4.3.1.9 Αρχικές ρυθμίσεις

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε τα δεδομένα των χρηστών (π.χ. γεγονότα, αρχεία, χρήστες κ.α) από το μάθημά σας διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις αρχικές ρυθμίσεις του μαθήματός σας καθώς και όλες τις Δραστηριότητες που έχετε προσθέσει σε αυτό. Στην οθόνη της Εικόνα 4.3.16 επιλέξτε τι ακριβώς θέλετε να αφαιρέσετε από το μάθημά σας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Αρχικές ρυθμίσεις μαθήματος».

13.jpg

Εικόνα 4.3.16: Αρχικές ρυθμίσεις μαθήματος

 
ellak/4.3.1.9.txt (472 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki