7.10.2 Διαχείριση Επιλογής

Επιλέγοντας «Επιλογές» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις Επιλογές που έχετε δημιουργήσει. Δίπλα από το όνομα κάθε Επιλογής αναφέρεται αν σε αυτή έχει συμμετάσχει κάποιος εκπαιδευόμενος ή όχι. Επιλέγοντας την Επιλογή που σας ενδιαφέρει θα δείτε το θέμα ή την ερώτηση της Επιλογής και τις πιθανές απαντήσεις. Επιλέγοντας «Δες απαντήσεις», βλέπετε τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων και ταυτόχρονα σας δίνετε η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «Λήψη σε μορφή ODS», «Αποθήκευση σε μορφή EXCEL» και «Αποθήκευση σε μορφή κειμένου» ανάλογα με τη μορφή την οποία θέλετε να έχει το αρχείο σας (Εικόνα 7.10.2).

2.jpg

Εικόνα 7.10.2: Προβολή των απαντήσεων των εκπαιδευομένων

 
ellak/7.10.2.txt (592 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki