Κατακόρυφες επιχειρηματικές εφαρμογές

Adaptive Planning

http://www.adaptiveplanning.com/products_open_source.shtml

Η Express Edition του Adaptive Planning παρέχει πλήρες σύνολο δυνατοτήτων για συνεργατική σχεδίαση προϋπολογισμών, εκπόνηση εκθέσεων αναφορών και ανάλυση. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν: διαισθητική διεπαφή με τον χρήστη που μοιάζει με λογιστικά φύλλα, τυποποιημένα δελτία για τον προγραμματισμό εσόδων και εξόδων, εξειδικευμένο φύλλο σχεδιασμού για το προσωπικό, διαχείριση ιεραρχικής οργάνωσης και δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει και να εγκαταστήσει την εφαρμογή για προσωπική χρήση, καθώς επίσης και να ρυθμίσει την εφαρμογή ώστε να παρέχει διαδικτυακή υποστήριξη σε ομάδες τμημάτων ή σύνολα εταιρειών. Μεταξύ των χαρακτηριστικών της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες:

 • πλήρες σύνολο στοιχείων προγραμματισμού και οικονομικών καταστάσεων: Προϋπολογισμός και προβλέψεις προσωπικού, δαπανών, πωλήσεων, και κεφαλαίου. Σύνδεση των στοιχείων αυτών μέσω φόρμουλας για τη δημιουργία πλήρους σύνολου δυναμικών οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών ροών, του ισολογισμού, και κατάσταση εσόδων.
 • μετρικό σύστημα: Επέκταση προγραμματισμού πέρα από το λογιστικό σχέδιο. Προϋπολογισμός και προβλέψεις οποιωνδήποτε δεδομένων που απαιτούνται για το μοντέλο του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των μετρικών επιχειρησιακών υπολογισμών.
 • αυτοματοποιημένη ενοποίηση: Οι αλλαγές στον προϋπολογισμό και τις προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο τμήματος ενσωματώνονται αυτομάτως στο εταιρικό σχέδιο. Τα χάσματα εξαιτίας διακοπής των συνδέσεων και αποκοπής και επικόλλησης δεδομένων εξαλείφονται.
 • διαμορφώσιμα λογιστικά φύλλα εισαγωγή δεδομένων: Η καταχώρηση δεδομένων είναι εύκολη για τους διαχειριστές. Τα φύλλα εισαγωγής δεδομένων προσαρμόζονται, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα σχετικά δεδομένα και η διεπαφή έχει τη μορφή λογιστικών φύλλου.
 • δυναμικοί τύποι: Τύποι μπορεί να δημιουργηθούν σε κάθε κελί δεδομένων, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο και μπορούν να συσχετίσουν δεδομένα και παραδοχές από άλλα κελιά για τη δημιουργία δυναμικών αποτελεσμάτων. Οι τύποι μπορούν να δημιουργηθούν σε κεντρικό επίπεδο για την εύκολη τροποποίηση του συνόλου του μοντέλου.
 • Drill-Downs:οι δυνατότητες Drill-downs επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν την προέλευση των δεδομένων τους..
 • διαδικτυακή πρόσβαση: Ο προϋπολογισμός, οι προβλέψεις και οι εκθέσεις αναφορών μπορούν να εκπονηθούν από οποιοδήποτε φυλλομετρητή, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Δεν απαιτούνται αιτήσεις για την εγκατάσταση, ούτε προσωπικό πληροφορικής για την υποστήριξη ή διατήρηση της εφαρμογής. Οι νέοι χρήστες μπορούν να προστεθούν οποτεδήποτε.

Apatar

http://www.apatar.com

Αποτελεί σύστημα ΕΛ/ΛΑΚ ενοποίησης και μετατροπής δεδομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του:

 • σύνδεση με Oracle, MS SQL, MySQL, Sybase, DB2, MS Access,PostgreSQL, XML, InstantDB, Paradox, BorlandJDataStore, CSV, MS Excel,QED, HSQL, Compiere ERP, SalesForce.Com, SugarCRM, Goldmine, οποιαδήποτε JDBC βάση δεδομένων και άλλα.
 • ενιαία διεπαφή για τη διαχείριση όλων των έργων ολοκλήρωσης
 • ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης
 • ενσωμάτωση διπλής κατεύθυνσης
 • δεν εξαρτάται από συγκεκριμένη πλατφόρμα, λειτουργεί σε Windows, Linux, Mac και είναι 100% βασισμένο σε Java
 • εύκολη παραμετροποίηση, περιλαμβάνεται πηγαίος κώδικας Java
 • η εικονική δουλειά του προγραμματιστή και η χαρτογράφηση επιτρέπουν σε μη προγραμματιστές να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τροποποιήσεις

Corga

http://corga.sourceforge.net/

Η διαδικτυακή εφαρμογή corga στηρίζει ευρέος τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα όταν πραγματοποιείται ένα επιστημονικό συνέδριο ή μια ομάδα εργασίας με σημείο εκκίνησης την υποβολή των εγγράφων εργασίας. Στη συνέχεια ορίζονται οι διορθωτές για τις υποβληθείσες εργασίες οι οποίοι κρίνουν την ποιότητα των υποβληθεισών εγγράφων χρησιμοποιώντας ένα εύκολα προσαρμόσιμο έντυπο αξιολόγησης. Κατόπιν, διενεργείται από το σύστημα η σειρά κατάταξης των εγγράφων και με βάση αυτή την πληροφορία, ο διαχειριστής αποφασίζει ποια έγγραφα γίνονται δεκτά και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, ο διαχειριστής εκπονεί τότε το πρόγραμμα του συνεδρίου και το δημοσιεύει άμεσα στον παγκόσμιο ιστό. Εν τω μεταξύ καθίσταται δυνατή η εγγραφή των συνέδρων, ακροατών και ομιλητών.

Coupa

http://www.coupa.com/

Οι λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών Coupa επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν το σύνολο του κύκλου ζωής αγορών-από την έγκριση και αγορά μέχρι τα RFQs, τις τιμές, την παραλαβή, την απογραφή, και την τιμολόγηση. Με φιλική προς το χρήστη διεπαφή, η οποία ενθαρρύνει την μαζική συμμετοχή, οι εργαζόμενοι πράγματι θεωρούν εξαιρετικά εύκολη τη χρήση του συστήματος Coupa. Η εφαρμογή υποστηρίζει τοπικούς καταλόγους, αιτήματα εκτός καταλόγου και ιστορικά αγορών.

CRM-CTT

http://www.crm-ctt.com

Το CRM-CTT είναι σχεδιασμένο για τον εντοπισμό και την επεξεργασία “οντοτήτων”. Ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει αρχεία σε μια τέτοια “οντότητα”, να είναι κύριος της οντότητας, να αναθέτει υποχρεώσεις, να θέτει επείγουσες καταχωρήσεις, να ορίζει προτεραιότητα, να δημοσιεύει, να τιμολογεί, κλπ.. Το θέμα είναι ότι το σύστημα δεν αποφασίζει τι είναι η οντότητα, αλλά αποφασίζει ο χρήστης! Το εργαλείο είναι πολύγλωσσο (σήμερα είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες) και είναι πλήρως προσαρμόσιμο. Για να λειτουργεί πλήρως η εφαρμογή ο διαχειριστής της εφαρμογής θα χρειαστεί περίπου μισή ώρα για να την εγκαταστήσει και να τη λειτουργήσει και στη συνέχεια 30 ακόμα λεπτά για την εισαγωγή των δεδομένων. Το πλεονέκτημα της CRM- CTT έναντι παρόμοιων λογισμικών είναι ο τρόπος που μπορεί να ρυθμιστεί. Είτε ο χρήστης θέλει να εγγράψει αιτήματα πελατών, στοιχεία του υπολογιστή, εισόδους στο κέντρο βοήθεια, ή απλά να εγγράψει τη δική του λίστα η εφαρμογή μπορεί απλά να τροποποιηθεί για να ενεργήσει με τον τρόπο που επιθυμεί ο χρήστης. Σχεδόν τα πάντα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του χρήστη. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το CRM-CTT για την επεξεργασία εντολών αγοράς, συμπεριλαμβανομένου συστήματος για οικονομικές συναλλαγές ή για εφεδρική ισχύ. Η εφαρμογή CRMCTT είναι σε θέση να διεκπεραιώσει όλες τις λειτουργίες, είτε ο χρήστης χρειάζεται ένα εργαλείο για την επεξεργασία των ερωτημάτων του κέντρου βοήθειας είτε για την επεξεργασία των εργασιών του.

DADOS-SURVEY

http://www.ceso.duke.edu/

Το Internet χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στη βιοϊατρική έρευνα. Από την διαδικτυακή αναζήτηση βιβλιογραφίας μέχρι την ανταλλαγή δεδομένων, το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί σε πρωταρχικό μέσο έρευνας για πολλούς επιστήμονες και ιατρούς. Ως αποτέλεσμα, οι διαδικτυακές εφαρμογές έρευνας χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή έρευνα σε έγγραφα. Το DADOS-SURVEY αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείο έρευνας στο διαδίκτυο και είναι το πρώτο διαμορφούμενο εργαλείο με τη λίστα ελέγχου για την αναφορά αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής έρευνας στο διαδίκτυο (CHERRIES). Το DADOS-SURVEY σχεδιάστηκε έχοντας ως προτεραιότητα τη χρηστικότητα, γεγονός που επιτρέπει στους ερευνητές να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν τις δικές τους μελέτες με ελάχιστες τεχνικές δυσκολίες. Το DADOS-SURVEY σχεδιάστηκε με στόχο να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες των CHERRIES για την έρευνα στο διαδίκτυο.

Funambol

https://www.forge.funambol.org/

Πολλοί άνθρωποι θέλουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επαφές, ημερολόγια, υποχρεώσεις και σημειώσεις, ανεξάρτητα από το εάν οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται. Το Funambol συγχρονίζει αυτά τα στοιχεία με 1,5 δισεκατομμύρια κινητές συσκευές και χιλιάδες εφαρμογές και υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση. Δεν έχει σημασία αν κάποιος χρησιμοποιεί το Gmail, Yahoo!, AOL, το Hotmail, το Outlook ή Thunderbird, διότι με το Funambol ο χρήστης μπορεί να συγχρονίσει email & PIM σε πολλά κινητά τηλέφωνα. Το έργο Funambol ξεκίνησε το 2001 από προγραμματιστές εξαιτίας της έλλειψης εφαρμογής Java ανοικτού κώδικα πρότυπου SyncML (OMA DS). Αυτό το αρχικό σχέδιο ήταν γνωστό ως Sync4j. Στις αρχές του 2006 τροποποιήθηκε η επωνυμία του σχεδίου σε Funambol, ώστε να έχει το ίδιο όνομα με την εταιρεία που δημιουργήθηκε από το αρχικό σχέδιο και η οποία χρηματοδοτεί την εξέλιξή του. Το Funambol είναι μια κινητή πλατφόρμα ανοικτού κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τύπους κινητών εφαρμογών. Η εφαρμογή διευκολύνει την ανάπτυξη εγκατάσταση και διαχείριση ευρέος φάσματος κινητών έργων.

Jitterbit

http://www.jitterbit.com/

Το Jitterbit αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ τεχνολογία ενσωμάτωσης που επιτρέπει σε οργανισμούς να ενσωματώσουν γρήγορα και εύκολα:

 • Enterprise Apps: Peoplesoft, Oracle Financials, Siebel, JD Edwards, Salesforce.com, SAP, Netsuite, SugarCRM, Compiere, Vtiger CRM, OpenMFG, SharePoint, Documentum ...
 • Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, Microsoft Access, Visual Fox Pro, και διάφορα άλλα
 • Web Services, Simple and Complex Flat Files (π.χ. csv, heirarchical) XML, Active Directory, LDAP, Bugzilla, FTP, LDAP, JMS ...

Όλες οι εργασίες ολοκλήρωσης λειτουργούν στον Jitterbit εξυπηρετητή ενσωμάτωσης. Αυτές οι λειτουργίες ρυθμίζονται, διαμορφώνονται και παρακολουθούνται με την εφαρμογή Jitterbit GUI. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στον χρήστη με point-and-click να ρυθμίσει όλες τις πτυχές της ολοκλήρωσης:

 • προσδιορισμός της ένταξης των λειτουργιών συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πηγής και στόχου
 • δημιουργία ρυθμίσεων εγγράφου, από απλές δομές αρχείων (π.χ. οριοθέτηση του κόμματος) σε πολύπλοκες ιεραρχικές δομές αρχείων.
 • Χρήση “σέρνω - εναποθέτω” εργαλείου χαρτογράφησης για τη μετατροπή δεδομένων μεταξύ των διεπαφών διαφόρων συστημάτων.
 • ρύθμιση χρονοδιαγράμματος, δημιουργία επιτυχών και ανεπιτυχών γεγονότων και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εργασιών ολοκλήρωσης.
 • κατανάλωση και δημοσιοποίηση ενσωματώσεως μέσω Jitterpaks: Τα Jitterpaks αποτελούν προκαθορισμένες, επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις ενσωμάτωσης για Jitterbit. Τα Jitterpaks περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για εξειδικευμένη ενσωμάτωση συμπεριλαμβανομένου των ρυθμίσεων των εγγράφων, των κανόνων μετατροπής, των συστημάτων πηγής και στόχου.

Jbilling

http://sourceforge.net/projects/jbilling/

Το jbilling αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή συστήματος έκδοσης λογαριασμών για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Το σύστημα διαχειρίζεται τους συνδρομητές με αυτόματη έκδοση τιμολογίων (e-mail και PDF) και διαδικασία πληρωμής (πιστωτικές κάρτες, έλεγχος, άμεση κατάθεση). Πρόκειται για ανθεκτικό, καλά τεκμηριωμένο, και εμπορικά υποστηριζόμενο σύστημα.

Limesurvey

http://www.limesurvey.org/

To Limesurvey αποτελεί ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης έρευνας:

 • απεριόριστος αριθμός ερευνών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
 • απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων σε έρευνα (περιορίζεται μόνο από τη βάση δεδομένων του χρήστη)
 • απεριόριστος αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • πολύγλωσση επισκόπηση
 • διαχείριση χρηστών
 • 20 διαφορετικά είδη ερωτήσεων και δυνατότητα για περισσότερα
 • δημιουργία έκδοσης για εκτύπωση της έρευνας
 • ικανότητα επιβολής όρων ερωτήσεων ανάλογα με προηγούμενες απαντήσεις (υποτομείς έρευνας)
 • εναχρησιμοποιούμενα σύνολα επεξεργασίας απάντησης
 • εισαγωγή έτοιμων ερωτήσεων
 • αξιολόγηση ερευνών
 • ανώνυμη και μη-ανώνυμη έρευνα
 • ανοικτή και κλειστή ομάδα συμμετεχόντων στις έρευνες
 • προαιρετική δημόσια εγγραφή για έρευνες
 • αποστολή των προσκλήσεων, υπενθυμίσεων και ενδείξεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • επιλογή προσωρινής μνήμης για τους συμμετέχοντες για να συνεχιστεί η έρευνα σε μεταγενέστερο χρόνο
 • έρευνα που βασίζεται σε Cookie ή session
 • επεξεργαστής προτύπων για τη δημιουργία μορφοποίησης της σελίδας του χρήστη
 • φιλική προς το χρήστη διαχείριση διεπαφής
 • δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων Back-office
 • ημερομηνίες λήξης αυτόματων ρυθμίσεων έρευνας
 • ενισχυμένες λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής, σε κείμενο, CSV και μορφή MS Excel
 • βασική στατιστική και γραφική ανάλυση με δυνατότητα εξαγωγής

MatchMaker

http://www.sqlpower.ca/page/MatchMaker

Η εφαρμογή Power Matchmaker εκκαθαρίζει τα δεδομένα του χρήστη, επικυρώνει και διορθώνει διευθύνσεις, εντοπίζει και εξαλείφει διπλοεγγραφές και διασταυρώνει τα στοιχεία στους πίνακες μεταξύ της πηγής και του στόχου. Έτσι η εφαρμογή αυτή παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες πλήρη και ακριβή στοιχεία, καθώς και ολοκληρωμένη 360ο εικόνα για κάθε πελάτη, προϊόν, εκπροσώπους πωλήσεων και επιχειρηματικές μονάδες. Είτε πρόκειται για τη δημιουργία Data Warehouse, Data Mart ή CRM, το Power Matchmaker επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων του περιβάλλοντος υποστήριξης αποφάσεων ή της CRM βάσης δεδομένων.

Χαρακτηριστικά:

 • μετατρέπει και εκκαθαρίζει
 • επικυρώνει και διορθώνει στοιχεία διευθύνσεων
 • δέχεται κριτήρια δεδομένων που καθορίζονται από το χρήστη
 • είναι φιλική προς το χρήστη, με ιδιαίτερα διαισθητική διεπαφή για συνδυασμό επαληθεύσεων
 • επιτρέπει την επιβεβαίωση διπλοεγγραφών του χρήστη μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής επαληθεύσεων
 • συγχωνεύει τις διπλές εγγραφές και τα σχετικά δεδομένα
 • δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων πριν από τη συγχώνευση δεδομένων
 • διατρέχει τη βάση δεδομένων για τη διενέργεια εκκαθάρισης ή ενσωμάτωσης στη διαδικασία φόρτωσης δεδομένων

Magento

http://www.magentocommerce.com/

Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου με αρκετά προηγμένα χαρακτηριστικά: βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης (SEO), επικοινωνία των πελατών, αποστολή σε πολλαπλές διευθύνσεις, αναζήτηση, σύγκριση προϊόντων, πλοήγηση σε επίπεδα, σήμανση προϊόντων, κριτική προϊόντων, λίστα επιθυμιών, αποσύνδεση, καλάθι αγορών, λογαριασμοί πελατών, πολυεπίπεδη τιμολόγηση, κουπόνια, κανόνες τιμολόγησης, φορολογική νομοθεσία, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, ομάδες πελατών, πολλαπλές γλώσσες και νομίσματα.

Marketcetera

http://trac.marketcetera.org/

Το Marketcetera είναι νέα πλατφόρμα λογισμικού προορισμένη να παρέχει ταχεία, ευέλικτα και αξιόπιστα εργαλεία διαπραγμάτευσης τίτλων για τους επαγγελματίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο στόχος της εφαρμογής είναι να καταστήσει το λογισμικό διαχείρισης εντολών και κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο διαθέσιμο και προσιτό σε άτομα και σε ιδρύματα ανεξαρτήτως μεγέθους. Το Marketcetera εστιάζει στη δόμηση των βασικών εμπορικών λειτουργιών που είναι κοινές σε όλους τους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να επικεντρωθούν σε αλγορίθμους εμπορίου και άλλα εξειδικευμένα λογισμικά που παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

 • To Photon αποτελεί εφαρμογή του Marketcetera για την εισαγωγή παραγγελιών. To Photon βασίζεται στην Eclipse Rich Client πλατφόρμα και είναι εξαιρετικά ελαφρύ και επεκτάσιμο.
 • Tο Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών (OMS-ΣΔΠ) αποτελεί την “καρδιά” της πλατφόρμας Marketcetera. Το σύστημα αυτό λαμβάνει εντολές από διάφορα σημεία εισόδου (όπως το Photon, Order Loader ή Excel), και τις διαβιβάζει στον κατάλληλο προορισμό. Η OMS-ΣΔΠ λαμβάνει την απάντηση από τον αντισυμβαλλόμενο μέρος (μεσίτης, συνάλλαγμα, κλπ) και τη διαβιβάζει στην πελάτη που εξέδωσε την αρχική παραγγελία.
 • Το Tradebase είναι διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων στις συναλλαγές. Το Tradebase μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή, δημιουργία και τροποποίηση εκθέσεων, εμπορικών συναλλαγών, λογαριασμών και μεριδίων. Το Tradebase μπορεί να προσπελαστεί από ένα αυτόνομο web browser ή απευθείας μέσα από την εφαρμογή εισαγωγής παραγγελιών Photon.
 • Το OrderLoader αποτελεί λειτουργία πολλαπλών παραγγελιών από αρχείο της μορφής CSV. Η μορφή του αρχείου είναι κατευθυνόμενη από τα δεδομένα, γεγονός που σημαίνει ότι η σειρά της επικεφαλίδας καθορίζει τους τομείς που πρέπει να εμφανίζονται στις επόμενες σειρές και που θα προστεθούν στο μήνυμα που θα αποσταλεί αργότερα στην OMS-ΣΔΠ.

OpenPSA

http://www.openpsa.org/

Το OpenPSA αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ελεύθερου λογισμικού για συμβούλους και φορείς παροχής υπηρεσιών. Το OpenPSA περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Έργα: διαχείριση έργου, αναφορά χρόνου και τιμολόγηση
 • Πωλήσεις: βάση δεδομένων επαφών και παρακολούθηση έργου πωλήσεων
 • Υποστήριξη: κέντρο υποστήριξης και παρακολούθησης θεμάτων
 • Ημερολόγιο: ημερολόγιο ομάδας και πόροι
 • Έγγραφα: διαχείριση εγγράφων και κοινόχρηστα έγγραφα

OrangeHRM

http://orangehrm.com

Το OrangeHRM αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα πληροφοριών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού HRM το οποίο παρέχει ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών για τη διαχείριση του κυριότερου ενεργητικού στοιχείου μιας οργάνωσης – του ανθρώπινου δυναμικού. Το εν λόγω σύστημα παρέχει πολλές ενότητες:

 • μονάδα διοίκησης (Admin)
 • μονάδα διαχείρισης προσωπικών στοιχείων (PIM)
 • μονάδα αυτοεξυπηρέτησης εργαζομένων (ESS)
 • μονάδα αναφορών
 • μονάδα αδειών
 • μονάδα ώρας και προσέλευσης (Time)

Το λογισμικό υποστηρίζει τον ορισμό έργων και τους πελάτες της εταιρείας καθώς και διαχείριση ανθρωποωρών.

PayMaster

http://www.treshna.com/paymaster/

Πρόκειται για ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη εφαρμογή μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από τη Νέα Ζηλανδία. Η εν λόγω εφαρμογή αναπτύχθηκε για το συνδυασμό των αναγκών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Χρησιμοποιώντας μια εύκολα προσαρμόσιμη διεπαφή, είναι δυνατός ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων βάσει των διαφορετικών απαιτήσεων της μισθοδοσίας. Το σύστημα μισθοδοσίας είναι σε θέση να χειριστεί πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία, άδειες, κυμαινόμενες πληρωμές, επιδόματα και ετήσια εισοδήματα. Επίσης, η εφαρμογή δύναται να πραγματοποιήσει λογιστική κόστους με αναλύσεις και αναφορές μισθοδοτικού κόστους σε διαφορετικά υποκαταστήματα και τμήματα, κυμαινόμενα ποσοστά μισθών κ.α.. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα λειτουργιών ολοκληρωμένων αναφορών.

PaPayThyme

http://clocksoft.co.uk/downloads/

Πρόκειται για εξειδικευμένη βρετανική λύση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας.

Pentaho

http://www.pentaho.com/

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΒΙ) Pentaho παρέχει δυνατότητες αναφοράς επιχειρηματικών στοιχείων, ανάλυσης, πίνακες, ανεύρεσης δεδομένων και διαγραμμάτων ροής εργασιών που επιτρέπουν στους φορείς να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το λογισμικό προσφέρει ευελιξία στην ανάπτυξη επιλογών που επιτρέπουν τη χρήση συστατικών που μπορούν να ενσωματωθούν, την εξατομικευμένη ρύθμιση λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας, καθώς και ολοκληρωμένη BI πλατφόρμα. Η εφαρμογή κατατάχθηκε πρώτη στο Open Source Business Intelligence. Το έργο καλύπτει ακόλουθους τομείς:

 • αναφορές
 • ανάλυση
 • πίνακες
 • ανεύρεση δεδομένων
 • διαγράμματα ροής εργασιών
 • BI Πλατφόρμα

phpESP

http://sourceforge.net/projects/phpesp

Τα σενάρια PHP επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν έρευνες, να συγκεντρώσουν αποτελέσματα και να απεικονίσουν στατιστικά στοιχεία. Με την εκκίνηση της βάσης δεδομένων η διαχείριση γίνεται διαδικτυακά. Η εφαρμογή διεκπεραιώνει χωρίς πρόβλημα μεγάλες έρευνες (100 ερωτήσεις) και μεγάλες ομάδες ερωτηθέντων (4000 +).

Php-residence

http://www.digitaldruid.net/php-residence/en/

Το Php-residence αποτελεί πρόγραμμα ΕΛ/ΛΑΚ με διαδικτυακή διεπαφή για τη διαχείριση εβδομαδιαίων ή ημερήσιων μισθώσεων διαμερισμάτων, κατοικιών ή δωματίων ξενοδοχείου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι: προσαρμόσιμος αριθμός και χαρακτηριστικά των διαμερισμάτων, των περιόδων, τιμών κ.λπ., αυτόματη ανάθεση των δωματίων βάσει προκαθορισμένων όρων από τον χρήστη, δυνατότητα εβδομαδιαίας, ημερήσιας ή ποσοστιαίας προσθήκης επιπρόσθετου κόστους στις τιμές, απεικόνιση των εγγράφων με στοιχεία για εκτύπωση, δημιουργία πινάκων για τον έλεγχο διαθεσιμότητας μέσω ιστοσελίδας, και σύστημα προνομίων χρηστών.

ReOS

http://reos.elazos.com

To ReOS αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και πελατών. Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημοσίευση ιδιοκτησιών στο Διαδίκτυο και την εκτύπωσή τους με αυτόματη μετάφραση, αιτήματα αγορών και διεκπεραιώσεις.

SnapLogic

http://www.snaplogic.org/

Το SnapLogic αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ πλαίσιο ενσωμάτωσης δεδομένων που χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα του διαδικτύου για τη λύση των προβλημάτων ολοκλήρωσης δεδομένων. Σε αντίθεση με τις εμπορικές λύσεις ολοκλήρωσης που έχουν σχεδιαστεί για εξατομικευμένες εργασίες ολοκλήρωσης, το SnapLogic έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία να αντιμετωπίσει ευρύ φάσμα απαιτήσεων που αφορούν την ενσωμάτωση δεδομένων χωρίς τη προσθήκη νέου κώδικα. Οι πηγές των δεδομένων που είναι προσβάσιμες στο SnapLogic απεικονίζουν τα δεδομένα με μορφή απλουστευμένη και προσανατολισμένη στην καταγραφή, η οποία καταργεί την πολυπλοκότητα των διαγραμμάτων δεδομένων. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη δια λειτουργικότητα των πόρων και διευκολύνει την επαναχρησιμοποίησή τους. Οι πόροι μπορούν να συνδεθούν με άλλους πόρους μέσω της διεπαφής REST. Οι συνδεόμενοι πόροι μετατρέπονται σε αγωγούς. Οι αγωγοί μπορούν να συναρμολογηθούν σε ιεραρχίες για την υλοποίηση σύνθετης λογικής και τη μετατροπή των δεδομένων σε εξελιγμένα ολοκληρωμένα σύνολα. Το SnapLogic έχει ενσωματωμένο εξυπηρετητή HTTP που επιτρέπει στους πόρους τη διασύνδεση μεταξύ των εξυπηρετητών, ώστε οι αγωγοί να μπορούν να διανεμηθούν σε πηγές δεδομένων, σε ενδιάμεσους εξυπηρετητές, ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Το SnapLogic χρησιμοποιεί καινοτόμα τεχνική βελτιστοποίησης αρχείων, ώστε οι πόροι να επεξεργάζονται μεμονωμένα αρχεία χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν να καταστεί διαθέσιμο το σύνολο των δεδομένων.

Talend

http://www.talend.com

Το Talend Open Studio Business Modeler ακολουθεί ιεραρχική προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους φορείς της επιχείρησης να εμπλακούν στο σχεδιασμό των διαδικασιών ολοκλήρωσης. Το Business Modeler είναι εύκολο στην κατανόηση, και παρέχει μη τεχνική άποψη της ροής εργασίας μιας επιχείρησης. Κατά κανόνα περιλαμβάνει τόσο τα συστήματα και τις διαδικασίες που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο του φορέα, καθώς και αυτά που θα χρειαστούν στο μέλλον. Τα συστήματα, οι συνδέσεις, τα βήματα και οι όροι είναι σχεδιασμένα με τη χρήση τυποποιημένων συμβόλων της ροής εργασίας μέσω εργαλειοθήκης γραφικών. Το Talend Open Studio Job Designer παρέχει γραφική και λειτουργική απεικόνιση των πραγματικών διαδικασιών ολοκλήρωσης. Το Job Designer περιλαμβάνει βιβλιοθήκη στοιχείων - γραφική παλέτα στοιχείων και συνδέσεων. Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης δημιουργούνται με την μέθοδο “σέρνω - εναποθέτω” ταν στοιχεία και συνδέσεις στο διάγραμμα, σχεδιάζοντας συνδέσεις και σχέσεις μεταξύ τους και καθορίζοντας τις ιδιότητές τους. Οι περισσότερες από αυτές τις ιδιότητες έχουν διαδεχτεί τα μεταδεδομένα.

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει πάνω από 80 έτοιμα στοιχεία και συνδέσμους, παρέχοντας βασικές λειτουργίες, όπως η χαρτογράφηση, μετατροπές, και αναζητήσεις, καθώς και εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως το φιλτράρισμα δεδομένων, πολυπλέκτες δεδομένων, ή ELT και υποστήριξη για όλα τα μεγάλα RDBMS, μορφές αρχείων, κατάλογους LDAP, κλπ. Η Βιβλιοθήκη μπορεί εύκολα να επεκταθεί με τη χρήση γλωσσών, όπως Perl, Java, ή SQL. Το Talend Open Studio αποτελεί λύση μεταδεδομένων, κατά την οποία όλα τα μεταδεδομένα αποθηκεύονται και διαχειρίζονται σε μια κεντρική αποθήκη, κοινή σε όλες τις ενότητες. Η αποθήκη συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες του έργου και εξασφαλίζει τη συνοχή του συνόλου των διαδικασιών ολοκλήρωσης. Εκτός από μεταδεδομένα συστημάτων πηγών και στόχων, αποθηκεύει επιχειρηματικά μοντέλα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους και κατ’αυτόν τον τρόπο καθίσταται μοναδική αποθήκη πληροφοριών για όλες τις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Αντίθετα με άλλες λύσεις ολοκλήρωσης, οι οποίες βασίζονται σε ένα κεντρικό εξυπηρετητή ή χρησιμοποιούν μόνο RDBMS μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, το Talend Open Studio διαχέει δυναμικά την επεξεργασία σε ένα δίκτυο συστημάτων - με βάση τη χωρητικότητά τους. Το Talend Open Studio αναπτύσσει τους διαθέσιμους πόρους ανεξάρτητα από τη φύση τους. Αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων στην πλησιέστερη προς την πηγή τους θέση (μειώνοντας έτσι τις μεταφορές δεδομένων).

TenderSystem

http://www.tendersystem.com

Το TenderSystem αποτελεί σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών στο ίντερνετ για την ανεύρεση, ανάθεση και διαχείριση του συνόλου της διαδικασίας προμηθειών. Αυτή η δοκιμασμένη τεχνολογία εκμεταλλεύεται την πανάρχαια αρχή της προσφοράς και της ζήτησης μέσω της αντίστροφης δημοπρασίας εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα αγοράζονται στην καλύτερη δυνατή τιμή με χαμηλότερο κόστος διοίκησης και διαχείρισης από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Η εφαρμογή καλύπτει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, περιλαμβανομένης της αγοράς, την πληρωμής και τη διαχείρισης.

TimeTrex

http://www.timetrex.com

Το TimeTrex αποτελεί ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση της μισθοδοσίας και χρονοδιαγράμματος ανθρωποωρών και παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού εργαζομένων, παρακολούθησης προσέλευσης (ωράριο,ανθρωποώρες), κόστους εργασίας, τιμολόγησης και μισθοδοσίας σε ένα πλήρες πακέτο.

ZoneMinder

http://www.zoneminder.com

Το ZoneMinder προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας με μονές ή πολλαπλές βιντεοκάμερες, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για επαγγελματικό χώρο ή κατοικία, την πρόληψη κλοπής και παρακολούθηση του παιδιού ή μέλους της οικογένειας ή την παρακολούθηση οικίας ή άλλα σενάρια οικιακής μέριμνας, όπως κάμερα παρακολούθησης γκουβερνάντας. Η εφαρμογή υποστηρίζει την ανάλυση, την καταγραφή και παρακολούθηση των βίντεο δεδομένων που προέρχονται από μία ή περισσότερες βιντεοκάμερες ή δίκτυα που συνδέονται με σύστημα Linux. Το ZoneMinder επίσης υποστηρίζει διαδικτυακό και ημιαυτόματο έλεγχο σε κάμερες Pan / Tilt / Zoom χρησιμοποιώντας διάφορα πρωτόκολλα. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για χρήση ως οικιακό βίντεο σύστημα ασφάλειας DIY και για επαγγελματική ασφάλεια και επιτήρηση μέσω βίντεο. Το ZoneMinder μπορεί επίσης να ενταχθεί σε οικιακό σύστημα αυτοματισμού μέσω X.10 ή άλλο πρωτόκολλο.

 
ellak/κατακόρυ_ες_επιχειρηματικές_ε_αρμογές.txt (94 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki