Ολοκλήρωση μετάφρασης του GNOME 2.26 (Μέρη Α & Β)

Ο σύνδεσμος με τα αρχεία του παραδοτέου, http://www.gnome.gr/files/gnome226/GNOME_GR_Deliverable_20090606.tar.gz (44MB).

Αν έχετε Windows, μπορείτε να εγκαταστήσετε το 7zip (πρόγραμμα ΕΛ/ΛΑΚ) για να μπορέσετε να ανοίξετε το πακέτου του παραδοτέου, http://www.7-zip.org/

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει το αποτέλεσμα του έργου για την Ολοκλήρωση και βελτίωση της ελληνοποίησης του GNOME 2.26 που ανέλαβαν οι Τζένη Πετούμενου και Σίμος Ξενιτέλλης.

Συγκεκριμένα,

  1. gnome-2-26.ui.el.2009-06-06.tar.gz, τα μεταφρασμένα μηνύματα του γραφικού περιβάλλοντος του GNOME 2.26 (43353 μηνύματα).
  2. gnome-2-26.doc.el.2009-06-06.tar.gz, τα μεταφρασμένα μηνύματα της τεκμηρίωσης του GNOME 2.26 (21755 μηνύματα).
  3. ιδιαίτεροι υποκατάλογοι για την τεκμηρίωση κάθε συστατικού του GNOME 2.26.
    1. Αρχείο PDF documentation_όνομα.pdf ή όνομα.pdf. Είναι εξαγόμενο αρχείο PDF μέσω του λογισμικού dblatex με XeTeX ή yelp.
    2. Αρχείο HTML documentation_όνομα.html. Είναι εξαγόμενο αρχείο HTML μέσω xsltproc (η τεκμηρίωση σε μια μεγάλη σελίδα).
    3. Αρχείο XML documentation_όνομα.xml. Είναι πηγαίο αρχείο XML, για ανάγνωση μέσω του προγράμματος yelp. Για παράδειγμα, yelp ghelp:///tmp/EXTRACTED/zenity/documentation_zenity.xml

Όλα τα πηγαία αρχεία είναι διαθέσιμα μέσω του έργου GNOME, από τις σελίδες

Η άδεια διάθεσης της τεκμηρίωσης είναι η αντίστοιχη άδεια διάθεσης του έργου στο οποίο ανήκουν.

Οι καταγραφές που δείχνουν τις προσθήκες των μεταφράσεων upstream εμφανίζονται στο http://groups.google.com/group/gnome-el-notifications/

Κείμενο πρότασης (Μέρη Α & Β)

Περίληψη: To GNOME (www.gnome.org, www.gnome.gr) είναι ένα από τα πιο σημαντικά γραφικά περιβάλλοντα για πλατφόρμες Linux, OpenSolaris, *BSD και άλλων κλώνων. Για τις δύο πιο δημοφιλείς διανομές, Fedora Linux και Ubuntu Linux, το GNOME είναι το βασικό γραφικό περιβάλλον. Η ελληνοποίηση του GNOME επιτρέπει να αντικαταστήσουμε σταθμούς εργασίας Windows με πλήρες ελεύθερο λογισμικό. Οι επιχειρήσεις και η εκπαίδευση (π.χ. έργο LTSP) χρησιμοποιούν ήδη λογισμικό GNOME.

Ιστορικό

Μια τυπική εγκατάσταση πλήρως ελεύθερου λειτουργικού συστήματος, όπου όλες οι στοίβες (layers) είναι ΕΛ/ΛΑΚ, απαιτεί ένα γραφικό περιβάλλον όπως το GNOME.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν ένα ελληνοποιημένο περιβάλλον στους σταθμούς εργασίας, θα μπορούν να επιλέξουν το λειτουργικό σύστημα Linux με GNOME. Ήδη, στην εκπαίδευση, γίνεται χρήση του GNOME μέσω των διανομών Fedora και Ubuntu. Ιδίως για το Ubuntu, με το σύστημα LTSP, εργαστήρια κάνουν τη μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ. Σε χώρους όπου το δημόσιο, υπάρχει η απαίτηση στους διαγωνισμούς το λειτουργικό σύστημα να είναι πλήρως ελληνοποιημένο.

Σε σύγκριση άλλων περιβαλλόντων επιφάνειας εργασίας, το GNOME επιτρέπει αυτή τη στιγμή τη καλύτερη υποστήριξη προσιτότητας (accessibility) για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η ελληνική εταιρία Magenta διαθέτει το προϊόν Magenta DesktopOS που περιλαμβάνει το γραφικό περιβάλλον GNOME στην ελληνική γλώσσα. Η ολοκλήρωση της μετάφρασης θα επιτρέψει σε εταιρίες όπως η Magenta να έχει ένα πιο ολοκληρωμένο και ποιοτικό έργο.

Στόχοι

Μέρος Α: Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η μετάφραση της τεκμηρίωσης (αρχεία βοήθειας) του GNOME από το τωρινό ποσοστό 32% σε 80%. Τα ποσοστά αυτά εκφράζουν αριθμό μηνυμάτων.

Μέρος Β: Ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της μετάφρασης της τεκμηρίωσης (αρχεία βοήθειας) του GNOME κατά 20%. Δεδομένου ότι το Μέρος Α στοχεύει να φτάσει τη μετάφραση στο 80%, με την αύξηση κατά 20% θα ολοκληρώσουμε τη μετάφραση της τεκμηρίωσης του GNOME 2.26.

Ακόμα, θα γίνει αναθεώρηση και επανέλεγχος των μεταφράσεων του γραφικού περιβάλλοντος (UI).

Τέλος, θα ολοκληρωθεί η μετάφραση των μηνυμάτων του γραφικού περιβάλλοντος του GNOME 2.26 (τώρα 87%).

Παραδοτέα

Τα παρακάτω παραδοτέα θα δοθούν στο τέλος του έργου

- Τα αρχεία μηνυμάτων PO με τα μεταφρασμένα μηνύματα - Αρχεία PDF με τη τεκμηρίωση στην ελληνική γλώσσα - Το ποσοστό μετάφρασης στο http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-2-26/doc/ θα αυξηθεί κατά 20% (θα φτάσει 100%). - Το ποσοστό μετάφρασης στο http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-2-26/ui/ θα αυξηθεί κατά 13% (θα φτάσει 100%).

Χρονοδιάγραμμα

- 01/3: Ολοκλήρωση δημιουργίας ομάδας - 01/4: Ολοκλήρωση της μετάφρασης των μηνυμάτων του UI του GNOME 2.26 - 01/5: Αύξηση του ποσοστού μετάφρασης του GNOME 2.26 (τεκμηρίωση) κατά 20% - 25/5: Ολοκλήρωση της αναθεώρησης της μετάφρασης των μηνυμάτων του UI

Γιατί εμένα

Είμαι μέλος του GNOME Foundation (http://foundation.gnome.org/) από την αρχή της δημιουργίας του. Είμαι συντονιστής της Ελληνικής μεταφραστικής ομάδας GNOME (http://l10n.gnome.org/languages/el/). Ξεκίνησα με τη μετάφραση του GNOME πριν δέκα χρόνια και είμαι επικεφαλής του έργου ελληνοποίησης μέχρι και σήμερα. Συμμετείχα στο συνέδριο GUADEC (ευρωπαϊκό συνέδριο GNOME) τα τελευταία τρία χρόνια. Πέρυσι συντόνισα έργο διάρκειας έξι μηνών για τη μετάφραση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ (GIMP, VLC, Audacity, Songbird) στη γλώσσα Φαρσί.

Σε κάθε νέα έκδοση του GNOME υπάρχει ανανεωμένη προσπάθεια για να ενημερωθούν οι μεταφράσεις. Στις τελευταίες εκδόσεις (βγαίνουν κάθε έξι μήνες), είχαμε τουλάχιστον δέκα άτομα βοηθούν στις μεταφράσεις. Υπάρχει η προσπάθεια να φέρνουμε νέο κόσμο για να συμμετέχει στο μεταφραστικό έργο, καθώς και να μπορούμε να έχουμε νέα πρόσωπα κάθε φορά.

Αναφορές

- GNOME: http://www.gnome.org - GNOME Foundation: http://foundation.gnome.org/ - Ελληνικό έργο GNOME: http://www.gnome.gr/ - Λίστα αλληλογραφίας και αρχείο συζητήσεων: http://lists.gnome.gr/listinfo.cgi/team-gnome.gr - Ιστορικό μετάφρασης GNOME (1999-2004): http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:gnome - Μεταφραστική σελίδα για Ελληνικά στο l10n.gnome.org: http://l10n.gnome.org/languages/el/ - Μεταφραστική σελίδα για Ελληνικά, τεκμηρίωση για GNOME 2.26: http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-2-26/doc/ - Σελίδα ανάπτυξης του GNOME.GR: http://wiki.gnome.gr/ - Απολογισμός για τη μετάφραση του GNOME 2.24: http://wiki.gnome.gr/doku.php?id=translation:credits224 - Απολογισμός για τη μετάφραση του GNOME 2.22: http://wiki.gnome.gr/doku.php?id=translation:credits222 - Απολογισμός για τη μετάφραση του GNOME 2.20: http://wiki.gnome.gr/doku.php?id=translation:credits220

Άδεια Χρήσης

 
ellak/translategnome.txt (11 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki