7.4.4 Προσθήκη εγγραφής

Αφού μεταβείτε στο Λεξικό στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια νέα εγγραφή επιλέξτε «Προσθήκη νέας εγγραφής» (Εικόνα 7.4.3). Η φόρμα που εμφανίζεται (Εικόνα 7.4.6) σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα εγγραφή στο τρέχον Λεξικό.

7_4_6.jpg Εικόνα 7.4.6: Προσθήκη νέας εγγραφής

Η φόρμα εισαγωγής αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία

Έννοια: Γράψτε το λήμμα που θέλετε να προσθέσετε στο Λεξικό.

Ορισμός: Καταγράψτε την επεξήγηση του λήμματος.

Κατηγορίες: Αν έχετε δημιουργήσει κατηγορίες, επιλέξτε σε ποια από αυτές θέλετε να ανήκει η εγγραφή που εισάγετε.

Λέξεις κλειδιά: Για κάθε εγγραφή στο Λεξικό μπορεί να οριστεί ένα σύνολο λέξεων κλειδιών. Αυτές οι λέξεις κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία των αυτόματων συνδέσεων ή κατά την αναζήτηση κάποιας έννοιας.

Επισυναπτόμενο (Μέγιστο μέγεθος: 100MB): Στις εγγραφές που καταχωρείτε μπορείτε να επισυνάπτετε ένα σχετικό αρχείο. Η επιλογή αυτή είναι προαιρετική. Επιλέγοντας «Αναζήτηση» ορίστε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε. Το αρχείο αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100MΒ.

Αυτή η εγγραφή θα πρέπει να γίνει αυτόματα σύνδεσμος: Με αυτή την επιλογή η έννοια της εγγραφής σας θα μετατρέπεται αυτόματα σε σύνδεσμο, που θα οδηγεί στον ορισμό της έννοιας αυτής στο Λεξικό.

Αυτή η εγγραφή είναι ευαίσθητη σε μικρά/κεφαλαία: Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή ορίζετε ότι για να γίνει διασύνδεση μιας λέξης που εμφανίζεται οπουδήποτε στο μάθημα με μια έννοια που περιέχεται στο Λεξικό θα πρέπει γίνει ακριβές ταίριασμα κεφαλαίων και μικρών χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τότε η λέξη «html» δε θα συνδεθεί με την εγγραφή «HTML» του Λεξικού.

Ταίριασμα ολόκληρων λέξεων μόνο: Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει την επιλογή «Αυτή η εγγραφή θα πρέπει να γίνει αυτόματα σύνδεσμος» τότε με την επιλογή «Ταίριασμα ολόκληρων λέξεων μόνο» αποφασίζετε για τη δημιουργία συνδέσμων αν απαιτείται το ταίριασμα ολόκληρων των λέξεων ή αν αρκεί το ταίριασμα μέρους των λέξεων. Για παράδειγμα, αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη και εισάγουμε τη λέξη «και», δεν πρόκειται να γίνει σύνδεση με τη λέξη «καιρός», παρά το γεγονός ότι η λέξη «και» είναι μέρος της λέξης «καιρός».

Επιλέξτε «Αποθήκευση αλλαγών» για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας. Επιλέξτε «Άκυρο» για να αναιρέσετε τις επιλογές σας.

 
ellak/7.4.4.txt (4 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki