2.4.3 Ρύθμιση Πρώτης Σελίδας

Αφού τελειώσετε με τη δημιουργία του λογαριασμού του διαχειριστή θα πρέπει να ρυθμίσετε την πλατφόρμα του Moodle. Η επόμενη σελίδα (Εικόνα 2.4.13) είναι μια φόρμα όπου μπορείτε να προσδιορίσετε παραμέτρους για την πλατφόρμα του Moodle και για την αρχική σελίδα. Μπορείτε να επιστρέψετε και να τα τροποποιήσετε αργότερα αν το επιθυμείτε. Οι παράμετροι που μπορείτε να προσδιορίσετε είναι οι ακόλουθοι:

Πλήρες όνομα ιστοχώρου:Δώστε ολόκληρο το όνομα της δικτυακής σας πλατφόρμας Moodle.

Σύντομο όνομα του ιστοχώρου: Θα πρέπει να είναι μια σύντομη και μοναδική λέξη.

Περιγραφή της αρχικής σελίδας: Δώστε μια σύντομη περιγραφή της πλατφόρμας σας Moodle, η οποία και θα περιλαμβάνεται στην αρχική σελίδα.

Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τη Διαχείριση Πιστοποίησης Ταυτότητας (Εικόνα 2.4.14), τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα μπορούν να εγγράφονται οι χρήστες στην πλατφόρμα. Καλό είναι να αποφύγετε την αυτόματη εγγραφή χρηστών. Με τον τρόπο αυτό μόνο ο διαχειριστής θα μπορεί να προσθέτει χρήστες.

install_13.jpg Εικόνα 2.4.13: Νέες ρυθμίσεις - Πρώτη σελίδα μέρος α’

install_14.jpg Εικόνα 2.4.14: Νέες ρυθμίσεις - Πρώτη σελίδα μέρος β

Επιλέγοντας «Αποθήκευση» των ρυθμίσεων θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας Moodle (Εικόνα 2.4.15). Προσέξτε στη σελίδα αυτή εμφανίζεται κάτω και αριστερά το μπλοκ διαχείρισης με τους συνδέσμους για τις σελίδες διαχείρισης. Το μπλοκ αυτό είναι εμφανές μόνο σε σας, καθώς είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές. Όλη η περαιτέρω διαχείριση του Moodle μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το μενού που υπάρχει στο συγκεκριμένο Μπλοκ.’

install_15.jpg Εικόνα 2.4.15: Πρώτη - Αρχική σελίδα

 
ellak/2.4.3.txt (585 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki