4.3.1.2 Ρυθμίσεις μαθήματος

Αν θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις στις αρχικές ρυθμίσεις του μαθήματος που ορίσατε κατά τη δημιουργία του, επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Εμφανίζεται η φόρμα «Επεξεργασία των ρυθμίσεων του μαθήματος» όπου μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές και να τις σώσετε επιλέγοντας «Αποθήκευση αλλαγών» στο τέλος της σελίδας.

 
ellak/4.3.1.2.txt (661 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki