7.9.2 Εργασία - Online κείμενο

Με την επιλογή αυτή, ο εκπαιδευτής δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στο μάθημα να συντάσσουν online ένα κείμενο και να το υποβάλλουν σε αυτόν προκειμένου να το βαθμολογήσει και να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Επιλέγοντας «Online κείμενο» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.9.10).

Τα πεδία της φόρμας στην Εικόνα 7.9.10 περιέχονται και στη φόρμα στην Εικόνα 7.9.1, οπότε χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες οδηγίες4. Δύο μόνο καινούρια πεδία παρουσιάζονται και είναι τα εξής:

Να επιτρέπεται η επανυποβολή: Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ξαναπαραδώσουν τις Εργασίες, ενώ αυτές έχουν βαθμολογηθεί (έτσι ώστε να γίνει αναβαθμολόγηση).

Ενσωματωμένο σχόλιο: Εάν επιλεγεί, τότε κατά την διάρκεια της βαθμολόγησης, η αρχική καταχώρηση θα αντιγραφεί μέσα στο πεδίο ανατροφοδότησης σχολίων. Έτσι θα είναι πιο εύκολη η εισαγωγή σχολίων και η επεξεργασία του αρχικού κειμένου.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση.

Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε την Εργασία που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Εργασία» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας της Εργασίας) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας της Εργασίας (Εικόνα 7.9.10) την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

ergasia10.jpg

Εικόνα 7.9.10: Φόρμα δημιουργίας Εργασίας – Online κείμενο

 
ellak/7.9.2.txt (498 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki