Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011 (2η ημέρα) | Εκτύπωση |  E-mail
Αξιολόγηση χρήστη: / 1
ΦτωχόΑριστο 
Γράφει ο/η newsletter   
27.05.11

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η δεύτερη ημέρα ήταν εξ' ίσου ενδιαφέρουσα με την πρώτη. Προσήλθαν αρκετοί σύνεδροι, και οι ομιλίες ξεκίνησαν χωρίς κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Στην πρώτη ομιλία ο κ. Stefano Zacchiroli, αναφέρθηκε για την συνεχή ανάπτυξη του debian, που κλείνει αισίως τα 17 χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές διανομές που βασίζονται στο Debian, και έχει αλλάξει και ο τρόπος διανομής, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση στην παραγωγή έργου. Με τον νέο τρόπο το έργο είναι διαθέσιμο σε πολύ περισσότερα μάτια, για να υπάρχει ανάδραση και βελτίωση στην παραγωγικότητα. Περιγράφηκαν οι τρόποι προσφοράς στο έργο, που μπορεί να είναι χρήματα, είτε υπολογιστικοί πόροι, δουλειά στο έργο και μεταφράσεις.

 

Η δεύτερη ομιλία από τον κ. Javier Ruiz, είχε θέμα το Beyond DIY:Open Hardware and Renewable Energy. Μετά την επιτυχία του ανοικτού λογισμικού, εκτιμάται ότι το ανοικτό υλικό θα είναι το “επόμενο μεγάλο θέμα”. Παρουσιάστηκαν οι αρχές του ανοικτού υλικού, όπου έχουν γίνει κάποιες εφαρμογές για αυτοκίνητα και αγροκτήματα. H Onawi, κάνει εφαρμογές σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ότι δημιουργείται είναι ανοικτό οπότε οποισδήποτε μπορεί να παρέμβει και να βελτιώσει τροποποιήσει ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η προσπάθεια, συμβάλλει στην δημιουργία καθαρής ενέργειας, ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας, περιορίζεται δε η εκροή χρημάτων εκτός τοπικών κοινωνιών. Για να πετύχει η προσπάθεια, απαιτείται να υπάρχει πολιτική στήριξη.

Στην συνέχεια ο κ. Κ. Παπαπαναγιώτου, έκανε μιά εκτενή αναφορά και παρουσίασε το το χρειάζεται να ελέγχεται και να λαμβάνεται υπ' όψιν για την δημιουργία ασφαλών εφαρμογών Web. H κα. Φλώρου παρουσίασε πιλοτικές εφαρμογές ανοικτού λογισμικού που έχουν σαν σκοπό να δημιουργήσουν δεξιότητες ανάλυσης, μέσα από την παρουσίαση βασικών προγραμματιστικών εννοιών. Αναφέρθηκε στο νέο παιδαγωγικό μοντέλο και τα πλεονεκτήματά του. Ένας τρόπος εκμάθησης των προγραμματιστικών εννοιών, είναι το λογισμικό scratch, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται σε προγραμματιστικές έννοιες και τον σχεδιασμό αλγορίθμων. Η πρώτη ενότητα έκλεισε με την ομιλία της κας. Ειρήνης Καφέζα, που παρουσίασε το πλαίσιο λειτουργίας των αδειών λογισμικού.

 

Η δεύτερη ενότητα ξεκίνησε με την παρουσίαση της διανομής Pardus, μιας διανομής που ξεκίνησε από το μηδέν. Ο κ. Gokmen Goksel, ενημέρωσε τους σύνεδρους με αξιόλογες λεπτομέρεις για την διανομή και την πορεία δημιουργίας της. Στην συνέχεια ο κ. Στυλιανός Μυστακίδης παρουσίασε πως το ΕΛ/ΛΑΚ και το συνεργατικό διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει στην ανοιχτή δια βίου μάθηση. Ο κ. Φώτης Σταματελόπουλος παρουσίασε το πως αναπτύχθηκε ο Εύδοξος με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και ανοικτά πρότυπα. Η κα. Χαρούλα Παπαδάκη αναφέρθηκε στην Απογραφή αθλητικών εγκαταστάσεων από την ΓΓ Αθλητισμού με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ. Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας Έχει ξεκινήσει διαδικασία απογραφής που έχει αναλάβει η ΓΓΑ για να μπορεί να γίνει αθλητικός σχεδιασμός. Χρησιμοποιήθηκε ΕΛ/ΛΑΚ 100% για να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μέσω διαφανών και ασφαλών τεχνολογιών. Τα δεδομένα μετά την καταγραφή μεταφέρονται σε μια βάση Postgres και δημιουργούνται χωρικά δεδομένα σε PostGIS. Αυτό δίνει την δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε πολλές μορφές. Τα χωρικά δεδομένα διανέμονται με GeoServer.

 

Στην συνέχεια οι κ. Σ. Καζάνης και κ. Καραβοκυρός παρουσίασαν την χρήση του Ενυδρίς, του Φιλότης και του Openmeteo.org, σαν εργαλεία για την περιβαλλοντική διαχείριση με ΕΛ/ΛΑΚ. Το Ενυδρίς έχει ένα τμήμα GIS που βασίστηκε στο σύστημα της ESRI, αλλά λόγω κόστους έγινε μεταφορά σε PostGIS για εύκολη διανομή. Το λογισμικό Υδροσκόπιο είναι μια εφαρμογή της που βασίζεται στα προαναφερόμενα εργαλεία για την παρακολούθηση του νερού της χώρας μέσων καταγραφής υδρολογικών δεδομένων. Το συνέδριο στο Πολυτεχνείο έκλεισε με πάνελ ομιλητών.Την επόμενη ημέρα συνεχίστηκε στην Θεσσαλονίκη, την Λάρισα και το Ηράκλειο.

 

Το Συνέδριο παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 600 μέλη της Ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ 350 στην Αθήνα, 100 στη Θεσσαλονίκη, περίπου 130  στη Λάρισα και 50 στο Ηράκλειο. Επίσης παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου μέσω διαδικτύου σε Αθήνα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη περισσότεροι από 400 χρήστες.

Tags: EEΛΛΑΚ, Συνέδρια, Add more tags...,
 
< Προηγ.   Επόμ. >