Ελληνοποίηση του λογισμικού δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος "ZenCart"

Περίληψη:

Η εφαρμογή ZenCart είναι μια ανοιχτού λογισμικού λύση η οποία χρησιμεύει στην εύκολη δημιουργία και διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με την δυνατότητα «καλαθιού αγορών» (shopping cart). Είναι μια web based εφαρμογή γραμμένη σε php η οποία δίνει την δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση να στήσει εύκολα και ανέξοδα την εμπορική παρουσία της στο διαδίκτυο.

Το αντικείμενο της πρότασης αφορά την μετάφραση στα Ελληνικά του συγκεκριμένου λογισμικού ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Έλληνες χρήστες-επιχειρήσεις. Η Ελληνική μετάφραση του ZenCart υπάρχει αλλά είναι πλέον παρωχημένη καθώς δημιουργήθηκε για την έκδοση 1.0 της πλατφόρμας (Δεκέμβριος του 2007) ενώ τώρα η πλατφόρμα είναι στην έκδοση 1.3.7 και –όπως δηλώνει και η ομάδα ανάπτυξης- χρειάζεται ξανά μετάφραση στα Ελληνικά.

To Zen Cart διατίθεται υπό την άδεια GPL

Χρησιμότητα της μετάφρασης

Η εφαρμογή πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο θα δώσει την δυνατότητα σε πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν μια αξιόλογη εμπορική παρουσία στο διαδίκτυο. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα είναι ένας τομέας σαφώς υποανεπτυγμένος σε σχέση με άλλες χώρες και εφαρμογές όπως το ZenCart θα δώσουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν και αυτό το κομμάτι της αγοράς. Πέρα από τις προφανείς δυνατότητες της εφαρμογής για «καλάθι αγορών» άλλες δυνατότητες της είναι η ύπαρξη δυνατότητας εκπτώσεων, συστήματος template για την εμφάνιση του e-shop, διαχείριση των banners, πολλαπλές δυνατότητες για την επιλογή τρόπου πληρωμής, δυνατότητα για newsletter, για δωροκουπόνια κ.α.

Η μετάφραση της εφαρμογής αυτής θα δώσει την δυνατότητα σε Ελληνικές εταιρείες και οργανισμούς να έχουν στα χέρια τους ένα πλήρως εξελληνισμένο ανοιχτού λογισμικού εργαλείο για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αντί να καταφεύγουν σε ακριβές custom λύσεις.

Τεκμηρίωση της μετάφρασης

Η υλοποίηση της μετάφρασης θα γίνει σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει οριστεί από την ομάδα που αναπτύσσει τον εν λόγω λογισμικό. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο wiki της εφαρμογής όπως μπορεί να δει κανείς στα σχετικά links. Η μετάφραση θα υλοποιηθεί με την χρήση του κατάλληλου γλωσσάριου που παρέχει το ellak.gr αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταφράσεις αντίστοιχων εφαρμογών όπως το osCommerce καθώς και την προσωπική εμπειρία που υπάρχει σε σχέση με την ανάπτυξη web based εφαρμογών. Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της μετάφρασης αυτή θα υποβληθεί στην ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής για ενσωμάτωση στην διανομή του λογισμικού.

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της συγκεκριμένης πρότασης αποτελούν τα κατάλληλα αρχεία php τα οποία περιλαμβάνουν τα λεκτικά που χρησιμοποιεί το λογισμικό. Αναλυτικότερα πρόκειται για 133 αρχεία με διάφορους ορισμούς και λεκτικά τα οποία είναι σε σύνολο περίπου 5000 λεκτικά.

Σύνδεσμος για τελικά παραδοτέα: http://www.zen-cart.com/index.php?main_page=download_contrib&contrib_id=1316&update_id=1

Χρονοδιάγραμμα

Ο χρόνος που αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετάφραση είναι 3 μήνες. Ειδικότερα:

Πρώτος μήνας: Αρχικές δοκιμές των μεταφράσεων, οργάνωση του τρόπου μετάφρασης – ολοκλήρωση του 20% της μετάφρασης.

Δεύτερος μήνας: ολοκλήρωση του 60% της μετάφρασης μαζί με τις σχετικές δοκιμές.

Τρίτος μήνας: ολοκλήρωση του 100% της μετάφρασης μαζί με τους σχετικούς τελικούς ελέγχους και διορθώσεις.

Εκτιμώμενο κόστος

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 4.000 euro.

Σύντομο βιογραφικό

Ονοματεπώνυμο: Κουσουράκης Αναστάσιος

e-mail: akusur at uom dot gr

Αναφορές

Κεντρική σελίδα ZenCart: http://www.zen-cart.com/

Τεκμηρίωση της μετάφρασης: http://www.zen-cart.com/wiki/index.php/Languages#Creating_a_new_translation

 
ellak/greek_translation_of_zen_cart.txt (2039 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki