ΤΙΤΛΟΣ: Ελληνοποίηση TYPO3 CMS

Περίληψη


Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η πλήρης ελληνοποίηση του δημοφιλούς Content Management System TYPO3 [1]_. Το TYPO3, ως enterprise level CMS, απευθύνεται και χρησιμοποιείται ευρέως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς – κυβερνητικούς και μη - στην Ευρώπη [2]_, αλλά πολύ λιγότερο στην Ελλάδα (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Εταιρία Λειτουργίας Α.Ε. [3]_, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [4]_, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. [5]_). Στόχος είναι η προώθηση και η χρήση του λογισμικού αυτού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποφέροντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών.

Η ελληνοποίηση θα περιλαμβάνει τη μετάφραση του πυρήνα του CMS και των πιο δημοφιλών πρόσθετων εφαρμογών, την δημιουργία πλήρως εξελληνισμένης και έτοιμης προς εγκατάσταση διανομής, τη συγγραφή υψηλής ποιότητας ελληνικής τεκμηρίωσης για τον νεοεισερχόμενο χρήστη καθώς και τη δημιουργία επίσημης ελληνικής κοινότητας με διαδικτυακή παρουσία.

Ιστορικό


Το TYPO3 αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση διαχείρισης περιεχομένου σε αντιδιαστολή με τα πολύ δημοφιλή (αλλά σε κάποιους τομείς περιοριστικά) joomla και drupal. Ενσωματώνει δε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση και την αποτελεσματική διαχείριση εταιρικών και μεγάλης εμβέλειας και επισκεψιμότητας δικτυακών χώρων.

Στόχοι


Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η διείσδυση και ευρεία χρήση του TYPO3 CMS στον εταιρικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Άμεση επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε αφενός να ωφεληθούν οι χρήστες του, λόγω του μηδενικού κόστους του, αφετέρου να επιστραφούν στην κοινότητα του TYPO3 σημαντικά οφέλη, είτε με τη μορφή δημόσιας διανομής νέων πρόσθετων εφαρμογών που θα έχουν αναπτύξει οι χρήστες αυτοί, είτε με τη μορφή χορηγιών τους για την ενδυνάμωση της ευρύτερης κοινότητας του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η χρήση, επέκταση και επιστροφή στην κοινότητα της ήδη υπάρχουσας σουίτας εξυπηρέτησης πολιτών του TYPO3 για την ανάπτυξη portals δήμων και κοινοτήτων στην Ελλάδα με ελάχιστο κόστος.

Κατά τη διαδικασία μετάφρασης θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία των Ελλήνων χρηστών και μεταφραστών των ubuntu linux και open office, τόσο για την υπόδειξη δόκιμων όρων και τεχνικών μετάφρασης, όσο και κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης και σωστής λειτουργίας του CMS σε περιβάλλον linux.

Η μετάφραση θα γίνει σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα διαδικασία_ μετάφρασης του TYPO3 . Ξεκινώντας, οι δύο συμμετέχοντες στην πρόταση αυτή θα συγκροτήσουν την Ελληνική Ομάδα Μετάφρασης και θα λάβουν τον ρόλο του Chief Translator, αλλά στην αρχή θα συμμετέχουν ενεργά μόνο στους ρόλους Core και Extension Manager Translator.

Παραδοτέα

Χρονοδιάγραμμα


- 20/3 Ολοκλήρωση μετάφρασης πυρήνα

- 10/4 Ολοκλήρωση μετάφρασης extensions

- 25/4 Δημιουργία της πλήρως εξελληνισμένης διανομής

- 10/5 Συγγραφή της τεκμηρίωσης

- 15/5 Δημιουργία του web site

- 25/5 Ολοκλήρωση του έργου και διάθεσή του στο κοινό


Αναφορές


.. [1] www.typo3.com, Developer resource: www.typo3.org

.. [2] blogue.infoglobe.ca/2008/10/22/51-typo3-sites-which-you-may-not-have-known-were-typo3-based/

.. [3] www.amel.gr

.. [4] Σύστημα Επιλογής και διανομής Διδακτικών Συγγραμμάτων Α.Π.Θ. http://books.auth.gr/info

.. [5] Ενδοεταιρικό Intranet

.. _διαδικασία: wiki.typo3.org/index.php/Translations

Βιογραφικό


Κονταξής Παναγιώτης ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Σπουδές: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΑΠΘ), 2008

Μερσινάς Κωνσταντίνος ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Σπουδές: Πτυχίο Μαθηματικών (ΑΠΘ), MSc Information Security (Royal Holloway University of London), 2003

 
ellak/greek_translation_of_typo3.txt (169 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki