7.7.3 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

Επιλέγοντας «Έρευνες» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μια λίστα με τις Έρευνες που είναι διαθέσιμες στο μάθημα στο οποίο συμμετέχετε. Επιλέξτε τον τίτλο της Έρευνας που σας ενδιαφέρει. Αμέσως μεταφέρεστε στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.7.8, η οποία περιέχει μια σύντομη εισαγωγή που έχει ορισθεί από τον εκπαιδευτή και ακολουθούν οι ερωτήσεις στις οποίες καλείστε να απαντήσετε. Ανάλογα με τον τύπο της ερώτησης (πολλαπλής επιλογής, Σωστό – Λάθος, σύντομης απάντησης, κ.α.), μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές κάνοντας κλικ σε μια από τις επιλογές, πληκτρολογώντας την απάντηση, κ.α. Μόλις συμπληρώσετε όλες τις απαντήσεις, θα πρέπει να επιλέξετε «Κάντε εδώ κλικ για έλεγχο και συνέχεια» προκειμένου να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Αν δεν έχετε απαντήσει σε κάποια ερώτηση, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Αν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις της Έρευνας, εμφανίζεται ευχαριστήριο μήνυμα για τη συμμετοχή σας στην Έρευνα. Τέλος, με το κουμπί «Συνέχεια» επιστρέφετε στην αρχική σελίδα του μαθήματος.

8.jpg

Εικόνα 7.7.8: Έρευνα

9.jpg

Εικόνα 7.7.9: Μήνυμα όταν ο εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει την Έρευνα

 
ellak/7.7.3.txt (537 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki