Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικού "Celestia"

Το Celestia αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα εκπαιδευτικά ΕΛΛΑΚ προγράμματα αστρονομίας το οποίο ήδη χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς. Για τη μεγαλύτερη δυνατή προώθηση του στο χώρο της Ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και της επιστημονικής κοινότητας απαιτείται η ελληνοποίησή του. Με το τέλος της παρούσας εργασίας η οποία θα διεξαχθεί σε τρία στάδια και αναμένεται να διαρκέσει ένα διάστημα δυόμιση μηνών θα προκύψει μια πλήρως εξελληνισμένη έκδοση του λογισμικού.

Ιστορικό

Το Celestia [1] ανήκει στην κατηγορία του αστρονομικού λογισμικού. Χρησιμοποιώντας απεικόνιση σε τρεις διαστάσεις και με τη χρήση του καταλόγου Hipparcos [2] επιτρέπει στους χρήστες την εξερεύνηση ολόκληρου του σύμπαντος. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης μπορούν να εμφανιστούν εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικά αντικείμενα, από πλανήτες και δορυφόρους μέχρι και ολόκληρους γαλαξίες. Σε αντίθεση με τα περισσότερα λογισμικά πλανηταρίου, η χρήση του Celestia δίνει την αίσθηση στους χρήστες ότι πραγματικά ταξιδεύουν στα διάφορα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να προβληθούν από οποιαδήποτε οπτική γωνία.

Η ύπαρξη λειτουργιών για την πλοήγηση σε αστέρες, πλανήτες και φυσικούς και τεχνητούς δορυφόρους, την εύρεση εκλείψεων, τη δυνατότητα φόρτωσης αρχείων περιηγήσεων και επιπρόσθετων καταλόγων αστέρων, την εμφάνιση της τροχιάς οποιουδήποτε αντικειμένου καθώς και της θέσης των ουράνιων σωμάτων σε κάθε στιγμή του παρελθόντος ή του μέλλοντος καθιστά το Celestia χρήσιμο βοήθημα για την διδασκαλία των αρχών του διαστήματος σε χρήστες κάθε ηλικίας αλλά και στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο των ερασιτεχνών αστρονόμων.

Το Celestia χρησιμοποιείται από τη NASA και την ESA [3][4][5] για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, ανήκει στη λίστα με τις προτεινόμενες εφαρμογές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου [6] και διατίθεται σε εκδόσεις για τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Mac OS και Windows με την άδεια χρήσης GNU General Public License.

Στόχοι

Η μη εξοικείωση μεγάλου μέρους των Ελλήνων χρηστών εκπαιδευτικού λογισμικού με την Αγγλική γλώσσα και ιδιαίτερα με τις εξειδικευμένες ορολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στο χώρο της αστρονομίας, καθιστά την Ελληνοποίηση σημαντικό παράγοντα για την ευρύτερη διείσδυση του ΕΛΛΑΚ αστρονομικού λογισμικού όπως το Celestia στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο πλήρης εξελληνισμός του λογισμικού Celestia καθώς και η εναρμόνιση της ορολογίας μεταξύ του Celestia και των υπολοίπων δημοφιλών ΕΛΛΑΚ αστρονομικών εφαρμογών KStars [7] και Stellarium [8]. H εφαρμογή αποτελείται από 752 διαφορετικά μηνύματα, 181 από τα οποία είναι αμετάφραστα και 236 ασαφή. Η ήδη υπάρχουσα μετάφραση είναι πολύ χαμηλού επιπέδου (για παράδειγμα το “Grab Image” μεταφράζεται ως “Πιάσε Εικόνα”) συνεπώς θα χρειαστεί η μετάφραση μεγάλου μέρους του ήδη εξελληνισμένου κειμένου.

Κατά τη διαδικασία της μετάφρασης θα χρησιμοποιηθούν σωστοί αστρονομικοί και τεχνικοί όροι, χρησιμοποιώντας ως βοήθημα τόσο το γλωσσάρι του ΕΛΛΑΚ [9] όσο και την ελληνική έκδοση του βιβλίου NightWatch [10] το οποίο ανήκει μεταξύ των έγκυρων αστρονομικών συγγραμμάτων. Ιδιαίτερη σημασία τέλος θα δοθεί στη σωστή χρήση γραμματικά και συντακτικά ελεγμένου κειμένου.

Παραδοτέα

Παραδοτέο της εργασίας αυτής θα είναι η ενσωμάτωση της πλήρους Ελληνικής μετάφρασης στο Celestia καθώς και η ενσωμάτωση τυχόν αλλαγών στα ΕΛΛΑΚ προγράμματα KStars και Stellarium. Όλες οι παραχθείσες μεταφράσεις θα γίνουν διαθέσιμες με την άδεια χρήσης GNU General Public License.

Χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία του εξελληνισμού θα διεξαχθεί σε 3 στάδια, ο συνολικός χρόνος περάτωσης των οποίων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους δύο μήνες και δεκαπέντε ημέρες. Το πρώτο στάδιο αφορά τη μετάφραση της εφαρμογής στην Ελληνική γλώσσα, το δεύτερο στάδιο συμπεριλαμβάνει την εναρμόνιση της ορολογίας με τα κυριότερα αστρονομικά ΕΛΛΑΚ προγράμματα ενώ κατά το τρίτο στάδιο θα εκτελεστεί ποιοτικός έλεγχος όλων των εξελληνισμένων κειμένων.

- 01/3: Έναρξη διαδικασίας μετάφρασης

- 15/4: Εναρμόνιση ορολογίας

- 01/5: Ποιοτικός έλεγχος της παραγόμενης μετάφρασης

- 15/5: Ολοκλήρωση παραδοτέου

Σύνδεσμος για τελικά παραδοτέα:

http://celestia.svn.sourceforge.net/viewvc/celestia/trunk/celestia/po/el.po?view=log

http://celestia.svn.sourceforge.net/viewvc/celestia/trunk/celestia/po2/el.po?view=log

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Κουζινόπουλος Χαράλαμπος

e-mail: ckouz <at> uom <dot> gr

Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τ.Ε.Ι Σερρών

Μεταπτυχιακό: Data Communication Systems, Brunel University

Αναφορές

Άδεια Χρήσης

 
ellak/greek_translation_of_celestia.txt (40 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki