Εικονικοποίηση και απομακρυσμένη πρόσβαση

2X terminal server

http://www.2x.com/

Η έκδοση PXES του 2X ThinClientServer διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη μεταφορά στην υπολογιστική λεπτού πελάτη, καθώς παρέχει τη λύση για τη μετατροπή των υφιστάμενων PCs σε λεπτούς πελάτες και τη διαχείριση συσκευών λεπτού πελάτη οποιουδήποτε προμηθευτή (HP, Neoware, Wyse, Maxspeed κ.α.). Ο έλεγχος της σύνδεσης του χρήστη και των ρυθμίσεων των συσκευών (RDP/NX, μέγεθος οθόνης, εφαρμογές στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση, τερματικοί εξυπηρετητές και εικονικές επιφάνειες εργασίας Vmware) μπορεί να γίνει κεντρικά με βάση τη συσκευή, το χρήστη, την ομάδα ή το τμήμα χρηστών διαμέσου web-based διεπαφής. Η έκδοση 2X ThinClinet Server PXES είναι η επόμενη γενιά του PXES 1.0, του δημοφιλούς ελεύθερου λειτουργικού συστήματος Linux λεπτού πελάτη. Η νέα έκδοση του PXES διαθέτει ενσωματωμένο το λεπτό πελάτη του λειτουργικού συστήματος Linux και επίσης περιλαμβάνει εξυπηρετητή που επιτρέπει την κεντρική ρύθμιση και διαχείριση λεπτών πελατών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα:

  • Μετατροπή των υφιστάμενων PCs σε λεπτούς πελάτες
  • Περιορισμός των χρηστών στις δημοσιευμένες εφαρμογές και όχι παροχή πρόσβασης σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας
  • Ανεξαρτησία από προμηθευτές λεπτών πελατών
  • Υποστήριξη σχεδόν όλων των λεπτών πελατών, καθώς και του υλικού των υπολογιστών
  • Πολλαπλές ολοκληρωμένες επιφάνειες εργασίας ανά λεπτό πελάτη
  • Διαγνωστικά εργαλεία ThinClientOS
  • Αυτόματη ειδοποίηση ενημερώσεων
  • Υποστήριξη ανακατεύθυνσης εκτυπωτή και ήχου για τις δημοσιευμένες εφαρμογές

Eucalyptus

http://eucalyptus.cs.ucsb.edu/

Το EUCALYPTUS (Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs To Useful Systems) είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την υλοποίηση υπολογιστικής νέφους (cloud computing) σε συστάδες (clusters) υπολογιστών. Η τρέχουσα διεπαφή του EUCALYPTUS είναι συμβατή με τη διεπαφή EC2 της Amazon, όμως έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές διεπαφές πελάτη. Το EUCALYPTUS έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εργαλεία Linux και βασικές τεχνολογίες διαδικτυακών υπηρεσιών, κάτι που καθιστά εύκολο την εγκατάσταση και συντήρησή του.

KVM

http://kvm.qumranet.com/

Το KVM (Kernel-based Virtual Machine) είναι εφαρμογή εικονικοποίησης του πυρήνα του Linux. Σήμερα, το KVM υποστηρίζει εγγενή εικονικοποίηση (virtualization) χρησιμοποιώντας είτε την Intel VT είτε την AMD-V, παρέχει σύστημα διαχείρισης εικονικής μνήμης του λειτουργικού συστήματος-επισκέπτη και διαθέτει βελτιστοποίηση της CPU σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα-επισκέπτης είναι το Linux.

OpenVZ

http://openvz.org/

Το OpenVZ είναι τεχνολογία εικονικοποίησης επιπέδου λειτουργικού συστήματος που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Linux και στον πυρήνα του. Επιτρέπει σε έναν εξυπηρετητή να εκτελεί πολλαπλά απομονωμένα στιγμιότυπα ενός λειτουργικού συστήματος. Είναι παρόμοιο με το Jails του FreeBSD και το Zones του Solaris. Σε αντίθεση με εικονικές μηχανές, όπως η Vmware και η OpenVZ, απαιτεί τόσο το λειτουργικό σύστημα φιλοξενίας όσο και το λειτουργικό σύστημα-επισκέπτης να είναι διανομή του Linux. Η χρήση μίας μόνο εικόνας πυρήνα οδηγεί σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης που προέρχεται από την εικονικοποίηση, επιβάρυνση η οποία συνήθως ανέρχεται σε μικρό ποσοστό. Επίσης, η διαχείριση όλων των εικονικών μηχανών μπορεί να γίνει και από μία κονσόλα.

OpenXVM

http://www.openxvm.org/

Πρόκειται για μηχανή εικονικοποίησης ανοιχτού κώδικα για πληροφοριακά κέντρα ,η οποία παρέχει δυνατότητα διαχείρισης εξυπηρετητών σε επίπεδο υπερεπόπτη. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εκτελείται σε διάφορες πλατφόρμες με υψηλή αποδοτικότητα και είναι σε θέση να φιλοξενεί πολλαπλά λειτουργικά συστήματα-επισκέπτες (π.χ. Solaris, Windows και Linux), διαθέτοντας προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης της μνήμης και της CPU. Ο εξυπηρετητής έχει δημιουργηθεί από το έργο ανοιχτού λογισμικού Xen, καθώς και από το LDOMS της Sun. Ο εξυπηρετητής xVM μετατρέπει τον υπολογιστή σε αφοσιωμένη μηχανή λογισμικού εικονικοποίησης, η οποία διαθέτει ιδιαίτερα εύχρηστη διεπαφή που λειτουργεί μέσω μιας τυπικής σύνδεσης https.

X2Go

http://x2go.berlios.de/index-en.html

Πρόκειται για υπολογιστικό περιβάλλον εξυπηρετητή που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα διάφορων υφιστάμενων λύσεων. Το x2go έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηστικότητα αυτού του είδους των εφαρμογών και είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί τόσο σε προσωπικούς υπολογιστές όσο και σε εταιρικά δίκτυα που διαθέτουν πολλαπλούς εξυπηρετητές και δένδρα LDAP. Το x2go παρέχει γρήγορο, ασφαλή και απλό τρόπο σύνδεσης στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη είτε μέσω ενός τοπικού δικτύου είτε διαμέσου μιας διαδικτυακής σύνδεσης χαμηλού εύρους ζώνης. Πρόκειται για εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που είναι διαθέσιμη σε διάφορες αρχιτεκτονικές CPU. Διαθέτει αρκετά επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία βοηθούν το χρήστη να διαχειρίζεται το περιβάλλον της εφαρμογής. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης φίλτρου ζωντανής αναζήτησης, καθώς και άλλων καινοτόμων υπηρεσιών οι οποίες βοηθούν το χρήστη να ολοκληρώνει εύκολα τις καθημερινές του εργασίες. Οι σύνοδοι των χρηστών μπορούν να διακοπούν και να ακυρωθούν μέσω γραφικού περιβάλλοντος. Μέσω της υπηρεσίας spyglass μπορεί κανείς να ελέγξει όλους τους συνδεδεμένους στο περιβάλλον x2go πελάτες. Αν κάποιος επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή δεν έχει παρά να τους προσθέσει στην κατάλληλη λίστα χρηστών.

Xen

http://www.xen.org/

Ο υπερεπόπτης Xen είναι προηγμένη εφαρμογή εικονικοποίησης ανοιχτού λογισμικού η οποία παρέχει ισχυρό, αποδοτικό και ασφαλές σύνολο χαρακτηριστικών για την εικονικοποίηση αρχιτεκτονικών CPU, όπως η x86, x86_64, IA64 και PowerPC. Υποστηρίζει πληθώρα λειτουργικών συστημάτων-επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των Windows, του Linux, του Solaris και διάφορων εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων BSD. Αποτελεί τη βάση αρκετών συστημάτων εικονικοποίησης, όπως το Citrix ή το Oracle.

 
ellak/εικονικοποίηση_και_απομακρυσμένη_πρόσ_αση.txt (105 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki