Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώ | Εκτύπωση |  E-mail
Αξιολόγηση χρήστη: / 12
ΦτωχόΑριστο 
Γράφει ο/η Theodoros Karounos   
24.11.08

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα:

Δυναμική Προώθηση και Ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της Εκπαίδευσης, του Δημόσιου Τομέα και των Επιχειρήσεων

Σημαντικοί φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα ενώνουν τις δυνάμεις τους και δραστηριοποιούνται για την επέκταση της χρήσης των εφαρμογών του ΕΛ/ΛΑΚ στη χώρα μας: ιδρύουν την «Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η εταιρία ΕΕΛ/ΛΑΚ ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, θα αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την διείσδυση του στους παραπάνω τομείς:

 • θα ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ

 • θα φροντίσει για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο (πχ. κωδικοποίηση βέλτιστων πρακτικών, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εξέλιξη ποσοτικών και στατιστικών δεικτών, του θεσμικού και νομικού πλαισίου, του διαθέσιμου λογισμικού και εφαρμογών)

 • θα εργαστεί ώστε να υπάρξει συνεργασία για την ισότιμη συμμετοχή όλων των άλλων φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων της κοινότητας προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και όσων ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ

 • θα δημιουργήσει κέντρο παρακολούθησης (monitoring) για το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα (καταγραφή δράσεων και έργων, καταγραφή διαθέσιμου λογισμικού και εφαρμογών, καταγραφή αναγκών για την εισαγωγή και χρήση του σε διαφορετικούς τομείς, αναγνώριση προβλημάτων στην εισαγωγή/χρήση, στατιστικά στοιχεία και δείκτες, εξέλιξη θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, βιβλιογραφία, φορείς και οργανώσεις που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα)

 • θα συμβάλει στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών

 • θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά

 • θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα: δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης (help-desk) για χρήστες και ομάδες ΕΛ/ΛΑΚ, μέριμνα για εξελληνισμό (εντοπιοποίηση) λογισμικού, ανάπτυξη γλωσσάριου, επικουρική ανάπτυξη εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην Ελλάδα.


Η υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων βασίζεται στην ενεργή συνεργασία

 • της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών εφαρμογών (developers) ΕΛ/ΛΑΚ,

 • των εργαστηρίων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό,

 • των ενδιαφερόμενων φορέων-χρηστών (δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς και επιχειρήσεις),

 • των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ικανής βάσης επιχειρησιακών μοντέλων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ.Φορείς που συμμετέχουν:

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), το Ακαδημαϊκό Δίκτυο «GUNET», το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ε.Π.Υ.), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ), τo Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Π.Μ.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας (Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.), το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.I.T.Y.), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ

κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ, Πρόεδρος

κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ, Αντιπρόεδρος

κ. Αλέξιος Ζάβρας, Στέλεχος της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας

κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών

κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Καβάλας


Επικοινωνία: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε , www.ellak.gr,

Τηλέφωνο: 210-7474-279

Tags: Add more tags...,

Προβολές: 8477

Σχόλια (2)
RSS comments
1. 27-11-2008 20:14
Καταρχην μιας και μολις γραφτηκα στο ellak.gr γεια σας και συγχαρητηρια σε ολη τη κοινοτητα για αυτα που εχει προσφερει. 
Διαβασα με πολυ χαρα την ειδηση ιδιαιτερα οταν ειδα οτι θα συμμετεχει και η σχολη μου δηλαδη το Ο.Π.Α. 
Ειδικα στο τομεα της στατιστικης που σπουδαζω οπου η χρηση υπολογιστη και στατιστικων προγραμματων/πακετων ειναι πλεον αναγκαια για την επιστημη και το επαγγελμα,το λογισμικο ανοιχτου κωδικα εχει παρα πολλα να προσφερει. 
Ηδη αυτο γινεται με την R γλωσσα προγραμματισμου αλλα υπαρχει μεγαλο περιθωριο δρασης σε στατιστικα "πακετα". 
Κλεινω με μια ευχη,το ανοιχτο λογισμικο να αποτελεσει το κανονα στην εκπαιδευση και οχι την εξαιρεση οπως σημερα.
2. 28-11-2008 11:27
Συγχαρητήρια! Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και εξαιρετικά ελπιδοφόρα!

Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν ένα σχόλιο.
Παρακαλώ κάντε login ή εγγραφείτε.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
Επόμ. >