3η ημερίδα Labs.Opengov | Εκτύπωση |  E-mail
Αξιολόγηση χρήστη: / 4
ΦτωχόΑριστο 
Γράφει ο/η newsletter   
15.12.10

Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», έγινε η 3η Ημερίδα του Labs.Opengov . Σε αυτή την ημερίδα παρουσιάσθηκαν προτάσεις της 3ης φάσης του Labs.Opengov , που είχε σαν θέμα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Μετά τους χαιρετισμούς ξεκίνησε ο κ. Γιάννης Πανάρετος Υφ. Παιδείας, Πολιτικός Υπεύθυνος για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Στην συνέχεια ο κ. Διομήδης Σπινέλλης, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπ. Οικονομικών αναφέρθηκε στην φοροκάρτα και τον τρόπο χρήσης της. Ο κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης , Υπ. Εσωτερικών Διαύγεια-Διαφάνεια στο Κράτος ανέλυσε τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και πρότεινε την ανάπτυξη υπηρεσιών government to government.

  

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να σχεδιαστούν σωστά ώστε να μην γίνει η αναπαραγωγή του σημερινού χάους, αλλά η βελτιστοποίηση της απόδοσης και την μείωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Έγινε αναφορά στην κάρτα του πολίτη και στην χρήση της στον πραγματικό κόσμο και στον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου.  Επόμενος ομιλητής ο κ. Ξενοφών Παπαδόπουλος, Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαύγεια OpenData Api παρουσίασε τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για την ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών από τις αναρτήσεις στον ιστότοπο “Διαύγεια”. Παρουσιάστηκαν τα πρότυπα των δεδομένων και η δυνατότητα παραγωγής επιπλέον πληροφορίας που να βασίζεται σε αυτά τα δεδομένα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά έχει γίνει για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα που παρουσιάσθηκε από τον κ Παναγιώτη Τσανάκα, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) –ΕΥΔΟΞΟΣ. Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τα συγγράμματα, ώστε να λυθεί το πρόβλημα διανομής των συγγραμμάτων, που μέχρι τώρα διανέμονταν μια εβδομάδα πριν τις εξετάσεις. Μέσω ηλεκτρονικών βιβλίων και αυτοματοποίησης της ανεύρεσης του εκδότη και των σημείων διανομής, γίνεται εύκολα η παραγγελία στα συγγράμματα από τους φοιτητές, από την αρχή της περιόδου, παρ' όλο τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των εκδοτών.  

 

Μετά το διάλλειμμα ο κ. Φρυδάκης από την WinBank, παρουσίασε την Κάρτα Κοινωνικών Παροχών. Σκοπός της κάρτας είναι να διευκολύνει την παροχή επιδομάτων και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών. Η κάρτα αυτή θα είναι μιά επαναφορτιζόμενη κάρτα που μπορεί να παραληφθεί από μία Τράπεζα ή τον φορέα που δίνει το επίδομα. Τα οφέλη του δημοσίου είναι η μείωση του κόστους χορήγησης επιδομάτων, ενώ για τον δικαιούχο υπάρχει το όφελος της αποφυγής της ταλαιπωρίας. Στην επόμενη ομιλία παρουσιάσθηκε από την κ. Ελευθερία Κοκκινιά και τον κ. Μάνο Μάτση η Οριζόντια Πλατφόρμα Διαχείρισης Εργασιών “Calipso”. Η σημερινή κατάσταση έχει το σημαντικό πρόβλημα της χρήσης πολλών εγγράφων που έχουν δυσκολία στην διακίνηση και την επεξεργασία τους. Προτάθηκε η πλατφόρμα ροών όπου περιγράφονται οιδιαδικασίες και όχι οι λειτουργίες κάποιων χρηστών. Η πλατφόρμα είναι διαδικτυακή εφαρμογή ανοικτού κώδικα.Ο κ.E.Σακκόπουλος, στην συνέχεια παρουσίασε την διαχείριση της ροής εργασιών με την χρήση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, που δίνονται μέσω κινητών τηλεφώνων και SMS ή από ιστοσελίδα. Τα σημερινά συστήματα αναμονής έχουν το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να εημερωθεί κάποιος για την αλλαγή της ταχύτητας ροής που έχει σαν συνέπεια να χάνεται η σειρά. Η πρόταση περιλαμβάνει λύση είτε με την ενημέρωση του αναμένοντα με SMS ώστε να γνωρίζει να επιστρέψει νωρίτερα εάν χρειάζεται. Η τελευταία ομιλία του πρώτου μέρους έγινε από τον κ. Κων/νο Φωτιάδη που παρουσίασε ένα πληροφοριακό σύστημα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας και εκκαθάρισης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Το σημερινό σύστημα λειτουργεί χειρόγραφα με την χρήση πολλών συντελεστών και δεδομένων που έχει περιθώρια λαθών. Η αυτοματοποίηση μέσω λογισμικού επιτρέπει τον περιορισμό των λαθών και την ταχύτητα απόκρισης της υπηρεσίας στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ομιλία των κ. Π.Πρέζα & Β.Καζούκα, που παρουσίασαν μία λύση για την καταγραφή των ακινήτων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα ακίνητα πρέπει να εμφανίζονται διαδραστικά και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και σύγκριση με τα κενά ακίνητα. Προτείνεται φορέας για την διαχείριση των ακινήτων και το λογισμικό που παρουσιάσθηκε ενισχύει την αποκεντρωμένη διαχείριση, αλλά επιτρέπει στην κεντρική εξουσία να έχει μιά πλήρη εικόνα για τα ακίνητα που ανήκουν στο δημόσιο. Στην συνέχεια ο κ. Π.Σαραντόπουλος, παρουσίασε την εφαρμογή FixMyStreet που χρησιμοποιείται στην Αγγλία και στον Καναδά. Αναλύθηκε η λειτουργία του από παράδειγμα που αφορούσε την Αγγλία. Στην χώρα μας λόγω της επικάλυψης αρμοδιοτήτων, είναι δύσκολη η χρήση αυτής της εφαρμογής. Η επόμενη ομιλία είχε θέμα τις Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τον πολίτη, Πιλοτική Εφαρμογή για την ηλεκτρονική ίδρυση νέων επιχειρήσεων – Plug & Play, από τον κ. Σ.Κοτρώτσο. Η σημερινή σχεδίαση των συστημάτων δεν έχει γίνει με επίκεντρο τον πολίτη αλλά με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Βάσει κανόνων της ΕΕ απατείται ομοιόμορφη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Προτείνεται ο επανασχεδιασμός ώστε να είναι ο πολίτης το επίκεντρο και οι υποδομές να είναι διαθέσιμες με ανοικτά πρότυπα ώστε να είναι ευέλικτο, μο σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι κ.  Γ.Γλάβας και  Σ.Λαζαρίδης στην συνέχεια, παρουσίασαν μια Ανασχεδιασμένη διαδικασία ίδρυσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Αυτή η πρόταση βραβεύτηκε από το WeGov, όπου σύμφωνα με μελέτη που έγινε εκτιμάται ότι το κόστος θα μειωθεί στο 1% του σημερινού, και θα μειωθεί η διαφθορά καθώς πολλές ενέργειες γίνονται αυτοματοποιημένα. Ο χρόνος που απαιτείται για να ιδρυθεί μιά εταιρεία θα μειωθεί στις τρεις ώρες. Τελευταία ομιλία από τον κ. Τούμπα αφορούσε την δημιουργία ηλεκτρονικών τραπεζών πρωτοτύπων εγγράφων. Παρουσιάσθηκε το πως υλοποιείται η δημόσια διοίκηση και τα προβλήματα που προκύπτουν από την διαχείριση και αποθήκευση μεγάλου αριθμού εγγράφων. Με την χρήση των τραπεζών εγγράφων, πολλά έγγραφα θα αποθηκευθούν σε ηλεκτρονική μορφή και εξασφαλιζεται η γνησιότητά τους μέσω ψηφιακών υπογραφών.

 

Η ημερίδα έκλεισε με πάνελ και συζήτηση σχετικά με τα θέματα που παρουσιάσθηκαν.  

Tags: e-government, Συνέδρια, Add more tags...,
 
< Προηγ.   Επόμ. >