Προτάσεις: Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση - Linux Greek Teachers

Παρουσίαση της Εκπαιδευτικής κοινότητας Linux Greek Teachers

Η ομάδα αυτή αποτελείται από Έλληνες καθηγητές πληροφορικής που χρησιμοποιούν Ubuntu, Ubuntu LTSP Server ή Linux γενικότερα. Ο σκοπός της είναι να προωθήσει την χρήση του Ubuntu, του ελεύθερου λογισμικού, του λογισμικού ανοικτού κώδικα και της χρήσης των ελεύθερων προτύπων στην Ελληνική εκπαίδευση. Επίσης αναπτύσσει δύο έργα ελεύθερου λογισμικού, το ένα αφορά τεκμηρίωση και εκπαιδευτικές ασκήσεις και το άλλο ορισμένα προγράμματα διαχείρισης ειδικά σχεδιασμένα για την Ελληνική εκπαίδευση.

Έργα ανάπτυξης:

—-

Παρουσία και υποστήριξη:

—-

Προτάσεις για την χρήση ελεύθερου λογισμικού στην Ελληνική εκπαίδευση

Οι παρακάτω παρατηρήσεις αφορούν την αξιοποίηση του ελεύθερου λογισμικού, του λογισμικού ανοικτού κώδικα και των ελεύθερων προτύπων στην Ελληνική εκπαίδευση. Με το κείμενο αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις που θα κάνουν την ζωή των εκπαιδευτικών καλύτερη και την εκπαίδευση πιο χρήσιμη για τα παιδιά. Το κείμενο αυτών είναι μια συλλογική εργασία στης Εκπαιδευτικής κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ.

Προδιαγραφές εκπαιδευτικών εφαρμογών

 1. Οι εφαρμογές πρέπει να έχουν την δυνατότητα επέκτασης (νέα χαρακτηριστικά, νέες λειτουργίες), ώστε να μην μένουν στάσιμες και να αποσύρονται μετά από χρόνια.
 2. Οι εφαρμογές θα πρέπει να διατίθενται από το διαδίκτυο μέσω της σελίδας του σχολικού δικτύου. Αυτό για να είναι εύκολα προσβάσιμες με έναν απλό περιηγητή ιστού, από τα σχολικά εργαστήρια, τα σπίτια των παιδιών και των εκπαιδευτικών.
 3. Οι εφαρμογές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε λειτουργικό (Linux, MacOs, Windows) και από οποιονδήποτε περιηγητή ιστού (Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer).
 4. Να χρησιμοποιούνται οι προδιαγραφές που έχει εκδώσει η διεθνής κοινοπραξία W3C για την σχεδίαση προσβάσιμων ιστοσελίδων και από άτομα με ειδικές ανάγκες.
 5. Αποκλειστική χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα για την δημιουργία των εφαρμογών, όπως Mozilla Application Framework (Gecko), PHP, Webkit, OpenJDK, OpenJFX.
 6. Η άδεια χρήσης των εφαρμογών πρέπει να είναι ελεύθερη, όπως η άδεια GPLv3 του Free Software Foundation. Αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η ανάπτυξη της εφαρμογή από άλλες εταιρίες ή εθελοντές.
 7. Δημιουργία αποθετηρίου λογισμικού (repository) για όλες τις εκπαιδευτικές εφαρμογές ώστε να γίνεται εύκολη εγκατάσταση σε συστήματα Ubuntu.

Παρατήρηση: Θεωρούμε ότι το γεγονός ότι διανέμονται εκπαιδευτικές εφαρμογές, οι οποίες λειτουργούν σε εργαστήρια με συγκεκριμένες δυνατότητες, ως τουλάχιστον άδικο για τα σχολεία που δεν τις πληρούν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε σχολεία δύο ταχυτήτων που διαχωρίζονται άδικα και ίσως παράνομα λόγω των επιδόσεων των υπολογιστών τους ή των λειτουργικών τους συστημάτων.

Προδιαγραφές εργαστηρίων πληροφορικής

 1. Αλλαγή των προδιαγραφών των σχολικών εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να προκηρυχθούν και με Ubuntu LTSP και Thin Clients (χωρίς Windows). Οι προδιαγραφές αυτές να δημοσιευθούν σε όλους τους φορείς που υλοποιούν σχολικά εργαστήρια (Περιφέρειες, Δήμους, Κοινωνία της Πληροφορίας, Σχολεία).
 2. Σταδιακή αλλαγή όλων των Windows εργαστηρίων με Ubuntu ή Ubuntu LTSP/Thin Clients και ελεύθερο λογισμικό το οποίο πρέπει να είναι πιστοποιημένο περιβάλλον εργασίας από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο.
 3. Δημιουργία προγράμματος διάθεσης Ubuntu LTSP Servers μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που να απευθύνεται σε σχολικές επιτροπές, όπως το πρόγραμμα “Δες την ψηφιακά”, για την ευκολότερη μετάβαση στο σύστημα Ubuntu LTSP.

Δημιουργία ομάδας εθελοντών και πιστοποίηση της εργασίας τους

 1. Δημιουργία ομάδας εθελοντών καθηγητών της δευτεροβάθμιας που θα συνεργάζονται με το Παιδαγωγικό ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας.
 2. Δημιουργία ελεύθερης ιστοσελίδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που θα την διαχειρίζονται μέλη της ομάδας.
 3. Δυνατότητα πιστοποίησης εθελοντικών εργασιών (ασκήσεων, βιβλίων, λογισμικού κα) της παραπάνω ομάδας ως εγκεκριμένου υλικού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας.
 4. Δημιουργία ενός CD με ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό για Windows και διανομή τους σε όλα τα σχολεία μέχρι την σταδιακή αντικατάσταση όλων των Windows εργαστηρίων με Ubuntu.
 5. Δημιουργία διανομής Ubuntu σε CD ή DVD με εκπαιδευτική κατεύθυνση και διανομή της στους μαθητές.

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ανοικτού κώδικα

 1. Πιστοποίηση των κυριοτέρων εφαρμογών, όπως το Ubuntu, το OpenOffice, το Firefox, το Kturtle, το Gcompris, το Gimp, το Keduca και πολλών άλλων.
 2. Αλλαγή της ενότητας του σχολικού βιβλίου του Γυμνασίου που αναφέρεται στο Microworlds Pro, μια και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σε πολύ μικρό αριθμό σχολείων, και αντικατάσταση της με αναφορά στην εφαρμογή Kturtle.
 3. Αλλαγή της ενότητας του σχολικού βιβλίου του Γυμνασίου που αναφέρεται στο ελεύθερο λογισμικό ως “δωρεάν λογισμικό”

Παρατηρήσεις

Εδώ κάνουμε παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης του wiki στείλτε τις παρατηρήσεις στο kaingeo@yahoo.gr

Αναφορικά με τα σχόλια για το Βίβλιο Πληροφορικής Γυμνασίου και το ΕΛΛΑΚ τα μέλη της συγγραφικής ομάδας δείχνοντας για πρώτη φορά σε σχολικό βιβλίο ιδιαίτερη ευαισθησία στη χρήση του ΕΛΛΑΚ.
1. Σε πολλά σημεία του βιβλίου πρόσθεσαν printscreens από ΕΛΛΑΚ (π.χ στη περιήγηση στο Διαδίκτυο, στα Λ.Σ, στην επεξεργασία κειμένου κλπ.) μαζί με ανάλογες δραστηριότητες.
2. Η ενότητα για το δωρεάν λογισμικό αναφέρεται στο ΕΛΛΑΚ όχι μόνο ως δωρεάν αλλά και ως ανοικτό επειτρέποντας αλλαγές στο κώδικα σελ. 47.
3. Για τη Γ’ Γυμνασίου, για τη γλώσσα Logo, προτείνει και εμφανίζει με printscreens εκτός από το Microworlds Pro και το Χελωνόκοσμο. Επίσης στο blog που διατηρεί η συγγραφική ομάδα προτείνει όλα τα ΕΛΛΑΚ περιβάλλοντα (που είναι εξελληνισμένα).
Παρακαλώ να προστεθεί ως σχόλιο δίπλα στο σχετικό.
Ευχαριστώ
Αριστείδης Αράπογλου
Μέλος της συγγραφικής ομάδας Πληροφορικής Γυμνασίου


Θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας να εγγραφείτε στην ομάδα μας, ώστε τέτοιου τύπου συζητήσεις να διεξάγονται μέσω λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1. Αυτό ήταν μια πολύ καλή προσθήκη στο βιβλίο.

2. Δεν θέλουμε να βάλουμε κατά της συγγραφικής ομάδας μια και το βιβλίο της πληροφορική είναι πολύ καλό, απλά θέλουμε να επισημάνουμε ορισμένες ανακρίβειες, όπως το δωρεάν λογισμικό. Απλά μάλλον θα έπρεπε να γράψετε ελεύθερο λογισμικό αντί για δωρεάν.

3. Μάλλον το Microwolds pro πρέπει να βγει εντελώς από την ύλη. Κανονικά θα έπρεπε να είναι παράνομο το υπουργείο να χωρίζει τα σχολεία με αυτόν τον τρόπο σε σχολεία εξοπλισμένα με λογισμικό και μη. Όπως ακριβώς και με το εκπαιδευτικό λογισμικό που τρέχει σε σχολεία μόνο με καινούργια εργαστήρια.

Καινουργιάκης Γιώργος (kaingeo@yahoo.gr)

 
ellak/protaseis_gtlg.txt (19 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki