4. Εγκατάσταση του συστήματος

4.1 ΧΒΔ PostgreSQL/PostGIS

Αρχικά κατεβάζουμε την πιο πρόσφατη έκδοση του συμπιεσμένου πακέτου εγκατάστασης της βάσης δεδομένων PostgreSQL από την τοποθεσία http://www.postgresql.org/download/ . Φροντίζουμε να επιλέξουμε την έκδοση που είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας. Επιπλέον αποφεύγουμε την δοκιμαστική έκδοση (beta). Την στιγμή που γράφτηκε ο παρών οδηγός η τελευταία σταθερή έκδοση του λογισμικού ήταν η 8.3.7.1. (http://wwwmaster.postgresql.org/redir/57/h/binary/v8.3.7/win32/postgresql-8.3.7-1.zip) Αφού αποθηκεύσουμε το συμπιεσμένο αρχείο στο σκληρό δίσκο μας το αποσυμπιέζουμε και από τα αρχεία που περιέχει εκτελούμε το postgresql-8.3.msi. Ακολουθεί η διαδικασία εγκατάστασης σε βήματα:

1. Αρχικά επιλέγουμε την γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγκατάσταση και επιλέγουμε start:

2. Φροντίζουμε ώστε να μην τρέχουν άλλες εφαρμογές κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και επιλέγουμε Next

3. Επιλέγουμε “next”

4. Επιλέγουμε “Entire Feature will be installed on local hard drive” για τα στοιχεία “PL/Java” και “Development” και προαιρετικά για το στοιχείο “National language support”. Αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμο να περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση μας, ωστόσο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό τον οδηγό.

5. Στο επόμενο παράθυρο δεν συμπληρώνουμε κάτι. Τα πεδία “Service Name” “Account Name” “Account Domain” πρέπει να έχουν συμπληρωθεί αυτόματα. Αφήνουμε τα πεδία του κωδικού κενά έτσι ώστε το πρόγραμμα να επιλέξει από μόνο του έναν κωδικό που να πληρεί τα απαιτούμενα κριτήρια ασφάλειας. Το πρόγραμμα στην συνέχεια μας ενημερώνει για τον κωδικό που επέλεξε. Φροντίζουμε να τον σημειώσουμε καθώς θα μας είναι χρήσιμος σε περιπτώσεις αναβαθμίσεων και επεκτάσεων.

6. Επιλέγουμε “yes” στο επόμενο παράθυρο

7. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε το πεδίο “Accept conections on all addresses, not just localhost”. Αυτό θα είναι χρήσιμο σε περίπτωση που η βάση δεδομένων βρίσκεται εγκατεστημένη σε διαφορετική τοπική μονάδα από αυτή του χρήστη. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο για τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα οδηγό. Τροποποιούμε τις τιμές στα πεδία “Encoding (Server)” και “Encoding (Client)” σε ‘ISO_8859_7’ ή ‘UTF8’. Ακόμα επιλέγουμε κάποιον κωδικό που να μπορούμε να θυμόμαστε και να πληκτρολογούμε σχετικά εύκολα. Δεν πρόκειται για τον ίδιο κωδικό με αυτόν που επέλεξε για εμάς το πρόγραμμα μετά το βήμα 5.

8. Στην συνέχεια πληροφορούμαστε ότι σε περίπτωση που επιθυμούμε η βάση δεδομένων βρίσκεται εγκατεστημένη σε διαφορετική τοπική μονάδα από αυτή του χρήστη τότε πρέπει να τροποποιήσουμε το αρχείο pg_hba.conf. Αυτό για την ώρα δεν είναι απαραίτητο.

9. Στο επόμενο παράθυρο διατηρούμε επιλεγμένη την γλώσσα PL/pgSQL.

10. Στο επόμενο παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε κάποια εξειδικευμένη λειτουργία της βάσης δεδομένων. Οι λειτουργίες “B-Tree GiST” “Dblink” “Integer Aggregator” “L-Tree” “PGStatTuple” “ModDateTime” “TableFunctions” είναι χρήσιμες και καλό είναι να επιλεγούν.

11. Επιλέγουμε “Next” και η εγκατάσταση ξεκινά.

12. Όταν η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί επιλέγουμε “Finish” φροντίζοντας να είναι επιλεγμένο το πεδίο “Launch Stack Builder at exit”.

13. Στο παράθυρο του Stack Builder επιλέγουμε “PostgreSQL Database Server 8.3 on Port 5432” και στην συνέχεια “Next”

14. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε μία έκδοση της επέκτασης PostGIS. Είναι χρήσιμο να ελέγξουμε στην σελίδα http://postgis.refractions.net/ ότι πρόκειται για σταθερή (stable) και όχι υπό ανάπτυξη (beta) έκδοση καθώς η τελευταία μπορεί να περιέχει κάποια σφάλματα που δεν έχουν ακόμα επιλυθεί.

15. Στην συνέχεια επιλέγουμε κάποιον από τους διαθέσιμους εξυπηρετητές για την παροχή των σχετικών αρχείων.

16. Όταν όλα τα απαιτούμενα για την εγκατάσταση αρχεία έχουν επιτυχώς αντιγραφεί στον δίσκο μας τότε μας ζητείται να αρχίσουμε την εγκατάσταση.

17. Επιλέγουμε το πεδίο “Create spatial database” στην οθόνη που ακολουθεί (το πεδίο “PostGIS” είναι ήδη επιλεγμένο)

18. Ορίζουμε την τοποθεσία εγκατάστασης στον σκληρό δίσκο μας. Αν δεν υπάρχει λόγος για το αντίθετο διατηρούμε την προεπιλεγμένη τοποθεσία.

19. Συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό χρήστη (password) για την δημιουργία νέας βάσης δεδομένων.

20. Η βάση δεδομένων PostgreSQL και η επέκταση χωρικών λειτουργιών PostGIS έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία.

4.2 Εγκατάσταση του λογισμικού ΓΣΠ QuantumGIS

Αρχικά αντιγράφουμε στον τοπικό σκληρό δίσκο μας τα αρχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση του λογισμικού. Αυτά βρίσκονται στην τοποθεσία http://www.qgis.org/en/download/binaries.html . Επιλέγουμε την έκδοση που είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημά μας. Υπάρχει η δυνατότητα για να κατεβάσουμε όλα τα αρχεία στον τοπικό δίσκο μας πριν την εγκατάσταση (standalone installer ή offline instaler) ή να κατεβάσουμε ένα μικρότερο αρχείο που θα κατεβάσει τα απαιτούμενα αρχεία κατά την εγκατάσταση (online installer). Εδώ ακολουθήσαμε την πρώτη επιλογή. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε την έκδοση 1.02 για windows (http://download.osgeo.org/qgis/win32/QGIS-1.0.2-0-Setup.exe).

Όταν η αντιγραφή του αρχείου QGIS-1.0.2-0-Setup.exe έχει πλέον ολοκληρωθεί τότε κάνουμε διπλό κλικ σε αυτό. Έτσι ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης:

1.Στο πρώτο παράθυρο επιλέγουμε ‘Next’

2. Στο δεύτερο παράθυρο επιλέγουμε ‘I agree’

3. Επιλέγουμε την τοποθεσία εγκατάστασης (αν δεν υπάρχει λόγος να επιλέξουμε διαφορετικά διατηρούμε την προεπιλεγμένη) και στην συνέχεια ‘Next’

Αν επιθυμούμε να αντιγραφούν στον τοπικό δίσκο μας τα χωρικά δεδομένα που παρέχονται για εκπαιδευτικούς λόγους μαζί με το πρόγραμμα (Βόρεια Καρολίνα, Νότια Ντακότα, Αλάσκα) επιλέγουμε τα αντίστοιχα κουτιά. Τα δεδομένα αυτά θα καταλάβουν επιπλέον 360mb επιπλέον στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας. Στην συνέχεια επιλέγουμε ‘Install’.

Η διαδικασία εγκατάστασης του QuantumGIS έχει πλέον ολοκληρωθεί. Όλα τα λογισμικά που συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα οδηγό είναι πλέον έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

 
ellak/4._εγκατάσταση_του_συστήματος.txt (151 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki