7.12.1.5 Προεπιλεγμένα Βάσης δεδομένων

Επιλέγοντας την καρτέλα «Προεπιλεγμένα», μεταβαίνετε στο περιβάλλον που φαίνεται στην Εικόνα 7.12.32. Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαθέσιμες επιλογές:

Εξαγωγή ως συμπιεσμένο αρχείο: Μπορείτε να εξάγετε τη δομή των Προτύπων που δημιουργήσατε και να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας με τη μορφή ενός αρχείου Zip.

Αποθήκευση ως πρότυπο: Αποθηκεύοντας τα Πρότυπα ως Προεπιλεγμένα, επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτή του Moodle να χρησιμοποιεί τα Πρότυπά σας στις δικές του Βάσεις δεδομένων.

Εισαγωγή από αρχείο zip: Χρησιμοποιείστε αυτή την επιλογή για να φορτώσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας με τη λειτουργία «Εξαγωγή ως συμπιεσμένο αρχείο».

Χρήση προτύπου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα διαδέσιμα Προεπιλεγμένα πρότυπα, εάν βέβαια κάποιος εκπαιδευτής έχει σώσει ήδη τα Πρότυπά του ως Προεπιλεγμένα. Αν όχι, τότε η διαθέσιμη επιλογή είναι η «Γκαλερί εικόνων».

database32.jpg

Εικόνα 7.12.32: Προεπιλεγμένα Βάσης δεδομένων

 
ellak/7.12.1.5.txt (2 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki