Πίνακας Περιεχομένων

Στον κατάλογο αυτό οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Ανοιχτού Λογισμικού καταχωρούν και ενημερώνουν τα βασικά στοιχεία του προφίλ τους. Αν έχετε εγγραφεί στο www.ellak.gr μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να γίνει πληρέστερος ο κατάλογος, προσθέτοντας καινούριες εταιρίες και κάνοντας διορθώσεις.

Ημέρες Συνεργασίας: Ανοιχτό Λογισμικό & Επιχειρηματικότητα

Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Ανοιχτού Λογισμικού

Νetvoice

Voice Data WiFI Security CCTV  http://www.netvoice.gr http://www.netvoice.eu

Η εταιρία ιδρύθηκε  από τον Αναστάσιο Ι. Σιδέρη με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς των τηλεπικοινωνιακών δικτύων  (Ασύρματων - Ενσύρματων) και των συστημάτων ασφαλείας. Από το 2011 κατέχουμε τη πιστοποίηση απο τον διεθνή οργανισμό KNX Association ως ΚΝΧ Partners.

Υπηρεσίες βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού κώδικα για:  

Τηλεφωνικά κέντρα VoIP, Μηχανοργάνωση, Τεχνική υποστήριξη, Δίκτυα, Cloud Computing, Virtualization

Agilis A.E

Statistics and Informatics http://www.agilis-sa.gr 

Οι δραστηριότητές μας εστιάζονται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και στατιστικών μεθόδων για όλον τον κύκλο ζωής της πληροφορίας: από την συλλογή, διαχείριση και οργάνωση πρωτογενών δεδομένων μέχρι την επεξεργασία, ανάλυση και διάχυση της πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας αφορούν:

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web 2.0 εφαρμογών για στατιστικά πληροφοριακά συστήματα με χρήση τεχνολογίας AJAX
2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση σύνθετων βάσεων δεδομένων με χρήση PostgreSQL και MySQL
3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη στατιστικών πληροφοριακών συστημάτων για τη αυτοματοποιοημένη ανταλλαγή στατιστικών και οικονομικών δεδομένων και μεταδεδομένων με χρήση τεχνολογίας web services και web feeds
4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένων Αλγορίθμων και Υπολογιστικών Εφαρμογών για την ανάλυση και επεξεργασία επίσημων στατιστικών (official statistics) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R
5. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας 

Equinox I.T. Solutions

http://equinox.com.gr/

Με έδρα μας το Γύθειο, δραστηριοποιούμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της περιοχής, πάντα με γνώμονα την άρτια και ειλικρινή εξυπηρέτηση του πελάτη.

Σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας κινούνται γύρω από στρατηγικά επιλεγμένους άξονες που επιδιώκουν να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι κύριοι αυτοί άξονες δραστηριοποίησης είναι :

 • Ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου πληροφορικής
 • Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης
 • Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας επαγγελματικών χώρων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου - Ανάπτυξη, σχεδιασμός και φιλοξενία ιστοσελίδας
 • Προμήθεια και διάθεση αναλώσιμων ειδών πληροφορικής

ErgoQ

Η ErgoQ προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης εταιρικών Intranet για διαχείριση και αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων i4G, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. - http://www.ergoq.gr

 • Ανάπτυξη εταιρικών intranet
 • Αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών
 • Αυτοματοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, 14000, HACCP κ.α.)
 • Επιδοτούμενα προγράμματα
 • Ανοιχτό λογισμικό

BCS

Business Computer Services - http://www.bcs-online.gr

 • Εταιρία παροχής υπηρεσιών με έδρα στην Αθήνα.
 • Τεχνική υποστήριξη.
 • Δίκτυα.
 • Ιστοσελίδες.
 • Ανοιχτό λογισμικό.

MerIT Advanced IT Solutions

http://www.mer-it.gr

Υπηρεσίες βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού κώδικα για:

 • Μηχανοργάνωση
 • Τηλεφωνικά κέντρα VoIP
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Δίκτυα
 • High Performance Computing.
 • Έδρα: Αθήνα

ERGonSITES

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου με χρήση Ανοιχτού Λογισμικού (http://www.ergonsites.gr) - ίδρυση 2008/έδρα Θεσσαλονίκη

 • Joomla, Drupal, WordPress Συστήματα Διαχείρησης Περιεχομένου
 • Εκπαίδευση στη χρήση και διαχείρηση Συστημάτων Διαχείρησης Περιεχομένου
 • Προώθηση ιστοσελίδων, διαδικτυακό marketing
 • Δημιουργία διαδικτυακής ταυτότητας
 • Λύσεις Ανοιχτού Λογισμικού για το Διαδίκτυο

Unified IT Services

http://www.uit.gr

Εταιρία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και δικτύων με έδρα στο Χαλάνδρι

 • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Εφαρμογών βασισμένες σε τεχνολογίες Java, C/C++
 • Βάσεις Δεδομένων MySQL, Oracle, PostgreSQL
 • Επιχειρησιακές Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων OpenKM
 • Εφαρμογές Διαδικτύου βασισμένες σε λογισμικό Joomla, OS-Commerece
 • Τηλεπικοινωνίες - Eφαρμογές λογισμικού στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, λύσεις σε ASterisk, Trixbox, OpenGSM, OpenSS7
 • Υποδομή Δικτύων - Virtualization - Consolidation - Ασφάλεια.
 • Εκπαίδευση

INTERGA

Open Source your Business(http://www.interga.gr)

Εταιρία Πληροφορικής & Τεχνικών Έργων με έδρα την Αθήνα

 • Joomla, WebGUI, Drupal Συστήματα Διαχείρησης Περιεχομένου
 • Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (e-shop) με osCommerce, Magento
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών δικτυακού λογισμικού με Perl και PHP/Symfony
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας (web hosting).PHP,Perl,MySQL,cPanel,στατιστικά
 • Service H/Y & εκτυπωτών όλων των εταιριών
 • Υπηρεσίες δικτύωσης Η/Υ με ανοιχτό λογισμικό
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων δρομολόγησης (routes) και τοιχών προστασίας (firewalls) με Monowall, PfSense, Ipcop
 • Εγκατάσταση & Ρύθμιση διακομιστών αρχείων (file servers) με ανοιχτό λογισμικό Samba
 • Εγκατάσταση & Ρύθμιση διακομιστών email (sendmail, postfix) με ενσωματωμένη αντιική & anti-spam προστασία (spamassasin)
 • Τηλεφωνικά Κέντρα Asterisk PBX

ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ

http://www.efrontlearning.net

Εταιρία Παραγωγής Ανοιχτού Λογισμικού για λύσεις Εκπαίδευσης από Απόσταση

 • Κατασκευή και διάθεση του προϊόντος ανοιχτού κώδικα eFront (τρεις εκδόσεις Community Edition, Educational Edition, Enterprise Edition)
 • Yπηρεσίες φιλοξενίας για το προϊόν eFront
 • Υπηρεσίες παραμετροποίσης για το προϊόν eFront
 • Υπηρεσίες Tηλεδιάσκεψης σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον με το eFront

Is Open Source(IOS)

http://www.isopensource.com

 • Ανάπτυξη του GNU/GPL συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Elxis CMS (http://www.elxis.org). Χρηματοδότηση και υποστήριξη του project. Το Elxis έχει ήδη 3 χρόνια ζωής και χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο.
 • Ανάπτυξη επεκτάσεων για το Elxis CMS
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε διακομιστές Linux 64bit με 100% ανοικτό λογισμικό
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε php, mysql, javascript, ajax, html, κ.α.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο διαδίκτυο.

Indifex Software Solutions

http://www.indifex.com/

Indifex is a fresh company developing novel software solutions around scalable content distribution technologies. Indifex was founded with the goal of greatly improving how content is managed and translated on the Web by developing technologies to bring content to million more people than today. The company’s flagship product is Transifex, an open platform for community translations of user interfaces for software, documentation, websites and other resources, used by companies like Red Hat and Intel.

Contact: info@indifex.com

Unweb.me Ε.Π.Ε.

https://unweb.me

 • Πληροφοριακά συστήματα αιχμής
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών και web applications
 • Ειδίκευση στο Open Source, agile development
 • Τεχνολογίες: python, django, zope, plone, google app engine
 • IT Security

Επικοινωνία: we@unweb.me

Modulus Α.Ε.

http://www.modulus.gr

Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Λύσεων Πληροφορικής Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών - Αθήνα

 • Υπηρεσίες Hosting σε Debian, Xen, Apache, PHP, Python, MySQL
 • Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων και υπηρεσίες VoIP βασισμένων στο ανοιχτό λογισμικό Asterisk
 • Virtualization με χρήση πλατφόρμων ελεύθερου λογισμικού Ganeti (XEN, KVM)
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων, portals και ηλεκτρονικών καταστημάτων σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα
 • Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων βασισμένα σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Ubuntu, Debian)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κτιριακών αυτοματισμών (έξυπνο σπίτι)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων και υπηρεσιών
 • Χρήση εφαρμογών ανοικτού κώδικα (Linux, εφαρμογών γραφείου, κλπ) για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών της εταιρείας

modulesoft.eu

http://www.modulesoft.eu

 • Επιχειρηματική μονάδα της ORANGE5 η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη επεκτάσεων (Add-ons, modules, components) ανοικτού κώδικα για δημοφιλείς εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. Ανάπτυξη λογισμικού (ενδεικτικά) για το joomla! CMS, drupal, osCommerce, zencart, VirtueMart, WordPress

DV Informatics

http://www.dvinformatics.gr

 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε open source (Elxis,Joomla,osCommerce κ.α)
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Web Hosting (Apache, Linux, Mysql, PHP)

SQLearn Ltd

elearning applications http://elearning.sqlearn.g

 • Ολοκληρωμένες λύσεις τηλεκατάρτισης
 • Εγκατάσταση / hosting πλατφόρμας (moodle)
 • Παραγωγή περιεχομένου (e-content)
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών (e - tutoring)

Pointer Internet and software solutions

http://www.pointer.gr

 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε open source (συστήματα διαδικτυακής διαφήμισης, κ.α.)
 • Προγραμματισμός σε γλώσσα php.
 • Dedicated Linux Servers - Co Location
 • VPS Linux Servers
 • Web Hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, PHP, MySQL.

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.

http://www.ergobyte.gr/

Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για desktop, web, mobile. Υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής n-tier. 

Εταιρεία με φιλοσοφία ανοιχτού κώδικα σε κάθε επίπεδο. Διαχειριστές του open source project Qookery. Ενεργός συνεισφορά σε open source projects όπως Eclipse, Jetty, Qooxdoo. 


Anubis

http://www.anubis.gr

 • Βιβλία για Linux στα Ελληνικά

Biznet Infoservices

http://www.biznet.gr

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL
 • Υπηρεσίες Co-Location - Dedicated Linux Servers
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Portals και ηλεκτρονικών καταστημάτων σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
 • Υπηρεσίες Application Hosting για εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα

Greek Tux

http://www.cafepress.com/tuxgr

 • On-line shop με ρούχα και αξεσουάρ για τους Έλληνες χρήστες Linux.

Sun microsystems

http://gr.sun.com/

 • Linux Open Desktop Client
 • Linux Servers

DELL

http://dell.gr

 • Linux Servers

Hewlett Packard

http://www.hp.gr

 • Linux Servers
 • Σεμινάρια Linux

IBM

http://www.ibm.gr

 • Linux Servers

NEC

http://www.neceurope.com/

 • Fault Tolerant Linux servers

freelancing.gr

The outsourcing experts http://www.freelancing.gr

 • Υπηρεσίες ανάπτυξης Java και J2EE web εφαρμογών με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (JBoss, Tomcat, MySQL)
 • E-commerce εφαρμογές (ηλεκτρονικό κατάστημα) με αποδεδειγμένο Java shopping cart και checkout.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης Web 2.0 εφαρμογών με χρήση τεχνολογίας Ajax
 • Υπηρεσίες web Hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, PHP, MySQL
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών ανοιχτού κώδικα

e-Orama.com

http://www.e-orama.com

 • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Payment modules για Joomla/Virtuemart & osCommerce για την διασύνδεση ηλεκτρονικών καταστημάτων με Ελληνικές τράπεζες για την εκκαθάριση συναλλαγών με πιστωτική κάρτα
 • Εκπαίδευση σε scripts ανοιχτού κώδικα (Joomla/Virtuemart, osCommerce κ.α)
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Portals και ηλεκτρονικών καταστημάτων βασισμένα σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
 • Linux servers για φιλοξενία ιστοσελίδων και εταιρικών εφαρμογών

EWORX SA

http://www.eworx.gr

 • Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Eφαρμογές eBusiness / eGovernment / eLearning
 • Υπηρεσίες σχεδίασης διεπαφής, usability testing, accessible design
 • Υπηρεσίες web hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, Tomcat, MySQL, SAPdb

SparkNet SA

http://www.spark.net.gr

 • Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Eφαρμογές eBusiness (εξελληνισμένα e-shops) / eLearning
 • Υπηρεσίες web hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, Tomcat, MySQL
 • H SparkNet χρησιμοποιεί Λογισμικό Ανοικτού κώδικα (Linux, open ldap, κλπ.) τόσο για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών όσο και για την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Interzone

http://www.interzone.gr

 • Εμπορική διαχείριση για Linux σε γραφικό περιβάλλον.
 • Προεγκατεστημένα συστήματα Linux.
 • Novell Silver Partner.
 • SuSE Business Partner. Υποστήριξη σε συστήματα Linux.
 • Ελληνική διανομή OpenOffice.org με υποστήριξη. Υπηρεσίες OpenOffice.org
 • Ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, εφαρμογές client-server cross platform
 • Υπηρεσίες μετάβασης σε ανοιχτό λογισμικό, υποστήριξης και λειτουργίας δικτύων / συστημάτων
 • Υπηρεσίες web development - web hosting σε Linux

Μακεδονικά περιφεριακά

http://www.makper.gr

 • Διανομή SuSE Linux
 • Διανoμή Mandrake linux
 • Υποστήριξη του SuSE Linux
 • Αντιπροσωπεύουμε την διανομή SuSE και παρέχουμε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη εγκατάστασης για 60 ημέρες (μόνο για την τρέχουσα έκδοση).
 • Τα “Μακεδονικά Περιφερειακά” με την συνεργασία μας παράγουν την σειρά υπολογιστών XpePPer με λειτουργικό σύστημα Linux (SuSE).
 • Από την εταιρεία μας ζητείται συνήθως η προμήθεια και εγκατάσταση file και print servers καθώς επίσης FAX servers, DNS, proxy κλπ.
 • Αντιπροσωπεύουμε το εξελληνισμένο λογισμικό διαχείρισης νοσοκομειακών εργαστηρίων της γερμανικής εταιρείας IMP. Το λογισμικό αυτό τρέχει σε Linux με αρχιτεκτονική client/server.

Navel

http://www.navel.gr

 • Υλοποίηση δυναμικών web site / portal
 • Υλοποίηση intranet εφαρμογών
 • Ανάπτυξη του Free/Open Source application server NetrinoAppServer
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη του SuSE Linux
 • Εγκατάσταση, εξελληνισμός και υποστήριξη του Gentoo GNU/Linux
 • Υλοποίηση λύσεων τύπου firewall, file / fax / print / dns / mail / proxy server, NAT / reverse NAT

site-effective

http://www.site-effective.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL

EasyLogic

http://easylogic.gr

 • Εξειδικευμένες λύσεις με λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
 • CMS, Forum, Blog, Eshop, Real Estate, E-magazine,
 • Internet Promotion | SEO | SEM
 • Joomla CMS Επαγγελματική Υποστήριξη, Ολοκληρωμένες Λύσεις Παραμετροποίησης
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων( Linux, Apache, PHP 5.x, MySQL 5.x )
 • Δέσμευση Domain Name

Enterprise Software & Consulting

http://www.enterprise.gr

 • Υλοποίηση αλληλεπιδραστικών δυναμικών web site/poral
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση intranets
 • Υπηρεσίες Web hosting σε LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
 • Λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Forthnet

http://www.forthnet.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL

Internet Promotions

http://www.ip.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL

Hellas on Line

http://www.hol.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL

dnhost

http://www.dnhost.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL

Webcast

http://www.webcast.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL

vistoweb

http://www.vistoweb.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL

European Dynamics

http://www.eurodyn.com

 • Ανάπτυξη λογισμικού σχετικά με : συστήματα διοίκησης πληροφοριών (MIS) για το δημόσιο τομέα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government), e-Commerce (B2C, B2B, B2E, κλπ.), e-Collaboration, διαχείριση ροης εργασίας (workflow), περιεχομένου, εγγράφων και γνώσης, communications middleware, διαχείριση δικτύων, ασφάλεια δικτύων, ευρυζωνικές, κινητές και δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, outsourcing, κλπ.

census

IT security research, development and services http://www.census-labs.com/

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η census στο χώρο του ελεύθερου λογισμικού είναι οι παρακάτω:

 • Έλεγχος λογισμικού ανοιχτού κώδικα για ανεύρεση προβλημάτων ασφάλειας.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ψηφιακής ασφάλειας βασισμένων σε ελεύθερο λογισμικό. Για παράδειγμα, λύσεις εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας, υποδομές δημοσίου κλειδιού, ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, βάσεις ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, συστήματα ανίχνευσης ηλεκτρονικών επιθέσεων.

INLINE TECHNOLOGY CONSULTANTS

http://www.inline.gr

 • έτοιμες λύσεις file server, mail server, proxy server, firewall server, fax server κτλ βασισμένες σε linux Mandrake
 • Διανομή Linux Mandrake
 • ανάπτυξη custom λύσεων

HYPERSYSTEMS

http://www.hypersystems.gr

 • ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB σε LINUX

Δημήτριος Μπότσης

http://www.dbotsis.com

 • Παροχή υπηρεσιών Linux / BSD. Administration, Κατασκευή Servers, συντήρηση, αναβάθμιση συστήματος
 • File,Mail,Web,Ftp,VPN,Proxy Servers, SPAM filtering, Firewalls, Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων
 • Κατασκευή στατικών και web εφαρμογών επί παραγγελία για Linux και BSD
 • Μετατροπή λογισμικού για λειτουργία σε περιβάλλον Linux
 • Απομακρυσμένη διαχείριση Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL / PostgreSQL
 • Ρυθμίσεις πυρήνα & βελτιστοποίηση ανά σύστημα
 • Δίκτυα (LAN,WAN,VPN)
 • Κατασκευή παραμετροποιήσημων συσκευών Linux επί παραγγελία
 • Embedded Linux devices

Internet Hellas

http://www.internet.gr/

 • η Internet Hellas χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού κώδικα (Linux, Free BSD, Open BSD, qmail, open ldap, κλπ.) τόσο για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών (Desktop PCs, File Sharing Services, internal firewalls), όσο και για την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πελάτες της (messaging , SMS, Database, Virtual Server, Load Balancing, Indrusion Detection, Web Hosting services, κλπ.).

Microstore SA

ALBIODATA S.A.

http://www.albiodata.gr

 • Linux based WEB Applications,WEB hosting

Entelia Informatics

http://www.entelia.gr

 • Παροχή υπηρεσιών Linux. Administration, εγκατάσταση, συντήρηση Servers.
 • Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων σε PHP/MySQL/Drupal.
 • Webhosting σε Linux servers.
 • Υλοποίηση custom εφαρμογών για intranets.

EEXI

Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet http://www.eexi.net


WIRENET COMMUNICATIONS

http://www.wirenet.gr

 • Τηλεπικοινωνιες, VoIP, Routers
 • Διανομή Open Source Sofware Cd
 • Εξυπηρετητές Linux
 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Φιλοξενία Δικτυκών Τόπων (Linux, Apache, PHP, MySQL)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις Δικτυακών Τόπων
 • Ηλεκτρονική Προώθηση και Διαφήμιση
 • Ασύρματα και ενσυρματα δίκτυα Υπολογιστων

Pylones

http://www.pylones.gr

 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης Linux

MikrosKosmos

http://www.mikroskosmos.com

 • Συμφωνητικό Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Open Source Software
 • UNIX System Administration Trainings
 • Consultancy in application of Open Source Software
 • System Administration of UNIX (Linux/FreeBSD) systems
 • Open Source Software Applications
 • Customized UNIX on Laptop installations

Virtual Trip ΕΠE

http://www.vtrip.net

 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα που στηρίζονται σε Open Source/Free Software
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια για εταιρίες (security, HPC, network design)

Up2U Network

Cyb Informatics Systems NETwork

http://www.cybnet.net

Web Hosting Provider

 • FreeBSD/Solaris/IRIX Platforms
 • Personal, Business and VPS Hosting Plans
 • Cyb Informatics Systems http://www.cyb.gr

Comway Information Systems

http://www.comway.gr/

 • Υπηρεσίες web Hosting σε Linux, Apache, PHP, MySQL
 • Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα

B-Focus

Web and IT services http://www.b-focus.gr

 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (συστήματα διαχείρησης περιεχομένου, ecommerce κ.α.)
 • Web Hosting σε Redhat , Fedora ,Slackware GNU/Linux
 • Σχεδίαση και εγκατάσταση δικτύων καθώς και οποιουδήποτε εξυπηρετητή σε GNU/Linux
 • Ασύρματα και ενσυρματα δίκτυα Υπολογιστων
 • Εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία, Internet Stations, δημόσιους φορείς Open source Λογισμικού (VoIP, Routers κ.τ.λ) .
 • Εξειδικευμένες λύσεις για Firewalls, ασφάλεια συστημάτων και δικτύων.

onScreen

http://www.onscreen.gr

 • Εξυπηρετητές Linux
 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Φιλοξενία Δικτυκών Τόπων (Linux, Apache, PHP, MySQL)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις Δικτυακών Τόπων

Marinet

http://www.marinet.gr/

 • η Marinet ΕΠΕ χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού κώδικα (Linux, qmail, open ldap, κλπ.) τόσο για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών (Desktop PCs, File Sharing Services, firewalls), όσο και για την ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πελάτες της (Mail servers, Databases, Web Hosting services, κλπ.).

Open For Business

http://www.ofb.gr

 • Open Source CRM - eCRM
 • HelpDesk
 • Δίκτυα
 • GroupWare
 • Document Management
 • Υλοποίηση Παρουσίας στο Internet
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, υποστηρίζουμε το innoscript

Η εταιρεία Open for Business εξελλήνισε και υποστηρίζει το CRM Ανοικτού κώδικα vtiger CRM. Μπορείτε να το κατεβάσετε από http://www.vtiger.gr και είστε ευπρόσδεκτοι στο forum για να συμμετάσχετε στις συζητήσεις μας.


EBS

http://www.ebs.gr

 • Δημιουργία και συντήρηση του open source project GSS (http://code.google.com/p/gss), στο οποίο στήριζεται η υπηρεσία Πίθος (http://pithos.grnet.gr)
 • Ανάπτυξη συστημάτων J2EE βασισμένων σε ελεύθερο λογισμικό (JBoss, Tomcat, Hibernate, PostgreSQL, MySQL, κλπ.)
 • Λύσεις δικτύωσης επιχειρήσεων (web/proxy/file/print/directory servers, firewalls, routers, intrusion detection systems, κλπ.)
 • Λύσεις CMS με Drupal, Joomla, Wordpress
 • Λύσεις e-learning βασισμένες σε open source LMS (Moodle, Claroline)
 • Υποστήριξη FreeBSD/Linux servers
 • Συνεισφορές σε open source projects (Apache, FreeBSD, Eclipse, κλπ.)

Kernel IT Solutions

http://www.kernelit.gr

 • Εξυπηρετητές Linux
 • Εφαρμογές ασφάλειας δικτύων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενσύρματων-ασύρματων δικτύων και υπηρεσιών
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες με λογισμικό Open Source
 • Υλοποίηση Web Sites, Portals και Webshops
 • Συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη
 • Ολοκληρωμένες λύσεις ανοιχτού λογισμικού για όλες τις εφαρμογές

—-

Innoscript

http://www.innoscript.org

 • Εφαρμογές διαδικτύου
 • Ανάπτυξη του Porcupine Application Server
 • Διαχείριση εγγράφων
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

—-

CyberStream

http://www.cyberstream.gr

 • Ανάπτυξη εφαρμογών Java σε Linux και με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (Apache, Tomcat, MySQL, PHP, κλπ.)
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη open source IP-PBXs (Asterisk, κ.α.)

Στοΐλης Γιάννης

http://giannis.stoilis.gr/ giannis@stoilis.gr (Θεσσαλονίκη)

 • Υποστήριξη υπηρεσιών ανοιχτού λογισμικού
 • Εκπαιδεύσεις διαχείρισης συστημάτων ανοιχτού λογισμικού

Proxima

Επιχειρηματικές λύσεις ανοικτού λογισμικού http://www.proxima.gr

Η Proxima έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, και προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών και εγκατάστασης, παραμετροποίησης και υποστήριξης ανοικτού λογισμικού:

 • ERP
 • CRM
 • Business Inteligence
 • Document Management,

Καθώς και πλήρες περιβάλλον εφαρμογών γραφείου. Τον Μάιο του 2006 η εταιρεία έγινε τοπικός εταίρος της Compiere, Inc. και υποστηρίζει επίσημα το Compiere ERP & CRM. Το τηλέφωνο της εταιρείας είναι 2310 860001.


OpenServers IT Solutions

http://www.openservers.gr/

 • Υπηρεσίες υποστήριξης SuSE Servers (File, Ftp, Mail, Fax, MySQL, Apache ...)
 • Υπηρεσίες web developement
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών (easyoffer κτλ.)
 • Υπηρεσίες i-series AS/400 με SuSE Linux

PowerOn

Λύσεις πληροφορικής για όλους http://www.power-on.gr/

 • Συνθέσεις υπολογιστών με προεγκατεστημένο Linux
 • Διανομή CD/DVD Linux
 • Eγκατάσταση και υποστήριξη Linux
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν (βασισμένες σε opensource πρότυπα)
 • Διανομή, εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

GroupNet

Internet Services http://www.groupnet.gr/

 • Υπηρεσίες web hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, MySQL
 • Υπηρεσίες web developement
 • Υπηρεσίες eBusiness (βασισμένες σε opensource πρότυπα)

DIGITAL SYSTEMS LTD

http://www.dsi.gr/

 • Ανάπτυξη Εμπορικών-Βιομηχανικών εφαρμογών ( σειρά ΕΞΕΛΙΞΗ )
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κάθετες αγορές ( έπιπλο, χαρτοκιβώτιο, ρούχο, ύφασμα, μάρμαρο, εισιτήρια ... )
 • ERP Linux in a box
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτυακών Τόπων (στατικών και δυναμικών)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση intranets File, Mail, Proxy, Firewall, FAX servers
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση ειδικών δικτύων (LAN,WAN,VPN) ασύρματων ή μη
 • Υπηρεσίες Web hosting σε LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
 • Λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shops b2b, b2c)
 • Εξειδικευμένες ασφαλείς λύσεις
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης

NetOperis

http://www.netoperis.com/

 • Ανάπτυξη Δικτυακών εφαρμογών ανοικτού κώδικα (Portal Servers, Content Management Systems).
 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Εφαρμογών (CRM, E-Ordering Systems, Ανταλλαγή Δεδομένων).
 • Διαχείριση Δικτύων.

micro ZAX works

Internet solutions http://www.mzw.gr/

 • Tutorials
 • Linux Links
 • eCommerce Support
 • Υπηρεσίες web development & web hosting
 • Marketing & Promotion
 • News

AKtoWEB

Web Services / Linux Support (Kozani) http://www.aktoweb.gr

 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με CSS (συστήματα διαχείρησης περιεχομένου, ecommerce κ.α.)
 • Web Hosting σε Linux Servers / Reseller / Dedicated Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη Κατα παραγγελία Ελεύθερου Λογισμικού
 • Ανάπτυξη Web Εφαρμογών / Web ERP * Unordered List Item

Forum Open Language Tools

http://www.folt.org/

 • TRANSLATION MEMORY OPEN SOURCE SYSTEM (TMOSS)

OpenWay

Υπηρεσίες Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα http://www.openway.gr

Η OpenWay δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την διαχείριση έργων καθώς και την υλοποίηση, προσαρμογή και υποστήριξη συστημάτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες δυναμικές επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τις πιο ευέλικτες τεχνολογίες αιχμής για να ενισχύσουν την ανάπτυξη τους και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.


Νικολάου Ευάγγελος

Ανάπτυξη Λογισμικού (http://www.vnikolaou.com)

 • Ανάπτυξη λογισμικού σε Java/J2EE
 • Web site design

ABOUTNET

http://www.aboutnet.gr/

* Ανάπτυξη Δικτυακών εφαρμογών ανοικτού κώδικα * Υπηρεσίες web hosting σε περιβάλλοντα Linux, Apache, MySQL


e-Noesis.com

Εγκατάσταση και Αυτοματοποίηση Συστημάτων και Λειτουργιών και στον Έλεγχο τους Μέσω Υπολογιστών (Thessaloniki) http://www.e-noesis.com

 • Βιομηχανικός Έλεγχος και Αυτοματισμός
 • Κτιριακός Αυτοματισμός και Έλεγχος
 • Ανάπτυξη ασφαλών δικτύων Wireless ή Cable
 • Ασφαλή Μετάδοση Δεδομένων (Ασύρματα & Ενσύρματα)
 • Απομακρυσμένος Έλεγχος Συστημάτων και Εξοπλισμού
 • Ρομποτικές Εφαρμογές

Η εταιρεία κάνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση ΜΟΝΟ open source λογισμικού.


qv-web.eu

Υπήρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού (Larissa) http://www.qv-web.eu

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Internet - Intranet
 • Σχεδιασμός - Κατασκευή Ιστοσελίδων
 • Κατοχύρωση Ονομάτων
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Multimedia
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών G.I.S.
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Desktop
 • Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων σε MySQL
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων βασισμένα σε λειτουργικό σύστημα Linux
 • Συμβουλευτική σε Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Όλες οι υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας βασίζονται σε ελέυθερο λογισμικό.


Telia.co.gr

Υπήρεσίες Web Development - SEO Marketing http://www.telia.co.gr

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Internet, mCommerce, eCommerce (Web Development)
 • Σχεδιασμός - Κατασκευή Ιστοσελίδων
 • Web Marketing, seo
 • Κατοχύρωση Ονομάτων Co.gr
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H εταιρία κάνει χρήση hosting και λύσεων σε Linux

 

—–

Openminds Web solutions

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων http://www.openminds.gr

 • Joomla Designs
 • Εκπαίδευση στη χρήση και διαχείρηση ενός δυναμικού website
 • Search engine optimization
 • Υπηρεσίες web hosting

Λεωνίδας Λιάκος

Υπηρεσίες χαρτογράφησης - http://www.geographer.gr

 • Χαρτογραφήσεις με ανοικτού κώδικα λογισμικό GIS (GrassGIS, QGIS, Mapwindow, gvSIG)
 • Διαχείριση χωρικών βάσεων δεδομένων σε Postgresql με PostGIS
 • Web mapping με UMN mapserver (προγραμματισμός με php/mapscript)
 • Προγραμματισμός python/OGR script
 • Δημιουργία Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructures – SDI) με Geonetwork
 • Σχεδιασμός - Κατασκευή Ιστοσελίδων με OS CRM (Joomla, Drupal κτλ.)

Webtouch

http://www.webtouch.gr (τηλ. 231 220 1500)

 • Εξειδικευμένες λύσεις με λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
 • CMS, Forum, Blog, Eshop, Real Estate, E-magazine,
 • Joomla CMS Επαγγελματική Υποστήριξη, Ολοκληρωμένες Λύσεις Παραμετροποίησης
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων( Linux, Apache, PHP 5.x, MySQL 5.x )
 • Web Hosting σε Linux Servers / Reseller / Dedicated Υπηρεσίες
 • Interne * t Promotion | SEO | SEM
 • Ανάπτυξη Κατα παραγγελία Ελεύθερου Λογισμικού
 • Ανάπτυξη Web Εφαρμογών / Web ERP
 • Δέσμευση Domain Name

Tessera Multimedia

http://www.tessera.gr (τηλ. 2310889155 )

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων σε CMS Joomla!, Zikula, Wordpress
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Opencart
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων σε περιβάλλον Linux / Apache / PHP / MySQL
 • Δημιουργία Web Εφαρμογών (με χρήση CakePHP / Zend Framework)

Miniweb

Internet Services http://www.miniweb.gr  (τηλ. 28420 27630)

 • GR Domains, Κατασκεύη Ιστοσελίδων & Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Φιλοξενία & Audio Streaming σε Debian GNU/Linux
 • Internet Marketing

Microbase

http://www.microbase.gr

Η Microbase δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών τηλεπικοινωνιών βασισμένες σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπως Asterisk PBX, a2billing, OpenSIPs κ.α. καθώς και στην εγκατάσταση και υποστήριξη αυτών.

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λύσεων βασισμένα σε Asterisk PBX / OpenSIPs
 • Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών τηλεφωνίας
 • Υποστήριξη λύσεων βασισμένες σε λογισμικά Asterisk PBX / OpenSIPs
 • Digium Certified Asterisk Professionals (dCAP)
 • Υποστηρικτής του Ελληνικού Asterisk Forum (http://www.asterisk-forum.gr)

Sigma Informatics

http://www.sinf.gr

Η Sigma Informatics δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς αλλά και οικιακούς χρήστες, βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα.

Λάρισα τηλ. 2410 256026

 • Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων
 • Καταχώρηση ή ανανέωση ονομάτων domain
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων
 • Ανάπτυξη λογισμικού cross platform
 • Εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σε MySQL, SQLite, PostgreSQL.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης βασισμένες σε λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα.
 • Μετακόμιση συστημάτων από Windows σε Linux
 • Δίκτυα υπολογιστών

Altnet

H Altnet έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, με εξειδίκευση στην κατασκευή ιστοσελίδων με πλατφόρμες Open Source. http://www.altnet.gr

 • Ανάπτυξη και προγραμματισμός ιστοσελίδων - εταιρικά websites, portals, e-commerce, e-learning, e-government
 • Καταχώρηση ονομάτων χώρου
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων σε cPanel
 • Διαδικτυακό Marketing
 • Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web (Web conferencing system)

Delta Pi Systems

http://www.delta-pi-systems.eu/

Η Delta Pi Systems παρέχει λύσεις στα πιο δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα. Χτίζουμε ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού που σας βοηθούν να λύσετε δύσκολα προβλήματα, να αναλύσετε και να αναπαραστίσετε τα δεδομένα σας. Οι λύσεις ποικίλουν από πεπερασμένα στοιχεία και υπολογιστική ρευστομηχανική, βέλτιστος σχεδιασμός και συστήματα ελέγχου, προηγμένος προγραμματισμός και σχεδιασμός, ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων, μέχρι συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης πελατολογίου, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντος, και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επικοινωνία: info@delta-pi-systems.eu


Infoproject Πληροφορική Α.Ε.

http://www.infoproject.com.gr

Η Infoproject Πληροφορική Α.Ε. παρέχει λύσεις πληροφορικής στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, βασισμένες σε αξιόπιστες τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Επιπρόσθετα, ολοκληρώνει λύσεις με υπάρχοντα συστήματα των πελατών, με βάση ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα. Στην Infoproject Πληροφορική Α.Ε. δίνουμε τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα στη υποστήριξη των πελατών μας μετά την πώληση και στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ανανέωσης των λύσεων μας. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι:

 1. Δικτυακές πύλες και πληροφοριακά συστήματα βασισμένες σε επέκταση του ισχυρού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου TYPO3, με αξιοποίηση τεχνολογιών AJAX, JSON, XML.
 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατά παραγγελία πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνολογιών XHTML, AJAX, PHP, MySQL, PostgreSQL. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web Services (RESTful και SOAP).
 3. Σχεδιασμός συστημάτων και διαχείριση υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένες στο σύστημα Moodle.
 4. Λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου βασισμένες στα συστήματα osCommerce και Magento.
 5. Σχεδιασμός λύσεων σε android για φορητές συσκευές / smartphones.
 
ellak/open_source_companies.txt (87 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki