Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (1.9.5)

Σύντομη περιγραφή

Η πρόταση καλύπτει την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου οδηγού χρήσης της εφαρμογής Moodle. Ειδικότερα, η πρόταση αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οδηγού χρήσης που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση αλλά και στον επιχειρηματικό τομέα. Ο οδηγός θα αφορά αρχικά βασικές οδηγίες δημιουργίας και διαχείρισης μαθήματος και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε προχωρημένα θέματα. Πέρα από τη συγγραφή βασικών οδηγιών θα δημιουργηθούν και κατάλληλα σενάρια χρήσης. Πρόθεσή μας είναι να σχεδιάσουμε τον οδηγό, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες ενός ευρύτερου κοινού, με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν ποιοτικά online μαθήματα. Moodle Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment. Ειδικότερα, το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα (κάτω από την GNU Public License) και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στην Ελλάδα η πλατφόρμα χρησιμοποιείται σε περισσότερους από 45 εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και από πολλές επιχειρήσεις. Το Moodle ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζονται «Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων» (CMS), «Συστήματα Διαχείρισης Εκμάθησης» (LMS), ή «Εικονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα» (VLE). Η πλατφόρμα Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που αντικατοπτρίζει τόσο την ευελιξία του Moodle και την ανομοιογένεια των φορέων από τους οποίους χρησιμοποιείται.

Περιεχόμενα

Κατάλογος περιεχομένων

1 Eισαγωγή

1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΟ MOODLE

1.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MOODLE

 • 1.3.1 Πιθανοί χρήστες Moodle
 • 1.3.2 Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής Moodle

2 Βασικές οδηγίες εγκατάστασης

2.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.2 ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ MOODLE

2.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • 2.3.1 Δημιουργία άδειας βάσης δεδομένων
 • 2.3.2 Δημιουργία καταλόγου δεδομένων

2.4 ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MOODLE

 • 2.4.1 Αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης
 • 2.4.2 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχειριστή
 • 2.4.3 Ρύθμιση Πρώτης Σελίδας

3 Το περιβάλλον της πλατφόρμας Moodle

3.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3.1 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ MOODLE

3.2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

3.3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3.4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 • 3.4.1 Διαχείριση πιστοποίησης ταυτότητας
 • 3.4.2 Πιστοποίηση βασισμένη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • 3.4.2.1 Δημιουργία Λογαριασμού χρήστη
 • 3.4.2.2 Ξεχάσατε τον κωδικό σας?

3.5 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

3.6 ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

3.7 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 3.7.1 Μορφές Μαθημάτων
 • 3.7.2 Συμμετοχή στο μάθημα

4 Δημιουργία και Διαχείριση Μαθήματος

4.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4.2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ

4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • 4.3.1 Μπλοκ διαχείρισης μαθήματος
 • 4.3.1.2 Ρυθμίσεις μαθήματος
 • 4.3.1.3 Ανάθεση ρόλων
 • 4.3.1.6 Αντίγραφο ασφαλείας
 • 4.3.1.9 Αρχικές ρυθμίσεις
 • 4.3.1.13 Ακύρωση εγγραφής
 • 4.3.2 Μπλοκ «Blocks»

5 Μπλοκ

5.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • 5.1.1 Ιστολόγια
 • 5.1.2 Επεξεργασία προφίλ χρήστη

5.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.3 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

5.4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 • 5.4.1 Διαχείριση Ημερολογίου
 • 5.4.2 Μετάβαση εκπαιδευόμενου στο Ημερολόγιο

5.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5.6 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

5.7 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

5.8 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

5.9 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

5.10 ΜΗΝΥΜΑΤΑ

5.11 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

6 Πηγές πληροφοριών

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6.2 ΕΤΙΚΕΤΑ

6.3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

6.4 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

6.5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ Ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

6.6 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

6.7 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ IMS

7 Δραστηριότητες

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 • 7.2.1 Δημιουργία Συζήτησης
 • 7.2.2 Συμμετοχή σε Συζήτηση

7.3 ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

 • 7.3.1 Δημιουργία Ομάδας Συζητήσεων
 • 7.3.2 Διαχείριση Ομάδας Συζητήσεων
 • 7.3.3 Συμμετοχή Εκπαιδευόμενου στην Ομάδα Συζητήσεων

7.4 ΛΕΞΙΚΟ

 • 7.4.1 Δημιουργία Λεξικού
 • 7.4.2 Μετάβαση σε Λεξικό
 • 7.4.3 Αναζήτηση εγγραφής
 • 7.4.4 Προσθήκη εγγραφής
 • 7.4.5 Προσθήκη κατηγορίας
 • 7.4.6 Αναμονή εγγραφών για έγκριση
 • 7.4.7 Εισαγωγή εγγραφών
 • 7.4.8 Εξαγωγή εγγραφών

7.5 ΚΟΥΙΖ

 • 7.5.1 Δημιουργία Κουίζ
 • 7.5.2 Διαχείριση ερωτήσεων
 • 7.5.3 Επεξεργασία κατηγοριών
 • 7.5.4 Αποτελέσματα
 • 7.5.5 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

7.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 • 7.6.1 Δημιουργία Ημερολογίου
 • 7.6.2 Διαχείριση Ημερολογίου
 • 7.6.3 Συμμετοχή εκπαιδευόμενου στο Ημερολόγιο

7.7 ΈΡΕΥΝΑ

 • 7.7.1 Δημιουργία Έρευνας
 • 7.7.2 Διαχείριση Έρευνας
 • 7.7.3 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

7.8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • 7.8.1 Δημιουργία Εργαστηρίου
 • 7.8.2 Διαχείριση Εργαστηρίου
 • 7.8.3 Συμμετοχή εκπαιδευόμενου στο Εργαστήριο
 • 7.8.4 Αξιολόγηση εργασιών από τον εκπαιδευτή

7.9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • 7.9.1 Εργασία - Προηγμένη αποστολή αρχείων
 • 7.9.1.1 Υποβολή Εργασίας – Προηγμένη αποστολή αρχείων
 • 7.9.1.2 Βαθμολόγηση Εργασίας – Προηγμένη αποστολή αρχείων
 • 7.9.2 Εργασία - Online κείμενο
 • 7.9.2.1 Υποβολή Εργασίας – Online κείμενο
 • 7.9.2.2 Βαθμολόγηση Εργασίας – Online κείμενο
 • 7.9.3 Εργασία – Αποστολή ενός αρχείου
 • 7.9.3.1 Υποβολή Εργασίας – Αποστολή ενός αρχείου
 • 7.9.3.2 Βαθμολόγηση Εργασίας – Αποστολή ενός αρχείου
 • 7.9.4 Εργασία – Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης

7.10 ΕΠΙΛΟΓΗ

 • 7.10.1 Δημιουργία Επιλογής
 • 7.10.2 Διαχείριση Επιλογής
 • 7.10.3 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

7.11 ΕΝΟΤΗΤΑ

 • 7.11.1 Δημιουργία Ενότητας
 • 7.11.2 Διαχείριση Ενότητας
 • 7.11.3 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

7.12 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 7.12.1 Δημιουργία Βάσης δεδομένων
 • 7.12.1.1 Εισαγωγή πεδίων Βάσης δεδομένων
 • 7.12.1.2 Προσθήκη καταχώρησης στη Βάση δεδομένων
 • 7.12.1.3 Προβολή καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων
 • 7.12.1.4 Ορισμός Προτύπων Βάσης δεδομένων
 • 7.12.1.5 Προεπιλεγμένα Βάσης δεδομένων
 • 7.12.1.6 Εξαγωγή καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων
 • 7.12.1.7 Αναζήτηση καταχωρήσεων Βάσης δεδομένων
 • 7.12.2 Συμμετοχή εκπαιδευόμενου Βάσης δεδομένων

7.13 WIKI

 • 7.13.1 Δημιουργία Wiki
 • 7.13.2 Διαχείριση και συμμετοχή σε Wiki

8 Σενάρια χρήσης του Moodle

Αναφορές

Παραδοτέα

Άδεια Χρήσης

Ομάδα συγγραφής

Σουλτάνα Κάργα, Msc. skarga83@gmail.com

Κατερίνα Κατσάνα, Msc. akatsana@gmail.com

Φωτεινή Τρίμμη, Msc. ftrimmi@uom.gr

 
ellak/moodle1.9.4.txt (73 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki