7.7.1 Δημιουργία Έρευνας

Επιλέγοντας «Έρευνα» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας που φαίνεται στην Εικόνα 7.7.1.

1.jpg

Εικόνα 7.7.1: Φόρμα δημιουργίας Έρευνας

Στη φόρμα που εμφανίζεται στην Εικόνα 7.7.1 συμπληρώστε τα διάφορα πεδία.

Όνομα: Δώστε ένα σύντομο και αντιπροσωπευτικό όνομα για την Έρευνα.

Τύπος έρευνας: Προς το παρόν, το Moodle προσφέρει μόνο συγκεκριμένους τύπους έρευνας. Οι διαθέσιμες έρευνες έχουν επιλεγεί σαν ιδιαίτερα χρήσιμες για την αποτίμηση δικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Είναι χρήσιμες για να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες τάσεις οι οποίες μπορούν να αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι τύποι Έρευνας που προσφέρει το Moodle είναι:

  • ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) έκδοση 20 αντικειμένων
  • Κρίσιμα επεισόδια
  • COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) πραγματικό
  • COLLES προτιμώμενη και πραγματική
  • COLLES προτιμώμενη

και διακρίνονται ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που περιέχουν.

Το COLLES έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέψει να επιβλέψετε το εύρος με το οποίο είστε σε θέση να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης του παγκόσμιου ιστού για την εμπλοκή εκπαιδευόμενων σε δυναμικές πρακτικές μάθησης. Αντίθετα το ATTLS αντικατοπτρίζει μόνο τη στάση απέναντι στη μάθηση και όχι τις δυνατότητες μάθησης ή τη διανοητική ικανότητα.

Κείμενο εισαγωγής: Εδώ μπορείτε να εισάγετε ένα κείμενο ώστε να καθοδηγήσετε τους εκπαιδευόμενους στη συμπλήρωση της Έρευνας. Μπορείτε αν θέλετε να αφήσετε κενό αυτό το πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση ένα προκαθορισμένο κείμενο θα παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους.

Οι ρυθμίσεις που ανήκουν στο πλαίσιο «Συχνές ρυθμίσεις ομάδας» είναι κοινές στις περισσότερες φόρμες δημιουργίας δραστηριότητας και έχουν ήδη σχολιαστεί στη φόρμα δημιουργίας της δραστηριότητας Συζήτηση. Τέλος αποθηκεύστε τις επιλογές σας πατώντας στο κουμπί «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή στο κουμπί «Αποθήκευση και προβολή». Αν επιλέξετε «Άκυρο» οι επιλογές σας θα αναιρεθούν.

Αν αργότερα θέλετε να επεξεργαστείτε την Έρευνα που μόλις δημιουργήσατε επιλέξτε «Τροποποίηση του/της: Έρευνα» (στο επάνω και δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας της Έρευνας) και θα εμφανιστεί πάλι η φόρμα δημιουργίας της Έρευνας, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

Παρακάτω ακολουθούν δείγματα από τις Έρευνες που είναι διαθέσιμες στο Moodle.

2.jpg

Εικόνα 7.7.2: Κρίσιμα επεισόδια

3.jpg

Εικόνα 7.7.3: ATTLS έκδοση 20 αντικειμένων

4.jpg

Εικόνα 7.7.4: Colles πραγματικό

5.jpg

Εικόνα 7.7.5: Colles προτιμώμενη και πραγματική

6.jpg

Εικόνα 7.7.6: Colles προτιμώμενη

 
ellak/7.7.1.txt (641 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki