ΕΛΛΑΚ στο 2ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) Αν. Αττικής (Κορωπίου) | Εκτύπωση |  E-mail
Αξιολόγηση χρήστη: / 6
ΦτωχόΑριστο 
Γράφει ο/η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
22.06.11


Servers στο 2ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια το βασικό πυλώνα στήριξης της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Καθημερινά, χιλιάδες μαθητές χρησιμοποιούν τις υποδομές των Σ.Ε.Κ. σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την κατάρτιση και την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων σε διάφορες ειδικότητες.

 

Τα Σ.Ε.Κ., πέρα από την εκπαιδευτική τους υπόσταση, αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες, για να λειτουργήσουν και να υπηρετήσουν την εκπαίδευση, χρειάζεται να υποστηριχθούν από πλήθος διοικητικών – οργανωτικών διαδικασιών, όπως συμβαίνει σε κάθε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό οργανισμό.

 

Η λειτουργία ενός Σ.Ε.Κ. παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες σε σχέση με τη λειτουργία ενός τυπικού σχολείου. Για παράδειγμα, η οργάνωση και υποστήριξη του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας (από 08:00 το πρωί έως 23:00 το βράδυ), το πλήθος του εκπαιδευτικού και βοηθητικού με διάφορες ειδικότητες και από διαφορετικές Σχολικές Μονάδες, αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που καθιστούν τη λειτουργία μια τέτοιας Σχολικής Μονάδας ιδιαίτερα απαιτητική.

Με στόχο την καινοτομία και την καλλιέργεια μιας ψηφιακής – οικολογικής κουλτούρας, στο 2ο Σ.Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής στο Κορωπί, σχεδιάζεται, υλοποιείται, λειτουργεί και προτείνεται ένα διαφορετικό - ψηφιακό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας για τα Σ.Ε.Κ. συμβατό με όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα.

 

Το νέο προτεινόμενο μοντέλο, μεταξύ άλλων παρουσιάζει χαρακτηριστικά και καινοτομίες όπως το ότι:

- είναι οικολογικό, καθώς δεν χρησιμοποιεί χαρτί

- επιτυγχάνει σημαντική οικονομία κλίμακας, καθώς μειώνει στο ελάχιστο τις πάγιες δαπάνες μίσθωσης τηλεπικοινωνιακών γραμμών και υπηρεσιών

- χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή

- χρησιμοποιεί ΕΛΛΑΚ εκμηδενίζοντας το κόστος για τις ανάγκες του λογισμικού

 

Κατά συνέπεια, ελαχιστοποιώντας τις απαιτούμενες οικονομικές δαπάνες και την ανάγκη για αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, επιτυγχάνεται μια σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υφιστάμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στο 2ο Σ.Ε.Κ. Ανατ. Αττικής, το προτεινόμενο μοντέλο, υλοποιείται με τη χρήση του ΕΛΛΑΚ Elastix και με αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει, όπως:

- IP Based τηλεφωνικό κέντρο (βασισμένο σε Asterisk) με
-- 2 ISDN και 1 PSTN εξωτερικές γραμμές
-- 32 εσωτερικά τηλέφωνα (20 SIP τηλ. συσκευές και 12 συμβατικές αναλογικές)

- Υπηρεσία καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων

- Φραγή εξερχομένων κλήσεων και έλεγχος με κωδικό

- Διακριτούς ήχους κλήσεων (ring tones) για εσωτερικές και εξωτερικές εισερχόμενες κλήσεις
- Υπηρεσία αυτόματης ομαδικής, τμηματικής ή δημόσιας ανακοίνωσης με αυτόματη απάντηση σε ανοιχτή ακρόαση από τα τηλεφωνικές συσκευές/τερματικά του δικτύου

- Υπηρεσία IVR (Interactive Voice Response) με προηχογραφημένα μηνύματα και φωνητική πύλη με μενού επιλογών

- Υπηρεσία γραμματέως (software outcall) με κλήση από Υ/Η και απάντηση από τηλεφωνική συσκευή

- Εξυπηρετητή Fax (βασισμένος σε HylaFAX) ο οποίος αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή τα μηνύματα και παράλληλα τα προωθεί σε έναν δικτυακό εκτυπωτή

 

Επιπλέον, χρησιμοποιείται ένας εξυπηρετητής Zentyal με υπηρεσίες:

- ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server) διασυνδεμένος με το τηλεφωνικό κέντρο ώστε εκτός από τηλεφωνική επικοινωνία να υπάρχει και γραπτή μέσω emails

- διαμοιρασμού και διαχείρισης αρχείων (με χρήση Samba Server )

- OpenVPN για τη διασύνδεση με άλλες Σχολικές Μονάδες και επιπλέον τις δωρεάν κλήσεις μεταξύ διασυνδεδεμένων δικτύων

- διαχείρισης της σύνδεσης με το διαδίκτυο (συγκεκριμένα του συνδυασμού δύο ξεχωριστών γραμμών ADSL), του δικτύου (LAN) και των Η/Υ

 

Στην υλικοτεχνική εγκατάσταση περιλαμβάνονται επίσης σημεία ασύρματης πρόσβασης (wireless access points) σε συνδυασμό με λογισμικά SIP Clients στα κινητά τηλέφωνα του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο μέσω των συσκευών εν κινήσει και ανά πάσα στιγμή.

 
< Προηγ.   Επόμ. >