Τα αρχεία που τροποποιήθηκαν όσον αφορά τα λεκτικά, είναι τα αρχεία γλώσσας τα οποία βρίσκονται στους αντίστοιχους φακέλλους των modules και τα οποία είναι στη μορφή el_gr.lang.php. Πέραν αυτών, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στον κώδικα τόσο των templates απεικόνισης, όσο και σε διάφορες ρουτίνες αναζήτησης, ώστε να απεικονίζονται σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες, αλλά και να λειτουργούν οι ρουτίνες αναζήτησης σε βάση UTF-8. Τέλος, τροποποιήθηκαν και κάποια javascripts. Όλα τα αρχεία βρίσκονται στο συνολικό .tar.gz.

 
ellak/vtigertranslation.txt (584 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki