Γραφικό Περιβάλλον του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL

Αρχική Πρόταση

Περιγραφή

Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) MySQL αναπτύσσεται από την MySQL AB μέλος της Sun Inc., διανέμεται υπό διπλή άδεια (GPL και εμπορική άδεια), και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, ευρέως χρησιμοποιούμενα ΣΔΒΔ ανοικτού κώδικα και όχι μόνο. Επίσης, υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος εφαρμογών ανοικτού λογισμικού που χρησιμοποιούν τη MySQL για τις ανάγκες τους σε διαχείριση βάσεων δεδομένων. Εκτός από τα προγράμματα γραμμής εντολών, για τη διαχείριση της MySQL υπάρχουν διαθέσιμα και προγράμματα με γραφικό περιβάλλον. Η ελληνοποίηση των προγραμμάτων αλλά και η μετάφραση των εγχειριδίων χρήσης αυτών, μπορεί να διευκολύνει και να κάνει πιο προσιτή τόσο τη χρήση της MySQL όσο και του πλήθους των προγραμμάτων που την χρησιμοποιούν.

Ιστορικό

Το 2007, μέλη της ομάδας (Βαγγέλης Κατσικάρος, Δήμητρα Αδάμη) είχαν μεταφράσει εθελοντικά το γραφικό περιβάλλον του MySQL Query Browser και το εγχειρίδιο χρήσης αυτού [1] και είχε γίνει σχετική ανακοίνωση στο δικτυακό τόπο του ΕΛΛΑΚ. Στη μετάφραση αυτή είχε χρησιμοποιηθεί το γλωσσάρι του ΕΛΛΑΚ, γεγονός που αναφέρεται και στο μεταφρασμένο εγχειρίδιο του προγράμματος [2]. Κατά τη διαδικασία αυτή η ομάδα είχε συνεργαστεί με την ομάδα τεκμηρίωσης της MySQL καθώς και με μέλη της ομάδας ανάπτυξης του MySQL Query Browser.

Επικοινωνία με την MySQL

Μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο της ομάδας τεκμηρίωσης της MySQL, Stefan Hinz, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη μετάφραση του εγχειριδίου και την ελληνοποίηση γραφικών προγραμμάτων της MySQL [3]. Αυτήν τη στιγμή η MySQL διαθέτει 2 προϊόντα με γραφικό περιβάλλον: το MySQL WorkBench και τα MySQL GUI Tools. Η κατάσταση των δύο αυτών προϊόντων έχει ως εξής:

 • MySQL GUI Tools: περιλαμβάνει τα Query Browser, Administrator, Migration Tool και αυτήν τη στιγμή υπάρχουν εκδόσεις παραγωγής. Η ανάπτυξή τους όμως έχει σταματήσει και στο προσεχές μέλλον θα παύσει η υποστήριξή τους από τη MySQL.
 • MySQL WorkBench: το νέο αυτό γραφικό περιβάλλον αναπτύσσεται ενεργά και προστίθενται συνεχώς καινούργια στοιχεία με σκοπό την αντικατάσταση του πρώτου προϊόντος (MySQL GUI Tools). Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει έκδοση παραγωγής και σύμφωνα με τα λεγόμενα της ομάδας τεκμηρίωσης της MySQL, το πρόγραμμα θα είναι ώριμο για μετάφραση από το Μάιο 2009.

Η πρότασή μας είναι ανοικτή τόσο προς τη μία όσο και προς την άλλη κατεύθυνση, ανάλογα με το τι θα κρίνει σκόπιμο η επιτροπή αξιολόγησης, εφόσον βέβαια η πρότασή μας γίνει αποδεκτή.

Πρόταση

Κάποια ειδικότερα στοιχεία της πρότασης:

 • Εύρος Έργου και παραδοτέα: ελληνοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος (όποιου από τα δύο επιλεγεί) και των μηνυμάτων λαθών, μετάφραση εγχειριδίου.
  1. Η ελληνοποιημένη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος θα διανέμεται υπό την άδεια GPL, όπως και το αρχικό πρόγραμμα.
  2. Τα εγχειρίδια δεν διανέμονται υπό άδεια ανοικτού κώδικα. Η άδεια ορίζει πως η ηλεκτρονική μορφή μπορεί να εκτυπωθεί για προσωπική χρήση και να διανεμηθεί μαζί με το πρόγραμμα εφόσον δεν γίνουν αλλαγές στο περιεχόμενο του κειμένου, επομένως δεν κρίνεται πως είναι περιοριστική.
 • Η ελληνοποίηση θα γίνει με τη μετάφραση των “.po” αρχείων του προγράμματος και η μετάφραση του εγχειριδίου θα γίνει είτε με την απευθείας μετάφραση του DocBook XML κώδικα του εγχειριδίου είτε με την χρήση του προγράμματος WebServer, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Sun για τη μετάφραση εγχειριδίων. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα ελληνοποίησης θα συνεργαστεί με την ομάδα τεκμηρίωσης της MySQL, όπως έχουν πράξει και στο παρελθόν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα [3].
 • Η ομάδα έχει εμπειρία από μετάφραση και επιμέλεια τεχνικών κειμένων που αφορούν τον κλάδο της Πληροφορικής και ειδικότερα των βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, η ομάδα έχει ήδη συνεργαστεί (σε εθελοντική βάση) για ελληνοποίηση προγραμμάτων με την MySQL στο παρελθόν. Στην ομάδα συμμετέχει φιλόλογος, η οποία θα επιμεληθεί γλωσσικά το τελικό προϊόν.
 • Χρονοδιάγραμμα έργου: Η μετάφραση θα ξεκινήσει από το γραφικό περιβάλλον και στην συνέχεια θα επεκταθεί στο εγχειρίδιο χρήσης. Συνολική διάρκεια από την έναρξη τρεις (3) μήνες (η έναρξη στην περίπτωση της επιλογής του MySQL WorkBench δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από το Μάιο 2009)
 • Προϋπολογισμός έργου: τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

Παραπομπές

[1] http://dev.mysql.com/doc/query-browser/el/index.html

[2] http://dev.mysql.com/doc/query-browser/el/mysql-gui-appendix-notes-for-translators.html

[3] επισυναπτόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία: “Recommendation letter”

Ομάδα Ελληνοποίησης

Θεοδωρίδης Γιάννης, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς

Κατσικάρος Ευάγγελος, Πτυχιούχος Πληροφορικής, Παν/μιο Πειραιώς

Αδάμη Δήμητρα, Πτυχιούχος Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Εξέλιξη

Το έργο επικεντρώθηκε στην ελληνοποίηση του MySQL Workbench.

Επειδή η εφαρμογή είναι σε συνεχή ανάπτυξη (ακόμα είναι σε beta έκδοση) και το εγχειρίδιο θα άλλαζε συχνά, μετά από συννενόηση με την ομάδα υλοποίησης του MySQL Workbench αποφασίστηκε το έργο να ξεκινήσει μέσα στον Μαΐο. Το έργο ξεκίνησε αρχές Ιουνίου (2009) και θα ολοκλήρωθεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η ελληνοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος, εφόσον η ομάδα υλοποίησης του MySQL Workbench δεν προχώρησε τελικά στο localization της εφαρμογής. Επομένως το παραδοτέο θα περιλαμβάνει το μεταφρασμένο εγχειρίδιο, το οποίο περιέχει τα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος και screenshot στα Αγγλικά. Αν και έγινε πρόταση στην MySQL για να αναλάβει η ομάδα ελληνοποίησης το localization, αυτή δεν έγινε δεκτή εφόσον δεν έχει ακόμα αποφασιστεί από την ομάδα υλοποίησης της εφαρμογής ο τρόπος του localization (τον οποίο ήθελαν να ενσωματώσουν στα μεταφραστικά εργαλεία της Sun). Όταν το MySQL Workbench αποκτήσει localization τότε η ομάδα υλοποίησης θα προχωρήσει σε ελληνοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος (η ημερομηνία εμφάνισης αυτού του χαρακτηριστικού είναι άγνωστη).

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα (DocBook XML) βρίσκονται στο σελίδα http://infolab.cs.unipi.gr/people/katsikaros/projects/mysql/mysql-workbench-el.zip

Επίσης μπορείτε να δείτε το html που παράγεται στην σελίδα http://infolab.cs.unipi.gr/people/katsikaros/projects/workbench.html-chapter/ . Οδηγίες για την μετατροπή από DocBook XML σε διάφορες άλλες μορφές μπορείτε να βρείτε στην σελίδα http://dev.mysql.com/doc/mysqldoc-guide/en/


Σχετικές Σελίδες

Έργα Ελληνοποίησης και Ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ

Αποτελέσματα Διαγωνισμών Ελληνοποίησης και Ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ

 
ellak/greek_translation_of_mysql_workbench.txt (2281 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki