3.5 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Είσοδος: Μετά την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εισέλθετε στο περιβάλλον των μαθημάτων. Η είσοδος στο δικτυακό τόπο της Πλατφόρμας Moodle μπορεί να γίνει είτε από το μενού «Είσοδος» (Εικόνα 3.5.1), είτε επιλέγοντας «Είσοδος» από την κορυφή ή το τέλος της αρχικής σελίδας του Moodle (Εικόνα 3.5.2). Διαφορετικά, επιλέγετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει και συμπληρώνετε τότε τα στοιχεία σας, στο εκεί πλαίσιο.

6.jpg

Εικόνα 3.5.1: Μπλοκ Είσοδος

5.jpg

Εικόνα 3.5.2: Είσοδος στο δικτυακό τόπο

Για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει ένα μάθημα μέσω της πλατφόρμας θα πρέπει να έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα του Moodle. Οι χρήστες δηλαδή μπορούν να εισέλθουν στην Πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password).

Έξοδος: Αφού ολοκληρώσετε τη μελέτη σας και τις διάφορες δραστηριότητες, πριν κλείσετε την πλατφόρμα, θα πρέπει να επιλέξετε έξοδος από το πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης ή πάνω δεξιά. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι όταν δεν έχετε εισέλθει στο δικτυακό τόπο, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε εισέλθει», ενώ όταν έχετε συνδεθεί εμφανίζεται το μήνυμα «Έχετε εισέλθει ως» και αναφέρεται το όνομά σας.

Στην Εικόνα 3.5.3 παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του περιβάλλοντος της πλατφόρμας Moodle μετά την είσοδο του χρήστη. Αφού εισέλθετε στο δικτυακό τόπο η αρχική οθόνη του Moodle θα αλλάξει ελάχιστα. Συγκεκριμένα δε θα εμφανίζεται πλέον το μπλοκ «Είσοδος», αφού έχετε εισέλθει ήδη στον δικτυακό τόπο, και το μπλοκ «Ενότητες» θα αντικατασταθεί από το μπλοκ «Τα μαθήματά μου».Ο χρήστης μπορεί να δει τα μαθήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από το διαχειριστή ή τους εκπαιδευτές καθώς και τα μπλοκ που παρέχουν σχετικές πληροφορίες με την πλατφόρμα.

7.jpg

Εικόνα 3.5.3: Οθόνη μετά την είσοδο του χρήστη ως εκπαιδευόμενου

 
ellak/3.5.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki