Ελληνοποίηση Vtiger CRM

Περίληψη

Σκοπός του έργου είναι η πλήρης ελληνοποίηση του vtiger CRM που είναι λογισμικό κατάλληλο για να καλύψει πλειάδα αναγκών των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην διαχείριση των σχέσεών τους με τους πελάτες τους. Με τον όρο ‘πλήρης’ ελληνοποίηση, εννοούμε τη μετάφραση του interface, του help, της υπάρχουσας τεκμηρίωσης καθώς και προσαρμογές στον κώδικα για εμφάνιση report σε μορφή excel ή pdf όπου να παίζουν σωστά ελληνικά, καθώς και προσαρμογή των φορμών που έχουν φίλτρα με βάση γράμματα του λατινικού αλφαβήτου ούτως ώστε να υποστηρίζουν και τα ελληνικά

Ιστορικό

Το CRM αποτελεί πια μια ανάγκη όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Το συγκεκριμένο CRM που είναι fork του sugarCRM καλύπτει επιπλέον και λειτουργίες που άπτονται ενός ERP και που είναι επιθυμητές από τις μικρές επιχειρήσεις, όπως παραγγελιοληψία, παραγγελίες σε προμηθευτές και προϊόντα. Έχει γίνει ήδη ελληνοποίηση προηγούμενων εκδόσεων αλλά η παρούσα πρόταση αφορά στην ελληνοποίηση της πιο πρόσφατης έκδοσης (5.04) καθώς και της προσαρμογής των μεταφράσεων στα πρότυπα που έχει θέσει το ΕΛΛΑΚ.

Στόχοι

Στόχος του έργου είναι να λάβει το προϊόν τέτοια μορφή που να μην ξενίζει τους χρήστες αλλά να μοιάζει και να λειτουργεί σαν λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από Έλληνες και για την Ελληνική αγορά.

Παραδοτέα

- Κώδικας σε PHP για τις προσαρμογές των report (PDF, MS Excel export).

- Αρχεία php με την μετάφραση των string του interface.

- Αρχεία κειμένου για τεκμηρίωση (Η συγκεκριμένη έκδοση ΔΕΝ περιλαμβάνει αρχεία βοηθείας - υπάρχει μόνο η ανάλογη σελίδα στον δικτυακό τόπο των δημιουργών)

- Συνολικό πακέτο τύπου .tar.gz ή .zip για την εφαρμογή των αλλαγών στο standard προϊόν

- Αρχείο οδηγιών εγκατάστασης της ελληνοποίησης.

Γιατί την OFB (www.ofb.gr)

Η εταιρεία μας έχει αποκλειστικό αντικείμενο την προώθηση, προσαρμογή κι υποστήριξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού για επιχειρήσεις. Ήδη έχουμε ελληνοποιήσει αρκετές προηγούμενες εκδόσεις του προτεινόμενου λογισμικού καθώς και άλλων (π.χ. dotProject). Από την εμπειρία μας των τελευταίων τριών χρόνων έχουμε σχηματίσει σαφή άποψη τι, πως και γιατί ζητάνε οι ελληνικές επιχειρήσεις από το ανοιχτό λογισμικό και μπορούμε πλέον να την αξιοποιήσουμε κατά το καλύτερο δυνατόν.

Αναφορές

 
ellak/vtiger_crm_greek_localization.txt (36 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki