4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αφού έχετε δημιουργήσει κάποιο μάθημα σκοπός είναι τώρα να δείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το περιβάλλον του. Συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο και από τη λίστα με τις Ενότητες των μαθημάτων επιλέξτε αυτή στην οποία ανήκει το μάθημα που θέλετε να διαχειριστείτε. Στη συνέχεια επιλέξτε το ίδιο το μάθημα και αυτόματα θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον του. Επιλέξτε το μάθημα το οποίο θέλετε να διαχειριστείτε και αυτόματα θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον του.

Η δομή της οθόνης του μαθήματος (Εικόνα 4.3.1) μοιάζει με αυτή της αρχικής σελίδας του Moodle. Υπάρχουν και εδώ τρία μέρη. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν μπλοκ, των οποίων η σειρά ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις μεταβολές κάθε εκπαιδευτή, και είναι εφικτό να προστεθούν νέα μπλοκ ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα μπλοκ αναφέρονται στις διάφορες λειτουργίες του μαθήματος και βοηθούν τόσο στη διαχείριση του όσο και στην αναζήτηση πληροφοριών για το μάθημα.

Στο κεντρικό τμήμα της σελίδας εμφανίζεται η δομή και το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο διαμορφώνεται με την προσθήκη διαφόρων δραστηριοτήτων. Χωρίζεται σε διάφορα πλαίσια, από τα οποία το πρώτο αφορά το σύνολο του μαθήματος και τα υπόλοιπα κάθε εβδομάδα ή θεματική ενότητα. Η δομή του μαθήματος, όπως αναφέρθηκε ήδη, μπορεί να είναι Εβδομαδιαία (οπότε και χωρίζεται σε εβδομάδες), Θεματική (οπότε και χωρίζεται σε θεματικές ενότητες) και κοινωνική (όπου διαμορφώνεται ένα κοινωνικό φόρουμ με ομάδες συζητήσεων).

1.jpg

Εικόνα 4.3.1: Σελίδα μαθήματος

Οι εβδομάδες και οι θεματικές ενότητες εμπλουτίζονται με Δραστηριότητες. Οι τίτλοι των δραστηριοτήτων εμφανίζονται στα πλαίσια των εβδομάδων ή των θεμάτων στα οποία ανήκουν. Επιλέγοντας τον τίτλο κάποιας Δραστηριότητας μεταφέρεστε στο περιβάλλον της Δραστηριότητας αυτής. Δραστηριότητες μπορούν να προγραμματιστούν γενικά για το μάθημα χωρίς να αναφέρονται σε κάποια εβδομάδα ή θεματική ενότητα. Οι γενικές αυτές Δραστηριότητες καταγράφονται πάνω από τις εβδομάδες ή τις θεματικές ενότητες αντίστοιχα στο γενικό πλαίσιο. Το κοινωνικό φόρουμ απλά αποτελείται από θέματα συζητήσεων οπότε και έχει ένα μόνο πλαίσιο το γενικό.

Παρατηρούμε ότι επιλέγοντας την επεξεργασία είτε από το κουμπί «Επεξεργασία» που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας είτε από το μπλοκ «Διαχείριση» (Εικόνα 4.3.4) εμφανίζονται εικονίδια στα μπλοκ και στα πλαίσια που μας επιτρέπουν να κάνουμε τροποποιήσεις και να διαχειριστούμε μόνοι μας τη δομή της σελίδας επηρεάζοντας έτσι το περιβάλλον του μαθήματός μας.

2.jpg

Εικόνα 4.3.2: Σελίδα μαθήματος σε κατάσταση επεξεργασίας

Δίπλα στον τίτλο κάθε μπλοκ εμφανίζονται σύμβολα που μπορούν να μετακινήσουν το μπλοκ, να κρύψουν ή να διαγράψουν το περιεχόμενο του (all_block.jpg). Πατώντας πάνω στο κουμπί μεταφέρεστε στο περιβάλλον ανάθεσης ρόλων, από όπου μπορείτε να αποδώσετε ρόλους στους χρήστες στο πλαίσιο ενός μπλοκ. Δείτε περισσότερα στην Παράγραφο 43. Έτσι εάν επιλέξετε το εικονίδιο μάτι που φανερώνει «Απόκρυψη», μπορείτε να κρύψετε το περιεχόμενου ενός μπλοκ από την οθόνη. Το εικονίδιο αυτό αλλάζει μορφή και γίνεται ένα κλειστό βλέφαρο . Επιλέγοντας το το μπλοκ επαναφέρεται στην αρχική κατάσταση και τα περιεχόμενά του γίνονται και πάλι ορατά. Εάν επιλέξετε το εικονίδιο της διαγραφής το μπλοκ δε θα εμφανίζεται καθόλου στην οθόνη. Αν αργότερα επιθυμείτε να το επαναφέρετε στην οθόνη, όπως θα δούμε παρακάτω μπορεί να γίνει μέσα από το μπλοκ «Blocks». Για να αλλάξετε θέση στα μπλοκ ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες χρησιμοποιείστε τα βελάκια που μετακινούν το αντίστοιχο μπλοκ μια ή περισσότερες θέσεις πάνω ή κάτω . Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε τα μπλοκ από το δεξιό τμήμα της σελίδας στο αριστερό και αντίστροφα .

Σε κάθε πλαίσιο εβδομάδας ή θεματικής ενότητας υπάρχει το εικονίδιο της ενημέρωσης και επιλέγοντας το εμφανίζεται ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να δώσετε ένα τίτλο για το πλαίσιο σας. Δίπλα από κάθε Δραστηριότητα εμφανίζονται αντίστοιχα σύμβολα που βοηθούν τον εκπαιδευτή στη διαχείριση του μαθήματος αλλά και στην καλύτερη παρουσίαση της δομής του.

Όπως και στα μπλοκ υπάρχουν τα εικονίδια μετακίνησης, τα βελάκια δεξιά και αριστερά μετακινούν τις Δραστηριότητες δεξιά ή αριστερά μέσα όμως στο πλαίσιο έτσι ώστε να τις διαφοροποιούν από τις άλλες ή να δημιουργούν μικρές ομάδες. Εδώ υπάρχει ένα νέο εικονίδιο , αυτό της μετακίνησης της Δραστηριότητας σε άλλη θέση. Επιλέγοντάς το μικρά πλαίσια δημιουργούνται ανάμεσα στις Δραστηριότητες και πρέπει να επιλέξετε που θέλετε να τοποθετήσετε τη Δραστηριότητα που θα μετακινήσετε (Εικόνα 4.3.3). Τοποθετείτε τον κέρσορα στο πλαίσιο που θέλετε, επιλέξτε και η Δραστηριότητα μετακινείται σε εκείνη τη θέση.

3.jpg

Εικόνα 4.3.3: Μετακίνηση Δραστηριότητας

Επιλέγοντας το εικονίδιο της ενημέρωσης εμφανίζεται η φόρμα με τις ρυθμίσεις της Δραστηριότητας που είχατε καθορίσει κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της. Μπορείτε, έτσι, να κάνετε τις τροποποιήσεις που επιθυμείτε και να τις αποθηκεύσετε. Επιλέγοντας διαγραφή , ένα μήνυμα ζητάει να επιβεβαιώσετε την πρόθεση διαγραφής. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε η Δραστηριότητα διαγράφεται εντελώς από το δικτυακό τόπο. Υπάρχει και εδώ το εικονίδιο μάτι που φανερώνει «Απόκρυψη», που εάν το επιλέξετε μπορείτε να κρύψετε τον τίτλο της Δραστηριότητας από την οθόνη του σπουδαστή. Το εικονίδιο αυτό αλλάζει μορφή και γίνεται ένα κλειστό βλέφαρο .

Επιλέγοντας το πάλι η Δραστηριότητα γίνεται ορατή. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο αν θέλετε να δημιουργήσετε μια Δραστηριότητα την οποία να γνωστοποιήσετε στους εκπαιδευόμενους σας, μόνο λίγο πριν από την ημερομηνία έναρξης της. Το εικονίδιο ανθρωπάκι αναφέρεται στις ομάδες. Όταν υπάρχει το εικονίδιο δίπλα σε μια Δραστηριότητα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ομάδες εργασίας. Αν επιλέξετε το εικονίδιο τότε αυτό παίρνει τη μορφή υποδηλώνοντας ότι πλέον υπάρχουν ομάδες εργασίας για τη συγκεκριμένη Δραστηριότητα και μάλιστα αυτές είναι ορατές. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αυτό παίρνει τη μορφή υποδηλώνοντας ότι πλέον οι ομάδες εργασίας για τη συγκεκριμένες Δραστηριότητα είναι ξεχωριστές και όχι ορατές.

Επίσης, σε κάθε πλαίσιο υπάρχουν διάφορες επιλογές που αναφέρονται σε αυτό. Μόνο το βασικό πλαίσιο δεν έχει επιλογές γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επέμβετε.

Επιλέγοντας το εικονίδιο πλαίσιο επιλέγετε αν θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη μόνο αυτή η εβδομάδα ή η θεματική ενότητα. Κάτω από το πλαίσιο που μένει εμφανές, υπάρχει ένα αναδυόμενο μενού με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να μεταβείτε σε άλλη εβδομάδα ή θεματική ενότητα. Αν θέλετε πάλι να εμφανίζονται όλες οι βδομάδες ή οι ενότητες, επιλέξτε το εικονίδιο των πολλαπλών πλαισίων .

Επιλέγοντας το εικονίδιο της λάμπας , αλλάζει το χρώμα του συγκεκριμένου πλαισίου και γίνεται πιο έντονο θέλοντας έτσι να φανερώσει στον χρήστη, ότι η εβδομάδα ή το θέμα αυτού του πλαισίου είναι το τρέχον. Επιλέγοντας το εικονίδιο μάτι μπορείτε να κρύψετε την εβδομάδα ή την ενότητα από τον σπουδαστή. Το εικονίδιο αυτό αλλάζει μορφή και γίνεται ένα κλειστό βλέφαρο . Επιλέγοντάς το πάλι η εβδομάδα ή η ενότητα γίνεται ορατή. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο αν δε θέλουν οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τις Δραστηριότητες της επόμενης εβδομάδας ή ενότητας. Υπάρχουν και εδώ τα βελάκια μετακίνησης πάνω και κάτω . Είναι, βέβαια, λογικό να πούμε ότι τα πλαίσια μένουν σταθερά και μόνο οι Δραστηριότητες που περιέχονται σε κάθε πλαίσιο μετακινούνται σε άλλο πλαίσιο. Στις επόμενα ενότητες θα δούμε αναλυτικά τα βασικά μπλοκ, τις Πηγές πληροφοριών και τις Δραστηριότητες τις οποίες μπορεί ο εκπαιδευτής να προσθέσει στο μάθημά του.

 
ellak/4.3.txt (46 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki