7. Δραστηριότητες

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για να εισάγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο μάθημά σας θα πρέπει να βρίσκεστε σε κατάσταση επεξεργασίας. Επιλέξτε «Επεξεργασία» είτε από το μπλοκ «Διαχείριση» είτε από το επάνω και δεξιά μέρος της αρχικής οθόνης του μαθήματος. Η οθόνη σας αλλάζει και βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας. Παρατηρείστε ότι μέσα σε κάθε πλαίσιο του κεντρικού τμήματος βρίσκεται το αναδυόμενο μενού «Προσθήκη δραστηριότητας» που σας βοηθά να προσθέτετε διάφορες δραστηριότητες όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.1.1.

7_1_1.jpg Εικόνα 7.1.1: Προσθήκη δραστηριότητας

Επιλέξτε, λοιπόν, προσθήκη δραστηριότητας στο πλαίσιο που θέλετε να κάνετε την καταχώρηση (γενικό πλαίσιο, εβδομάδα ή θεματική ενότητα) και την δραστηριότητα την οποία θέλετε να καταχωρήσετε. Ας δούμε κάθε μια από τις δραστηριότητες που μπορείτε να εισάγετε ξεχωριστά.

 
ellak/7.1.txt (3 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki