3 Το περιβάλλον της πλατφόρμας Moodle

Για να εισέλθει ο χρήστης στην πλατφόρμα Moodle θα πρέπει να πληκτρολογήσει στον φυλλομετρητή την ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα (πχ στο παράδειγμα μας στη διεύθυνση http://yourwebserver.com/moodle .)

 
ellak/3.0.txt (20 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki