Προσαρμογή OpenERP στην Ελληνική επιχείρηση

Περίληψη: Το OpenERP είναι πλήρες Λογιστικό-Εμπορικό-Διαχειριστικό πακέτο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την Ελλάδα, και την ευρύτερη αγορά, χρειάζονται ορισμένες βελτιώσεις.

Ιστορικό

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να καλύψει την μηχανοργάνωση μίας επιχείρησης. Στον τομέα αυτό η χώρα μας έχει σημαντικό έλλειμα. Επίσης, η πληθώρα των “μικρών” λύσεων που υπάρχουν σήμερα διασπά τις δυνάμεις, αντί να γίνεται μία οργανωμένη προσπάθεια.

Στόχοι

Στόχος είναι μία ελληνική επιχείρηση να έχει ένα ελεύθερο, έτοιμο πακέτο μηχανοργάνωσης. Να καλύψουμε τις απαιτήσεις της Εφορίας, γέφυρες δεδομένων με προηγούμενα λογιστικά της αγοράς και άλλες εφαρμογές γραφείου.

Παραδοτέα

Στο τέλος της εργασίας μπορούμε να παρέχουμε:

  1. Κώδικα σε Python που θα υλοποιεί όλους τους στόχους παραπάνω
  2. Public git repo με τον κώδικα, το ιστορικό του και τις βελτιώσεις
  3. Τεκμηρίωση, test-cases, οδηγίες εγκατάστασης δοκιμαστικά δεδομένα
  4. RPM, DEB πακέτα, έτοιμα προς εγκατάσταση για Mandriva, RedHat, Debian
 
ellak/openerp_req.txt (2 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki