Ομάδα 1η - Ανάπτυξη και προσαρμογή εφαρμογών

Γενικές Πληροφορίες - χρήσιμο υλικό

Εργασίες (todo)

Υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας

Η Ελληνική γλώσσα υποστηρίζεται! Οδηγίες για το πως εγκαθίσταται στο λειτουργικό του OLPC, στη σελίδα Εγκατάσταση Ελληνικών.

Δραστηριοτήτες στο περιβάλλον Sugar

Υποστήριξη Ελληνικών στο περιβάλλον eToys

Το squeak δεν υποστηρίζει ελληνικές γραμματοσειρές ούτε ελληνικό πληκτρολόγιο Περισσότερες πληροφορίες για την προσαρμογή στα ελληνικά στη σελίδα:

Υποστήριξη Ελληνικών στο περιβάλλον eToys

Διερεύνηση για άλλα διαθέσιμα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών

Υπάρχουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές

Έλεγχος αν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές και τεχνολογίες μπορούν να τρέξουν στον Μαθητικό υπολογιστή

  • Macromedia Flash
  • Javascript DHTML
  • AJAX
  • JAVA
  • Director/Authorware

Δοκιμές του εξομοιωτή qemu

Δοκιμές του εξομοιωτή (qemu) σε διάφορες πλατφόρμες και σύνταξη οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης στα ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Α. Ζάβρα( zvr+olpc at zvr dot gr ) και Δ.Κορμπέτη( dkorbetis at gmail dot com).

 
ellak/olpc_omada1.txt (23 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki