7.5.5 Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου

Επιλέγοντας «Κουίζ» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μια λίστα με τα Κουίζ που είναι διαθέσιμα στο μάθημα στο οποίο συμμετέχετε. Επιλέξτε τον τίτλο του Κουίζ που σας ενδιαφέρει. Αμέσως μεταφέρεστε στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.5.13, στην οποία σας δίνονται οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του. Ακόμη επισημαίνεται το χρονικό περιθώριο (αν υπάρχει) μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσετε την προσπάθειά σας στο συγκεκριμένο Κουίζ και οι ημερομηνίες στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε στο Κουίζ.

7_5_13.jpg

Εικόνα 7.5.13: Αρχική οθόνη Κουίζ

Για να ξεκινήσετε το Κουίζ, θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Προσπάθεια κουίζ τώρα». Αμέσως εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει για το σύνολο των προσπαθειών που σας επιτρέπονται για το συγκεκριμένο Κουίζ και για το αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε το Κουίζ εκείνη τη στιγμή. Επιλέγοντας «ΟΚ» εμφανίζονται οι ερωτήσεις του Κουίζ στις οποίες πρέπει να απαντήσετε, καθώς και το χρονόμετρο με το χρόνο που σας απομένει για απαντήσετε τις ερωτήσεις (Εικόνα 7.5.14).

7_5_13.jpg

Εικόνα 7.5.14: Ερωτήσεις Κουίζ

Στο τέλος των ερωτήσεων υπάρχουν τα κουμπιά «Αποθήκευση χωρίς υποβολή», «Υποβολή σελίδας» και «Υποβολή όλων και τέλος». Επιλέγοντας το κουμπί «Αποθήκευση χωρίς υποβολή» μπορείτε να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις που ήδη έχετε δώσει, χωρίς να υποβάλετε το Κουίζ. Ενώ με την επιλογή του κουμπιού «Υποβολή όλων και τέλος», υποβάλετε όλες τις απαντήσεις και ολοκληρώνετε τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Πατώντας «Υποβολή όλων και τέλος», εμφανίζεται η σελίδα της Εικόνα 7.5.10, όπου παρουσιάζεται η βαθμολογία σας, καθώς και οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις (σημειώνονται με πράσινο χρώμα). Επιπλέον, δίπλα από κάθε απάντηση μπορεί να υπάρχουν και σχόλια από τον εκπαιδευτή σχετικά με την επιλογή σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο εκπαιδευτής.

7_5_15.jpg

Εικόνα 7.5.15: Βαθμολογία & Αποτελέσματα Κουίζ

Τέλος, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Τερματισμός ανασκόπησης», για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του Κουίζ, όπου τώρα εμφανίζονται και επιπλέον στοιχεία, όπως λεπτομέρειες για την προσπάθεια που έγινε, στοιχεία για το εάν επιτρέπεται ή όχι να ξαναπροσπαθήσει ο συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος και τον τελικό βαθμό του εκπαιδευόμενου.

 
ellak/7.5.5.txt (39 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki