7.9.3 Εργασία – Αποστολή ενός αρχείου

Αυτή η μορφή Εργασίας χρησιμοποιείται για την αποστολή ενός μόνο αρχείου από τους εκπαιδευόμενους. Μοιάζει με την μορφή Εργασίας «Αποστολή αρχείων», αλλά προσφέρει λιγότερες δυνατότητες (πχ. δεν παρέχει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα προσθήκης σχολίων κατά την υποβολή της εργασίας του).

Επιλέγοντας «Αποστολή ενός αρχείου» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.9.14).

Τα πεδία αυτής της φόρμας (Εικόνα 7.9.14) περιέχονται και στη φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.9.1, οπότε χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες οδηγίες.

ergasia14.jpg

Εικόνα 7.9.14: Φόρμα δημιουργίας Εργασίας – Αποστολή ενός αρχείου

 
ellak/7.9.3.txt (438 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki