5.7 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο μπλοκ Πρόσφατη δραστηριότητα (Εικόνα 5.7.1), μπορείτε να δείτε τι έχει αλλάξει στο μάθημα από την τελευταία σας σύνδεση και μετά. Με άλλα λόγια, με τη βοήθεια αυτού του μπλοκ ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες από την τελευταία σας σύνδεση.

activity1.jpg

Εικόνα 5.7.1: Μπλοκ Πρόσφατη δραστηριότητα

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να δείτε και πλήρη έκθεση της πρόσφατης δραστηριότητας, πατώντας το σύνδεσμο «Πλήρης αναφορά για την πρόσφατη δραστηριότητα…». Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται μια σελίδα (Εικόνα 5.7.2), όπου υπάρχει μια λίστα πρόσφατων δραστηριοτήτων. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε και από πότε θα εμφανίζονται οι δραστηριότητες αυτές στην παραπάνω λίστα, επιλέγοντας την ημερομηνία και ώρα στο πεδίο «Από».

activity2.jpg

Εικόνα 5.7.2: Πλήρης αναφορά για την πρόσφατη δραστηριότητα

 
ellak/5.7.txt (572 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki