5.1.1 Ιστολόγια

Από την καρτέλα «Ιστολόγιο» μπορείτε να δείτε τα Ιστολόγια που έχει δημιουργήσει ο συμμετέχοντας που έχετε επιλέξει. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τα δικά σας Ιστολόγια. Για τη δημιουργία Ιστολογίων, θα πρέπει να επιλέξετε το ονοματεπώνυμό σας και στη συνέχεια να επιλέξετε την καρτέλα «Ιστολόγιο», αυτόματα εμφανίζεται η σελίδα στην Εικόνα 5.1.9.

5_1_9.jpg

Εικόνα 5.1.9: Αρχική σελίδα του Ιστολογίου

Για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή στο Ιστολόγιο, θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσμο «Προσθήκη νέας καταχώρησης», ο οποίος βρίσκεται τόσο στο κεντρικό τμήμα της σελίδας που φαίνεται στην Εικόνα 5.1.9, όσο και στο «Μενού ιστολογίων» στα δεξιά της σελίδας. Αυτόματα μεταφέρεστε στη σελίδα στην Εικόνα 5.1.10.

5_1_10.jpg

Εικόνα 5.1.10: Προσθήκη νέας καταχώρησης στο Ιστολόγιο

Τα πεδία της φόρμας που θα πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα εξής:

Τίτλος δημοσίευσης: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα σύντομο και περιεκτικό τίτλο για την καταχώρηση.

Σώμα δημοσίευσης ιστολογίου: Εισάγεται το περιεχόμενο του Ιστολογίου με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου.

Επισυναπτόμενο: Έχετε τη δυνατότητα να «ανεβάσετε» ένα αρχείο στο Ιστολόγιο, πατώντας στο κουμπί «Αναζήτηση».

Δημοσίευση σε: Μπορείτε να επιλέξετε αν η εγγραφή που θα προσθέσετε θα είναι ορατή μόνο σε εσάς («Στον εαυτό σου (πρόχειρο)») ή σε οποιοδήποτε χρήστη του δικτυακού τόπου («Οποιονδήποτε στη σελίδα»).

Επίσημες ετικέτες: Οι ετικέτες είναι λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με τις εγγραφές του Ιστολογίου. Οι επίσημες ετικέτες καθορίζονται από το διαχειριστή του Moodle. Σε αυτό το πεδίο, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες ετικέτες, πατώντας πάνω σε αυτές (και με τη βοήθεια του πλήκτρου Shift ή του Control).

Ετικέτες χρηστών (χωρισμένες με κόμματα): Οι ετικέτες από χρήστη δημιουργούνται από τον κάθε χρήστη του Moodle. Σε αυτό το πεδίο, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες ετικέτες, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

Μόλις συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας, θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών», προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσθήκης εγγραφής στο Ιστολόγιο. Επιλέγοντας «Αποθήκευση αλλαγών» εμφανίζεται η σελίδα στην Εικόνα 5.1.11.

5_1_11.jpg

Εικόνα 5.1.11: Σελίδα μετά την προσθήκη καταχώρησης στο Ιστολόγιο

Στην Εικόνα 5.1.11 εμφανίζεται πλέον η καταχώρηση που προσθέσατε. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την καταχώρηση, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επεξεργασία». Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επεξεργασία», εμφανίζεται η ίδια φόρμα καταχώρησης εγγραφής που είδατε στην Εικόνα 5.1.10, στην οποία μπορείτε να τροποποιήσετε τα πεδία που επιθυμείτε. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε την εγγραφή του Ιστολογίου, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «Διαγραφή».

Οι υπόλοιπες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας μέσω του «Μενού Ιστολογίων» είναι:

Προβολή των εγγραφών μου: Μέσω αυτού του συνδέσμου μπορείτε να προβάλλετε όλες τις εγγραφές σας.

Ρυθμίσεις Ιστολογίου: Σας δίνεται η δυνατότητα να καθορίζετε τον αριθμό των εγγραφών που θα εμφανίζονται ανά σελίδα.

Προβολή όλων των εγγραφών: Προβάλλονται όλες οι εγγραφές όλων των συμμετεχόντων στο μάθημα.

 
ellak/5.1.1.txt (3 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki