7.2.1 Δημιουργία Συζήτησης

Επιλέγοντας «Συζήτηση» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής που φαίνεται στην Εικόνα 7.2.1 για να δημιουργήσετε ένα νέο δωμάτιο Συζήτησης.

7_2_1.jpg Εικόνα 7.2.1: Φόρμα δημιουργίας δωματίου Συζήτησης

Όνομα αυτής της συζήτησης: Δώστε ένα σύντομο και περιεκτικό όνομα για το δωμάτιο Συζήτησης. Το όνομα θα πρέπει να παραπέμπει στο θέμα που πιθανόν να συζητηθεί στο δωμάτιο αυτό. Κείμενο εισαγωγής: Γράψτε ένα σύντομο κείμενο εισαγωγής, το οποίο να προϊδεάζει το συμμετέχοντα για την πορεία της συζήτησης. Επόμενη ώρα συζήτησης: Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να γίνει η επόμενη συνάντηση στο δωμάτιο Συζήτησης. Επαναλαμβανόμενη συζήτηση: Αν θέλετε να καθορίσετε την επανάληψη της συνάντησης στο δωμάτιο Συζήτησης σε συγκεκριμένο κάθε φορά χρονικό διάστημα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε: Την ίδια ώρα κάθε μέρα, Την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να μη δημοσιοποιήσετε τις ώρες συζήτησης ή να μην ορίσετε επαναλήψεις. Αποθήκευση προηγούμενων συζητήσεων: Στην περίπτωση που επιθυμείτε οι συζητήσεις που γίνονται στο δωμάτιο Συζήτησης να αποθηκεύονται, επιλέξτε ανά πόσες μέρες θέλετε να γίνεται η αποθήκευση αυτή. Όλοι μπορούν να δουν τις προηγούμενες συνεδρίες: Επιλέξετε «Ναι» ή «Όχι» ανάλογα με το εάν θα επιτρέπετε σε όλους να βλέπουν τις προηγούμενες συνεδρίες. Οι ρυθμίσεις που ακολουθούν ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» και είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας. Μορφή ομάδων: Ορίστε το πώς θα ενεργούν οι ομάδες εκπαιδευομένων σε αυτή τη δραστηριότητα. Υπάρχουν τρεις επιλογές:

  • Χωρίς ομάδες: Δεν θα υπάρχουνε ομάδες, όλοι θα είναι μέλη μιας μεγάλης «κοινωνίας».
  • Ξεχωριστές ομάδες: Το κάθε μέλος μιας ομάδας θα μπορεί να βλέπει μόνο μέλη της ίδιας ομάδας, οι υπόλοιποι θα είναι κρυφοί.
  • Ορατές ομάδες: Ο καθένας δουλεύει στην ομάδα που ανήκει αλλά θα μπορεί να βλέπει μέλη που ανήκουν σε άλλες ομάδες.

Ορατό: Αν επιθυμείτε η σελίδα να είναι κρυφή από τους εκπαιδευόμενους επιλέξτε «Απόκρυψη». Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση που κάνετε επεξεργασία και υπάρχουν κάποιοι χρήστες που βλέπουν το μάθημα. Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή το κουμπί «Αποθήκευση και προβολή» και το δωμάτιο Συζήτησης είναι έτοιμο. Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν. Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε το δωμάτιο Συζήτησης επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Συζήτηση» (στο επάνω και δεξιά τμήμα στην Εικόνα 7.2.2) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας δωματίου Συζήτησης, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 
ellak/7.2.1.txt (589 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki