Προτάσεις Μαθημάτων 

Πρόταση Σειράς Μαθημάτων στο ΕΜΠ

           

Με βάση την Ελληνική και Διεθνή εμπειρία στη διερεύνηση όψεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ευρύτερα της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης αλλα και της εμπειρίας της επιστημονικής ερευνητικής Ομάδας για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG – www.infostrag.gr) του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ προτείνεται η οργάνωση και πραγματοποίηση μαθημάτων που θα έχουν ως περιεχόμενο την:

  • Παραγωγή και Αξιοποίηση Ανοιχτού Περιεχομένου (Open content/data): Η παραγωγή και χρήση κοινού ανοιχτού περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα παραγωγής καινοτόμων υπηρεσιών τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και κατ’επέκταση την εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, το ανοιχτό περιεχόμενο διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορία και γνώση από το ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (καθηγητές-δάσκαλοι, φοιτητές-μαθητές). [Ενδεικτικά links: http://ocw.mit.edu/index.htm, http://wikieducator.org/OERF:Home], http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=3636]. Καθώς και δράσεις αξιοποίησης και εμπλουτισμού της wikipedia( http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Campus_Ambassador ).
  • Ανάπτυξη και Χρήση Ανοιχτού Λογισμικού (Open Source): Η χρήση Ανοιχτού Λογισμικού από τους δημόσιους οργανισμούς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων από αυτούς αλλά και να αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων πληροφορικής που θα χαρακτηρίζονται από ένταση γνώσης. [Ενδεικτικά links: http://hbswk.hbs.edu/item/5544.html, http://www.ischool.berkeley.edu/courses/296a-osdddi]
  • Αξιοποίηση Ανοιχτών Αρχιτεκτονικών (Open Hardware): Αφορά την παραγωγή και χρήση μηχανών, συσκευών και άλλων υλικών προϊόντων, τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές των οποίων είναι δημόσια διαθέσιμα με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιος οργανισμός να μπορεί με χαμηλό κόστος να παράγει, τροποποιεί, χρησιμοποιεί και να διανέμει τέτοιου είδους εξοπλισμό με προφανή οφέλη αποδοτικότερης λειτουργίας και ανταγωνιστικότητας. [Ενδεικτικά links: [Ενδεικτικά links: http://www.openhardwaresummit.org/documentation-2011/, http://p2pfoundation.net/Open_Hardware[c]]
  • Αξιοποίηση Έργων ΕΛΛΑΚ για την εκπαίδευση της Τεχνολογίας Λογισμικού: Αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών/καταρτιζόμενων/επαγγελματιών κλπ σε διάφορα θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού (π.χ. συγγραφή απαιτήσεων λογισμικού, δοκιμή εφαρμογών ΕΛΛΑΚ, συμμετοχή στη συγγραφή κώδικα, ανάλυση και σχεδίαση) μέσω της συμμετοχής σε έργα ΕΛΛΑΚ. Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους σε πραγματικά έργα ανάπτυξης λογισμικού. Μαθήματα με παρόμοιο χαρακτήρα προσφέρονται ήδη από Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εδώ θα βρείτε τις σημειώσεις) και μέσα από την πλατφόρμα OPENSE, αποτέλεσμα του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου Erasmus, από διάφορα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ακαδημίες κλπ, μεταξύ των οποίων και το Α.Π.Θ.

Τέτοιου είδους μαθήματα διδάσκονται σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Η πραγματοποίηση αυτών των μαθημάτων θα έχει μεγάλη χρησιμότητα και ωφελιμότητα καθώς αφορούν θέματα που σχετίζονται με εύκολη και χαμηλού κόστους πρόσβαση σε γνώση καθώς και υποδομές από τη δημόσια διοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και την εκπαίδευση γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό τη σημερινή περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισμένη διαθεσιμότητα κάθε είδους πόρων.

Εισαγωγή στο Ανοιχτό Περιεχόμενο:

Οδηγοί & Αποθετήρια 

OER Resources list (UNESCO) http://oerwiki.iiep.unesco.org/index.php/Repositories

Open Education Syllabus http://opencontent.org/wiki/index.php?title=Intro_Open_Ed_Syllabus Open Course Library - http://www.opencourselibrary.org/

OER Commons - http://www.oercommons.org/

Open CourseWare Consortium - http://ocwconsortium.org/

Open Learning Initiative - http://oli.web.cmu.edu/openlearning/

Open Education Resource Foundation - http://wikieducator.org/OERF:Home

MIT OpenCourseWare - http://ocw.mit.edu/index.htm

Khan Academy - http://www.khanacademy.org/

Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT) - http://www.merlot.org/merlot/index.htm

Open Culture - http://www.openculture.com/

Unesco Source book for science teaching (pdf) - http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000056/005641e.pdf

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών - http://www.lis.upatras.gr/Libworld/collections/directory.php

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση - http://www.openaccess.gr/

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Αποθετήριο Ήλιος - http://helios-eie.ekt.gr/EIE/

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Θεματικό Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών - http://pandektis.ekt.gr/pandektis/

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών - http://anemi.lib.uoc.gr/

Εθνική  Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: e- εφημερίς - http://www.nlg.gr/dlefimerides.htm

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Ψηφιακά Χειρόγραφα και Ομοιότυπα - http://mss.nlg.gr/default.aspx?alias=mss.nlg.gr/ebewebel

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου: Ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά περιοδικά (Νέα Εστία, Οδός Πανός, Πλανόδιον, Περίπλους, Το Δέντρο, Η Λέξη, Οροπέδιο, intellectum) - http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=488

Γενικό Αρχείο του Κράτους: Αρχειομνήμων - http://arxeiomnimon.gak.gr/index.html

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού - http://www.snhell.gr/

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο - http://eliaserver.elia.org.gr/elia/site/content.php

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας: Ψηφιακό αποθετήριο Μέδουσα - http://medusa.libver.gr/

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών: Ψηφιακή βιβλιοθήκη - http://ebooks.serrelib.gr/serrelib/

Δημόσιες Βιβλιοθήκες: Ψηφιοποίηση υλικού δημοσίων βιβλιοθηκών - http://publiclibs.ypepth.gr/

Βικιπαίδεια:Κατάλογος αρχείων πηγών 

Ανοιχτές διαλέξεις και βιβλία

Open University LabSpace - http://labspace.open.ac.uk/

Open Lectures & Courses - http://goo.gl/wp3VD

Open Textbooks - http://goo.gl/NJ6rC

Project Gutenberg: Ηλεκτρονικά βιβλία στην ελληνική γλώσσα - http://www.gutenberg.org/browse/languages/el

Οδηγίες για δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου

OER Creation Handbook - http://wikieducator.org/OER_Handbook

The Open University Learning Space: Creating open educational resources - http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=3636

 
ellak/odigoi_mathimatwn.txt (1239 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki