1.3.1 Πιθανοί χρήστες Moodle

Το Moodle χρησιμοποιείται από διάφορους οργανισμούς και ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Πανεπιστήμια
  • Γυμνάσια και Λύκεια
  • Δημοτικά σχολεία
  • Εκπαιδευτήρια
  • Ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς
  • Κρατικές υπηρεσίες
  • Οργανισμούς Υγείας
  • Στρατιωτικούς οργανισμούς
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 
ellak/1.3.1.txt (633 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki