7.8.2 Διαχείριση Εργαστηρίου

Επιλέγοντας «Εργαστήρια» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μία λίστα με ολα τα Εργαστήρια που δημιουργήσατε. Επιλέγοντας τον τίτλο της Εργαστηρίου που θέλετε να επεξεργαστείτε, μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα του Εργαστηρίου (Εικόνα 7.8.3).

ergastirio3.jpg

Εικόνα 7.8.3: Διαχείριση Εργαστηρίου

Στην πάνω δεξιά γωνία της παραπάνω εικόνας (Εικόνα 7.8.3), μπορείτε να επιλέξετε «Τροποποίηση του/της Εργαστηρίου» για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που κάνετε σχετικά με το Εργαστήριο που δημιουργήσατε. Με την επιλογή του εικονιδίου που βρίσκεται δίπλα από το σύνδεσμο «Φόρμα Δείγματος Αξιολόγησης» μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να «ανεβάσετε» το υπόδειγμα εργασίας προκειμένου να αξιολογηθεί από τους εκπαιδευόμενους. Για να «ανεβάσετε» μια εργασία, επιλέξτε «Υποβολή Παραδείγματος Ανάθεσης» και συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας στην Εικόνα 7.8.4. Τα πεδία αυτά είναι:

Τίτλος υποβολής: δώστε ένα συνοπτικό τίτλο του υποδείγματος εργασίας.

Υποβολή: μπορείτε να γράψετε λίγες πληροφορίες σχετικά με την εργασία αυτή.

Συνημμένο: σε αυτό το πεδίο «ανεβάζετε» το αρχείο. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο, μόνο όταν ορίσετε, κατά τη δημιουργία του Εργαστηρίου, να υπάρχουν επισυνάψεις στο συγκεκριμένο Εργαστήριο. Ανάλογα με τον αριθμό των επισυνάψεων που θα ορίσετε, εμφανίζεται και ανάλογος αριθμός τέτοιων πεδίων (π.χ. Συνημμένο 1, Συνημμένο 2, κ.α.).

Επιλέξτε «Υποβολή Εργασίας» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή.

ergastirio4.jpg

Εικόνα 7.8.4: Υποβολή παραδείγματος ανάθεσης

Μόλις ανεβάσετε το υπόδειγμα της εργασίας, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα Εικόνα 7.8.5. Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε το υπόδειγμα εργασίας ή να το διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας ή το εικονίδιο διαγραφής , αντίστοιχα το οποίο βρίσκεται δίπλα από το υπόδειγμα που ανεβάσετε.

ergastirio5.jpg

Εικόνα 7.8.5: Σελίδα μετά την υποβολή υποδείγματος

Επιπλέον, μπορείτε να αξιολογήσετε το υπόδειγμα που ανεβάσατε, επιλέγοντας «Αξιολόγηση» και συμπληρώνοντας τη φόρμα αξιολόγησης που εμφανίζεται (Εικόνα 7.8.6).

ergastirio6.jpg

Εικόνα 7.8.6: Αξιολόγηση υποδείγματος από τον εκπαιδευτή

 
ellak/7.8.2.txt (525 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki