7.6.3 Συμμετοχή εκπαιδευόμενου στο Ημερολόγιο

Επιλέγοντας «Ημερολόγια» από το μπλοκ «Δραστηριότητες» εμφανίζεται μια λίστα με τα Ημερολόγια που είναι διαθέσιμα στο μάθημα στο οποίο συμμετέχετε. Πατήστε πάνω στον τίτλο του Ημερολογίου που σας ενδιαφέρει. Αμέσως μεταβαίνετε στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.6.6, η οποία σας ενημερώνει ότι δεν έχετε καταχωρήσει τίποτα στο συγκεκριμένο Ημερολόγιο. Για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση, πατήστε στο κουμπί «Εκκίνηση ή επεξεργασία της καταχώρησης του ημερολογίου» (Εικόνα 7.6.6).

6.jpg Εικόνα 7.6.6: Αρχική σελίδα Ημερολογίου πριν την προσθήκη καταχώρησης

Επιλέγοντας «Εκκίνηση ή επεξεργασία της καταχώρησης του ημερολογίου», εμφανίζεται η φόρμα (Εικόνα 7.6.3), η οποία έχει περιγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο 7.6.2 .

Μετά την προσθήκη καταχώρησης στο Ημερολόγιο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την καταχώρησή σας, πατώντας πάλι το κουμπί «Εκκίνηση ή επεξεργασία της καταχώρησης του ημερολογίου».

Αυτό συνήθως γίνεται όταν ο εκπαιδευόμενος βλέπει τη βαθμολογία και τα σχόλια από τον εκπαιδευτή (Εικόνα 7.6.7) και θέλει να αλλάξει την απάντησή του. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι την ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο το Ημερολόγιο.

7.jpg

Εικόνα 7.6.7: Καταχωρημένη απάντηση εκπαιδευόμενου και σχόλια εκπαιδευτή

 
ellak/7.6.3.txt (551 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki