Τοπικοποίηση του Ubuntu Linux 10.04 (LTS) που αποτελεί βάση για χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο δημόσιο τομέα

Περίληψη έργου

Το Ubuntu Linux είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διανομές Linux, και αποτελεί τη διανομή που χρησιμοποιείται κατά βάση στον ελληνικό χώρο και δημόσιο τομέα. Η διανομή είναι ήδη μεταφρασμένη σε σημαντικό βαθμό, ωστόσο με το έργο αυτό σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε τη μετάφραση βασικών πακέτων και τεκμηρίωσης. Οι παραλλαγές της διανομής Ubuntu Linux όπως το Edubuntu βασίζονται στα ίδια πακέτα και περιλαμβάνονται στο έργο. Τα πακέτα αυτά είναι ειδικά για τη διανομή και δεν προέρχονται από άλλες πηγές έργων ΕΛ/ΛΑΚ. Το αποτέλεσμα θα είναι ο χρήστης της διανομής να έχει ένα ακόμα πιο πλήρες εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας.

Τεκμηρίωση χρησιμότητας

Οι χρήστες που μεταβαίνουν σε λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ μπορούν να επιλέξουν μεταξύ χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ σε πλατφόρμα Windows ή χρήση ΕΛ/ΛΑΚ σε πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ (διανομή Linux). Με μια πλήρως τοπικοποιημένη διανομή Linux, ακόμα περισσότεροι χρήστες θα είναι σε θέση να κάνουν τη μετάβαση σε πλήρες ΕΛ/ΛΑΚ.

Στοχεύουμε στην ολοκλήρωση της μετάφρασης του Ubuntu 10.04 (LTS) που έχει εκτεταμένη υποστήριξη (Long Term Support). Για την έκδοση Desktop η υποστήριξη που παρέχει το έργο Ubuntu είναι 3 χρόνια, ενώ για την έκδοση Server 5 χρόνια. Οι δημόσιες υπηρεσίες και η εκπαίδευση θέλουν λογισμικό για το οποίο παρέχεται υποστήριξη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στην περίπτωσή μας, πρόκειται για δωρεάν πολυετή υποστήριξη.

Οι μαθητικοί υπολογιστές έχουν προεγκατεστημένο το Ubuntu ή το Edubuntu οπότε οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναβαθμιστούν σε μια ακόμα πιο πλήρη εξελληνισμένη έκδοση. Νέες πρωτοβουλίες για μαθητικούς υπολογιστές με λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια ακόμα πιο πλήρη τοπικοποιημένη διανομή Linux.

Ελληνικές πρωτοβουλίες για δημιουργία λειτουργικών συστημάτων βασισμένων σε Ubuntu Linux (όπως Magenta DesktopOS, sxolinux) επωφελούνται άμεσα μέσω της πρότασης αυτής.

Εταιρίες που παράγουν υπολογιστές στην Ελλάδα ή τους μεταπωλούν, θα είναι σε θέση να εγκαταστήσουν τη διανομή Ubuntu Linux και να παρέχουν πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Το φαινόμενο που μερικοί ονομάζουν «πειρατεία λογισμικού» θα μειωθεί ακόμα περισσότερο μιας και θα υπάρχει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στα ελληνικά.

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα θα είναι τα αρχεία PO των ολοκληρωμένων μεταφράσεων. Κάθε μετάφραση προστίθεται στο δικτυακό τόπο ανάπτυξης launchpad.net και είναι άμεσα διαθέσιμη στο έργο Ubuntu. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξης του Ubuntu 10.04, οι μεταφράσεις που σχεδιάζουμε να ολοκληρώσουμε θα ενσωματωθούν στη νέα έκδοση του Ubuntu Linux.

Τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα και στο αποθετήριο http://hg.opengr.net/ubuntu-translation/

Μεταφραστική ομάδα

  • Ντέμη Κοντή
  • Στέργιος Προσινικλής
  • Τζένη Πετούμενου
  • Φώτης Τσάμης

Συντονιστής ομάδας: Σίμος Ξενιτέλλης

Επικοινωνία: μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη μεταφραστική ομάδα μέσω της λίστας http://wiki.ubuntu-gr.org/MailingList

 
ellak/ubuntugrtrans.txt (6 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki