalemEAM

http://www.calemeam.com/

Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων. Παρέχει εργαλεία για παραγγελίες, αιτήσεις προμήθειας και αγορών, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων και προγραμματισμό του προϋπολογισμού της επιχείρησης.

CODE*ASTER

http://www.code-aster.org/

Το Code_Aster παρέχει πληθώρα μεθόδων πολυφυσικής ανάλυσης και μοντελοποίησης, οι οποίες ξεφεύγουν από το πλαίσιο των καθιερωμένων λειτουργιών του κώδικα θερμομηχανικών υπολογισμών. Η μοντελοποίηση του, οι αλγόριθμοί του και οι εφαρμογές του επίλυσης προβλημάτων συνεχώς βελτιώνονται και αυξάνονται. Τα πεδία στα οποία η εφαρμογή παρέχει υποστήριξη είναι το μηχανικό, το θερμικό και το πολυφυσικό πεδίο.

ELMER

http://www.csc.fi/elmer

Το Elmer είναι λογισμικό πολυφυσικής προσομοίωσης ανοιχτού λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από την CSC. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1995 σε συνεργασία με φινλανδικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και βιομηχανίες. Το Elmer περιλαμβάνει φυσικά μοντέλα για τη δυναμική φυσική των υγρών, τη δομική μηχανική, τον ηλεκτρομαγνητισμό, τη μεταφορά της θερμότητας και την ακουστική. Αυτά περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις τις οποίες το Elmer επιλύει με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method, FEM).

EMC

http://www.linux.cnc.org/

Το EMC (Enhanced Machine Control) είναι σύστημα λογισμικού για έλεγχο, με τη βοήθεια υπολογιστή, εργαλείων, όπως μηχανές φρέζας και τόρνου. Το EMC είναι ελεύθερο λογισμικό με ανοιχτό πηγαίο κώδικα. Οι τρέχουσες εκδόσεις του EMC διατίθενται υπό την άδεια χρήσης GNU GPL. Το EMC παρέχει:

 • Γραφική διεπαφή χρήστη (για την ακρίβεια αρκετές γραφικές διεπαφές από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια)
 • Μεταγλωττιστής για “G-code” (για την προγραμματιστική γλώσσα εργαλείων RS-274)
 • Σύστημα σχεδιασμού πραγματικού χρόνου
 • Διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων χαμηλού επιπέδου μηχανών, όπως οι αισθητήρες
 • Ένα ιδιαίτερα εύχρηστο στρώμα για τη γρήγορη δημιουργία μοναδικών ρυθμίσεων για μια μηχανή.
 • Δυνατότητα υποστήριξης πληθώρας διεπαφών
 • Εκτέλεση σε περιβάλλον Linux. Σήμερα, υπάρχει υποστήριξη για τους πυρήνες του Linux 2.4 και 2.6

Extrema

http://exsitewebware.com/extrema

Το Extrema είναι ώριμη και ισχυρή εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων, που αρχικά αναπτύχθηκε για να προσφέρει βοήθεια στα πεδία της πυρηνικής φυσικής και της φυσικής σωματιδίων. Η απαιτητική φύση των πεδίων αυτών διασφαλίζει ότι το Extrema είναι σε θέση να διαχειρίζεται ποικίλα προβλήματα ανάλυσης και δημιουργίας γραφημάτων για οποιοδήποτε πεδίο. Το Extrema, έχοντας τις ρίζες του σε ένα εργαστήριο φυσικής σωματιδίων (TRIUMF), σχεδιάστηκε πρωτίστως προκειμένου να παράσχει πρακτικές λύσεις σε ερευνητές. Η κληρονομιά αυτής της προσέγγισης σχεδίασης είναι η δημιουργία ενός πακέτου ανάλυσης δεδομένων και οπτικοποίησης το οποίο είναι και εύχρηστο και ιδιαίτερα ισχυρό. Ο μέσος χρήστης μπορεί να παράγει ουσιαστική εργασία εντός της πρώτης μόλις ώρας ενασχόλησής του με την εφαρμογή, ωστόσο τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητά του είναι σχεδόν ανεξάντλητα. Προηγούμενες εκδόσεις του Extrema έχουν επίσης εκδοθεί με το όνομα Physica.

KRATOS

http://www.cimme.com/kratos/

Το Kratos είναι μια μεθοδολογία και μια υπολογιστική δομή για τη δημιουργία προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων. Πρόκειται για πλαίσιο εργασίας ανοιχτού κώδικα με αντικειμενοστρεφή δομή που έχει ως σκοπό την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στους προγραμματιστές πεπερασμένων στοιχείων σε διαφορετικά πεδία και τη σύνδεση των εργαλείων αυτών για την επίλυση προβλημάτων πολυφυσικής. Ένα από τα κύρια ζητήματα σήμερα στη μηχανολογία είναι ο συνδυασμός διαφορετικών προσεγγίσεων ανάλυσης με μεθόδους βελτίωσης και η ενσωμάτωσή τους σε ένα πακέτο λογισμικού με μία μόνο διεπαφή χρήστη, το οποίο θα μπορεί να εφαρμόσει την υλοποιημένη λύση και σε νέα προβλήματα. Το Kratos είναι περιβάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υλοποίηση σε διαφορετικά επίπεδα. Αποτελείται από σύνολο κλάσεων και μεθόδων για προγραμματιστές, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα πολυφυσικής και βελτιστοποίησης. Το Kratos μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία αριθμητικής εφαρμογής σε C++ που επιλύει από τα πιο απλά προβλήματα έως και τα πιο σύνθετα. Πολλά προβλήματα στη μηχανολογία και στις εφαρμοσμένες επιστήμες επιλύονται με τη βοήθεια των μερικών διαφορικών εξισώσεων (partial differential equations, PDE), των οποίων η διαχείριση είναι εύκολη με τη βοήθεια αριθμητικών μεθόδων.

Maxima

http://maxima.sourceforge.net/

Το Maxima είναι σύστημα διαχείρισης συμβολικών και αριθμητικών εκφράσεων, συμπεριλαμβανομένων του διαφορικού και του ολοκληρωτικού λογισμού, των μετασχηματισμών Laplace, των σειρών Taylor, των συνήθων διαφορικών εξισώσεων, των συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, των διανυσμάτων και των πινάκων. Το Maxima παράγει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιώντας κλάσματα και αναπαραστάσεις κινητής υποδιαστολής, ενώ συγχρόνως μπορεί να σχεδιάζει συναρτήσεις και δεδομένα είτε στις δύο είτε στις τρεις διαστάσεις. Είναι απόγονος του Macsyma, του θρυλικού υπολογιστικού συστήματος άλγεβρας που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Είναι το μόνο σύστημα ανοιχτού λογισμικού που έχει βασιστεί στην προσπάθεια αυτή και εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στο κοινό, διαθέτοντας παράλληλα ενεργή κοινότητα χρηστών. Το Macsyma ήταν πραγματικά καινοτόμο για την εποχή του και πολλά μεταγενέστερα συστήματα, όπως το Maple και το Mathematica, είναι εμπνευσμένα από αυτό.

OpenCascade

http://www.opencascade.org/

Το OpenCascade είναι πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού η οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμη ως προϊόν ανοιχτού κώδικα. Περιλαμβάνει στοιχεία για τη μοντελοποίηση τρισδιάστατων επιφανειών και στερεών αντικειμένων, για την οπτικοποίηση, την ανταλλαγή δεδομένων και την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών. Η τεχνολογία του ανοιχτού λογισμικού μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα στην ανάπτυξη λογισμικών αριθμητικών προσομοιώσεων, όπως τα CAD/CAM/CAE, AEC και GIS. Διαθέτει πολλές μονάδες όπως:

 • Κλάσεις θεμελίωσης
 • Δεδομένα μοντελοποίησης
 • Αλγορίθμους μοντελοποίησης
 • Οπτικοποίηση
 • Ανταλλαγή δεδομένων
 • Πλαίσιο εργασίας εφαρμογών
 • Πλαίσιο εργασίας GUI
 • Εργαλεία ανάπτυξης

Παρέχει υποστήριξη ανάγνωσης/εγγραφής για τρισδιάστατα δεδομένα σε μορφή IGES και STEP, για τρισδιάστατη γεωμετρία και τοπολογία, για χρώματα, για δομές συναρμολόγησης και για ιδιότητες επαλήθευσης.

OpenFoam

http://www.opencfd.co.uk/openfoam/

Η εργαλειοθήκη OpenFOAM χρησιμοποιείται για αρκετών ειδών προσομοιώσεις, όπως η πολύπλοκη ροή ρευστών συμπεριλαμβανομένων των χημικών αντιδράσεων, η μεταφορά θερμότητας και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Το OpenFOAM παράγεται από την OpenCFD Ltd., είναι ελεύθερα διαθέσιμο ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται υπό την άδεια χρήσης GNU GPL. Στον πυρήνα του OpenFOAM υπάρχει ένα ευέλικτο σύνολο μονάδων C++. Αυτές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εφαρμογών επίλυσης, οι οποίες προσομοιώνουν συγκεκριμένα προβλήματα της μηχανολογίας, για τη λειτουργία υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες προεπεξεργασίας και μετεπεξεργασίας (από διαχείριση δεδομένων έως και επεξεργασία οπτικοποίησης) και για την παραγωγή βιβλιοθηκών, οι οποίες δημιουργούν εργαλειοθήκες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές επίλυσης και οι υπηρεσίες. Το OpenFOAM διατίθεται με πληθώρα προσαρμοσμένων εφαρμογών επίλυσης, υπηρεσιών και βιβλιοθηκών και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως οποιοδήποτε τυπικό πακέτο προσομοίωσης. Ωστόσο, είναι ανοιχτό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον πηγαίο κώδικά του, αλλά και όσον αφορά τη δομή του και την ιεραρχική σχεδίασή του, έτσι ώστε οι εφαρμογές επίλυσης, οι υπηρεσίες και οι βιβλιοθήκες να μπορούν να επεκταθούν. Το OpenFOAM μπορεί να επιλύει μερικές διαφορικές εξισώσεις που αφορούν οποιοδήποτε τρισδιάστατο πλέγμα πολυεδρικών κελιών. Οι εφαρμογές επίλυσης ροής ρευστών έχουν αναπτυχθεί εντός ισχυρού και ρητού πλαισίου εργασίας λύσεων, παρόλο που μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες εναλλακτικές τεχνικές. Οι βασικές εφαρμογές επίλυσης του OpenFOAM αφορούν τα παρακάτω:

 • Τις συμπιεσμένες ροές
 • Τις μη συμπιεσμένες ροές
 • Τις πολυφασικές ροές
 • Τα DNS και LES
 • Την ανάφλεξη
 • Τη μεταφορά θερμότητας
 • Την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια
 • Τη δυναμική των στερεών σωμάτων

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Audi, η Airbus, η Bayer, η Damone, η Daimler, η Delphi, η Honda, η Mitsubishi, η Shell κ.α. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Imperial College of London, το Πανεπιστήμιο της Utah, το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, το Πανεπιστήμιο του Tohoku κ.α.

OpenModelica

http://www.ida.liu.se/~pelab/modelica/OpenModelica.html

Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος μοντελοποίησης, μεταγλώττισης και προσομοίωσης για τη Modelica. Η Modelica είναι γλώσσα για τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση των φυσικών διαδικασιών. Πρόκειται για αντικειμενοστρεφή γλώσσα που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την άνετη και την ειδικά προσανατολισμένη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, όπως συστημάτων που διαθέτουν μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά ή θερμικά στοιχεία. Το έργο παρέχει ένα μεταγλωττιστή Modelica, καθώς και επέκταση για το περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse.

MyCMMS2

http://www.mycmms.org/

Πρόκειται για web-based μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης και συντήρησης (Computerized Maintenance Management System, CMMS). Σκοπός του είναι να χρησιμοποιηθεί από μικρούς οργανισμούς συντήρησης οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν χρήματα σε μεγαλύτερα εμπορικά πακέτα που επιπλέον απαιτούν μεγάλο χρόνο εκπαίδευσης. Το myCMMS είναι πλήρως web-based κάτι που σημαίνει πως δε χρειάζεται κάποια επιπρόσθετη εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή. Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες:

 • Υπηρεσίες δημιουργίας, επεξεργασίας, σχεδιασμού και ανάδρασης
 • Επαναληπτικές εργασίες
 • Διαχείριση αποθήκης διαθέσιμων προϊόντων
 • Διαχείριση αγορών εξωτερικών προϊόντων και υπηρεσιών

Nortfello

http://www1.norfello.com/

Το NorfeloCMMS είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή εφαρμογή CMMS. Παρέχει σε έναν οργανισμό τη δυνατότητα να διαχειρίζεται εύκολα το εργατικό δυναμικό του, τον εξοπλισμό του και τις υπηρεσίες του μέσω διαδικτυακής διεπαφής. Απευθύνεται σε κάθε οργανισμό που έχει να ασχοληθεί με εργασίες συντήρησης ή που διαθέτει εξοπλισμό τον οποίο πρέπει να καταγράφει. Το NorfeloCMMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση συντήρησης των βαριών βιομηχανιών, καθώς και για τη διαχείριση δικτυακού υπολογιστικού εξοπλισμού και συγχρόνως μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί τις διαφορετικές απαιτήσεις διάφορων τομέων. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

 • Έλεγχος πρόσβασης: Το NorfeloCMMS δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να χειρίζονται τα δικαιώματα των χρηστών μέσω της διαδικτυακής διεπαφής. Σε χρήστες ή ομάδες χρηστών μπορεί να απαγορευτεί η εκτέλεση κάποιων ενεργειών ή η πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο έλεγχος πρόσβασης της εφαρμογής βασίζεται σε κλειδιά και σε κλειδοθήκες. Κάθε λειτουργία του NorfeloCMMS διαθέτει και το ανάλογο κλειδί το οποίο είναι συσχετισμένο με αυτή. Οι κλειδοθήκες είναι συλλογές κλειδιών των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνουν οι χρήστες. Ο χρήστης έχει όλα τα κλειδιά τα οποία ανήκουν στην κλειδοθήκη που αυτός κατέχει. Η πολιτική πρόσβασης του NorfeloCMMS είναι εξ ορισμού περιοριστική. Δηλαδή, η πρόσβαση σε μια λειτουργία απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης έχει στην κατοχή του το κατάλληλο κλειδί. Επίσης, οι άδειες για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων παρέχουν έλεγχο πρόσβασης σε δεδομένα περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων του NorfeloCMMS. Οι άδειες για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζουν και τους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά, ενώ παράλληλα καθορίζεται και ο τύπος των δεδομένων που χρήστες αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν.
 • Αναφορές: Το NorfeloCMMS παρέχει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να προσαρμόζουν τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στις δικές τους ανάγκες. Η δημιουργία πρότυπων αναφορών είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς με τη χρήση του OpenOffice.org και την προσθήκη κάποιων μεταβλητών ο χρήστης μπορεί να δώσει στην αναφορά την επιθυμητή μορφή. Η εφαρμογή διαβάζει μεταβλητές από αρχεία ODT και δημιουργεί πίνακες βάσης δεδομένων για τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί. Δηλαδή, το περιεχόμενο είναι διαχωρισμένο από την παρουσίαση. Συνεπώς, είναι δυνατή η εύκολη αναζήτηση πληροφοριών και η παρουσίασή τους σε διάφορες μορφές.
 • Περιουσιακά στοιχεία: Σχεδόν τα πάντα στο NorfeloCMMS συσχετίζονται με κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι αντικείμενα, όπως είναι για παράδειγμα, στην περίπτωση διαχείρισης ενός πληροφοριακού συστήματος, οι εξυπηρετητές, οι μεταγωγείς και οι συσκευές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS). Σε άλλες περιπτώσεις περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι μονάδες κλιματισμού, ανελκυστήρες κ.ο.κ. Κοινός παρονομαστής σε όλα τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι οι εργασίες και οι πληροφορίες συντήρησης συσχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα στον οποίο απευθύνονται. Συνεπώς, όλες οι πληροφορίες μπορούν να προσαρμοστούν.
 • Καταμερισμός εργασιών: Τον καταμερισμό εργασιών μπορεί κανείς να τον θεωρήσει ως μια κόλλα χαρτί πάνω στην οποία αναγράφεται μία εργασία. Μόνο ένας χρήστης μπορεί να έχει την ίδια εργασία τη φορά. Αν στην ίδια εργασία δουλεύουν πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα τότε ένας από αυτούς είναι ο προϊστάμενος και οι υπόλοιποι είναι υφιστάμενοί του. Επίσης, κάθε εργασία μπορεί να δοθεί από τον ένα χρήστη στον άλλο. Κάθε φορά που η κατάσταση του καταμερισμού εργασιών αλλάζει, αυτό εμφανίζεται στην αντίστοιχη φόρμα του συστήματος. Όταν οι εργασίες ολοκληρωθούν, τότε ολοκληρώνεται και ο καταμερισμός εργασιών. Αρχειοθετείται από το σύστημα, αλλά παύει να είναι ενεργός.

Octave

http://www.gnu.org/software/octave/

Η GNU Octave είναι γλώσσα υψηλού επιπέδου που πρωτίστως προορίζεται για αριθμητικούς υπολογισμούς. Παρέχει εύχρηστη διεπαφή γραμμής εντολών για την επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών αριθμητικών προβλημάτων και για την εκτέλεση άλλων αριθμητικών πειραμάτων χρησιμοποιώντας γλώσσα που ως επί το πλείστον είναι συμβατή με το Matlab. Η Octave διαθέτει εργαλεία επέκτασης για την επίλυση κοινών αριθμητικών προβλημάτων γραμμικής άλγεβρας, για την εύρεση της ρίζας μη γραμμικών εξισώσεων, για την ολοκλήρωση συνήθων συναρτήσεων, για τη διαχείριση πολυωνύμων και την ολοκλήρωση συνήθων διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων. Μπορεί να επεκταθεί και να προσαρμοστεί με εύκολο τρόπο μέσω καθορισμένων από το χρήστη συναρτήσεων που έχουν γραφεί στη γλώσσα της Octave ή χρησιμοποιώντας μονάδες που φορτώνονται δυναμικά και είναι γραμμένες σε C++, C, Fortran ή άλλες γλώσσες.

ProView

http://www.proview.se/

Το Proview είναι ίσως το πρώτο σύστημα ανοιχτού κώδικα για τον έλεγχο επεξεργασιών. Αρχικά αναπτύχθηκε στη Σουηδία από την Mandator και την SSAB Oxelosund ως σύστημα ελέγχου επεξεργασιών που βασίζεται σε υπολογιστές. Το σύστημα έχει γίνει μια πλήρης, ολοκληρωμένη λύση χαμηλού κόστους που μπορεί να εκτελεστεί σε έναν τυπικό προσωπικό υπολογιστή που διαθέτει λειτουργικό σύστημα Linux. Το PROVIEW/R είναι σύγχρονο, ισχυρό και γενικό σύστημα ελέγχου επεξεργασιών. Διαθέτει όλες τις λειτουργίες που συνήθως απαιτούνται για τον επιτυχή ακολουθιακό έλεγχο, την προσαρμογή, την απόκτηση δεδομένων, την επικοινωνία, την εποπτεία κτλ. Η ρύθμιση του συστήματος PROVIEW/R γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος, γεγονός που καθιστά την υιοθέτησή του μια απλή, αξιόπιστη και ευέλικτη διαδικασία.

Το PROVIEW/R είναι ένα κατανεμημένο σύστημα, κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα αποτελείται από πολλούς υπολογιστές, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω κάποιου δικτύου. Μέσω του δικτύου αυτού οι υπολογιστές ανταλλάσσουν δεδομένα. Ο προγραμματισμός είναι δυνατό να γίνει τόσο με τη βοήθεια ενός επεξεργαστή PLC με γραφικό περιβάλλον όσο και με γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (όπως η C, η Java ή η Fortran). Η έννοια του Proview βασίζεται σε μια λύση PLC ή οποία τρέχει σε τυπικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Linux.

R project

http://www.r-project.org/

Το R είναι περιβάλλον και παράλληλα γλώσσα για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικά. Η γλώσσα R είναι παρόμοια με τη γλώσσα S που αναπτύχθηκε από τα Bell Laboratories (σημερινή ονομασία Lucent Technologies) από τον John Chambers και τους συνεργάτες του. Η R μπορεί να θεωρηθεί επί της ουσίας ως μια διαφορετική υλοποίηση της S. Υπάρχουν αρκετές σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, αλλά ένα μεγάλο μέρος του κώδικα της S έχει προστεθεί αυτούσιο στην R. Η R παρέχει πληθώρα τεχνικών στατιστικής (γραμμική και μη γραμμική μοντελοποίηση, κλασικούς στατιστικούς ελέγχους, ταξινόμηση, συσταδοποίηση) και γραφικών, ενώ παράλληλα μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό. Η S είναι συνήθως η γλώσσα που προτιμάται στο πεδίο της έρευνας στατιστικών μεθοδολογιών και η R αποτελεί μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για τη συμμετοχή σε αυτού του είδους τη δραστηριοποίηση. Το κύριο πλεονέκτημα της R είναι η ευκολία με την οποία παράγονται σχεδιαγράμματα υψηλής ποιότητας σχεδίασης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης μαθηματικών συμβόλων και τύπων. Το R είναι διαθέσιμο ως Ελεύθερο Λογισμικό και διανέμεται υπό τους όρους της άδειας χρήσης GNU GPL. Μπορεί να μεταγλωττιστεί και να εκτελεστεί σε πληθώρα πλατφορμών UNIX και άλλων παρόμοιων συστημάτων (όπως το FreeBSD και το Linux), στα Windows και στο Mac OS. Τέλος υπάρχουν διαθέσιμες πολλές γραφικές διεπαφές που απλοποιούν την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα, όπως η διεπαφή Rkward (http://rkward.sourceforge.net/)

Salome

http://www.salome-platform.org/

Το Salome είναι ελεύθερο λογισμικό που παρέχει μια γενική πλατφόρμα για αριθμητικές προσομοιώσεις προεπεξεργασίας και μετεπεξεργασίας. Βασίζεται σε ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική που αποτελείται από στοιχεία τα οποία και αυτά είναι προϊόντα ανοιχτού λογισμικού. Το Salome, λοιπόν, βασιζόμενο στο OpenCascade επιτρέπει:

 • Τη δημιουργία/τροποποίηση, εισαγωγή/εξαγωγή και τη διόρθωση μοντέλων CAD
 • Την εκτέλεση υπολογισμών με χρήση μίας ή περισσότερων εξωτερικών εφαρμογών επίλυσης προβλημάτων
 • Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών
 • Τη διαχείριση μελετών

Η γεωμετρική μονάδα του Salome επιτρέπει:

 • Την οπτικοποίηση των μοντέλων σε τρισδιάστατη απεικόνιση
 • Τη δημιουργία βασικών γεωμετρικών αντικειμένων: γραμμών, κύκλων, σημείων, ελλείψεων, τόξων κτλ.
 • Τη μοντελοποίηση λειτουργιών
 • Τη δημιουργία τοπολογικών αντικειμένων
 • Την εκτέλεση λειτουργιών boolean
 • Την εκτέλεση λειτουργιών μετασχηματισμού με αντικείμενα: περιστροφή, καθρεπτισμός, μεγέθυνση, σμίκρυνση κ.α.
 • Δημιουργία επιπέδων χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Αρχιμήδη
 • Λειτουργίες επιδιόρθωσης σχημάτων
 • Τοπολογικές πληροφορίες και διαστάσεις: Βασικές ιδιότητες (μήκος, εμβαδόν, όγκος), κέντρο βάρους, ελάχιστη απόσταση κτλ

SCILAB

http://www.scilab.org/

Το Scilab είναι επιστημονικό πακέτο ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για αριθμητικούς υπολογισμούς και το οποίο παρέχει εύχρηστο περιβάλλον υπολογισμών για μηχανολογικές και επιστημονικές εφαρμογές. Από το 1994 και έπειτα διανέμεται ελεύθερα σε συνδυασμό με τον πηγαίο του κώδικα μέσω του Διαδικτύου. Σήμερα χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Το Scilab αναπτύσσεται από το Scilab Consortium, το οποίο διαθέτει 25 μέλη. Η εφαρμογή περιλαμβάνει εκατοντάδες μαθηματικές συναρτήσεις, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης προγραμμάτων από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού (C, C++, Fortran). Διαθέτει προηγμένες δομές δεδομένων (όπως λίστες, λογικές συναρτήσεις, γραμμικά συστήματα κ.α.), ένα μεταφραστή και μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Επίσης υπάρχει πληθώρα χαρακτηριστικών διαθέσιμη στο σύστημα, όπως:

 • Δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά και εικονοσχεδιάσεις
 • Γραμμική άλγεβρα και αραιοί πίνακες
 • Πολυώνυμα και λογικές συναρτήσεις
 • Παρεμβολή και προσέγγιση
 • Προσομοιώσεις
 • Κλασικός έλεγχος και βελτιστοποίηση LMI
 • Επεξεργασία σημάτων
 • Στατιστικά
 • Μεγάλο πλήθος εξωτερικών συνεισφορών

Taverna

http://taverna.sourceforge.net/

Πρόκειται για εργαλείο ελεύθερου λογισμικού για τη σχεδίαση και την εκτέλεση ροών εργασίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου MyGrid και έχει χρηματοδοτηθεί από το IMII-UK. Παρέχει περιβάλλον σχεδίασης ροών εργασίας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Scufl (Simple Conceptual Unified Flow Language).Το εργαλείο Taverna επιτρέπει στους χρήστες να ενοποιούν πολλά διαφορετικά εργαλεία λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών υπηρεσιών από διάφορα πεδία, όπως η χημεία, η μουσική και οι κοινωνικές επιστήμες. Ο κοινωνικός διαδικτυακός χώρος myExperiment υποστηρίζει την εύρεση και το διαμοιρασμό ροών εργασίας και διαθέτει ειδική υποστήριξη για ροές εργασίας της γλώσσας Scufl. Το εργαλείο Taverna, ο χώρος myExperiment, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία αναπτύσσονται και συντηρούνται από την ομάδα του έργου myGrid σε συνεργασία με την κοινότητα ανοιχτού λογισμικού.

 
ellak/μηχανολογία_και_κατασκευές.txt (27 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki