7.10.3 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

Επιλέγοντας «Επιλογές» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μια λίστα με τις Επιλογές που είναι διαθέσιμες στο μάθημα στο οποίο συμμετέχετε. Επιλέξτε τον τίτλο της Επιλογής που σας ενδιαφέρει. Αμέσως μεταφέρεστε στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.10.3. Εδώ καλείστε να απαντήσετε στην ερώτηση που φαίνεται στην αρχή της σελίδας, πατώντας στην επιλογή της προτίμησής σας. Στη συνέχεια, για να αποθηκευτεί η απάντηση που δώσατε πατήστε στο κουμπί «Αποθήκευση επιλογής». Μετά την αποθήκευση της επιλογής σας, το σύστημα είτε εμφανίζει μια νέα σελίδα με την απάντησή σας και έναν συγκεντρωτικό πίνακα με τις απαντήσεις όλων των εκπαιδευόμενων στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, είτε εμφανίζει ξανά την ίδια σελίδα ώστε αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο εκπαιδευτής.

3.jpg

Εικόνα 7.10.3: Παράδειγμα Επιλογής

 
ellak/7.10.3.txt (542 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki