7.9.1.1 Υποβολή Εργασίας – Προηγμένη αποστολή αρχείων

Για να υποβάλετε μια Εργασία, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε «Εργασίες» από το μπλοκ Δραστηριότητες. Στη λίστα με τις Εργασίες που εμφανίζεται, επιλέξτε την Εργασία που επιθυμείτε, πατώντας πάνω στον τίτλο της. Αμέσως μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα της Εργασίας που επιλέξατε.

Στην περίπτωση που η Εργασία αφορά την Προηγμένη Αποστολή αρχείων, επιλέγοντας τη δραστηριότητα, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7.9.2).

ergasia2.jpg

Εικόνα 7.9.2: Αρχική σελίδα Εργασίας – Προηγμένη αποστολή αρχείων

Στην Εικόνα 7.9.2 αρχικά υπάρχει η εκφώνηση της Εργασίας που θα πρέπει να υποβάλετε και η προθεσμία υποβολής αυτής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη δραστηριότητα δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την εργασία τους μετά την καταληκτική ημερομηνία. Το μήνυμα που ακολουθεί «Δεν έχει αποσταλεί κανένα αρχείο προς το παρόν» σας ενημερώνει ότι δεν έχετε υποβάλει ακόμα την εργασία σας. Ακριβώς από κάτω υπάρχει το πλαίσιο (Εικόνα 7.9.3) στο οποίο μπορείτε να «ανεβάσετε» το αρχείο - εργασία, πατώντας στο κουμπί «Browse». Μόλις βρείτε το αρχείο που θέλετε να «ανεβάσετε», θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποστολή του αρχείου (το όνομα να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες)», έτσι ώστε να «φορτωθεί» το συγκεκριμένο αρχείο στον εξυπηρετητή Διαδικτύου.

ergasia3.jpg

Εικόνα 7.9.3: Πλαίσιο για το «ανέβασμα» αρχείων

Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε κάποια σχόλια σχετικά με το αρχείο – εργασία που υποβάλλατε. Για την προσθήκη σχολίων, θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Επεξεργασία», που υπάρχει στην περιοχή «Σημειώσεις». Επιλέγοντας το κουμπί αυτό εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα (Εικόνα 7.9.4), στην οποία μπορείτε να γράψετε τα σχόλια που επιθυμείτε και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε τα σχόλια, επιλέγοντας το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών».

ergasia4.jpg

Εικόνα 7.9.4: Προσθήκη σχολίων

ergasia5.jpg

Εικόνα 7.9.5: Σελίδα μετά την αποστολή αρχείων

Η Εικόνα 7.9.5 παρουσιάζει τη σελίδα που εμφανίζεται μετά το «ανέβασμα» του αρχείου και την προσθήκη σχολίων. Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής εργασίας, θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποστολή για βαθμολόγηση», έτσι ώστε να γίνει διαθέσιμη στον εκπαιδευτή προκειμένου να τη βαθμολογήσει.

 
ellak/7.9.1.1.txt (4 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki