4.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρακάτω θα δούμε τη διαδικασία δημιουργίας μαθήματος από τον εκπαιδευτή. (Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τον διαχειριστή της πλατφόρμας Moodle).

1.jpg

Εικόνα 4.1.1: Μπλοκ Διαχειριστής Ιστοχωρου & Τα μαθήματα μου

Ο εκπαιδευτής αφού εισέλθει στο δικτυακό τόπο, στην αρχική σελίδα θα βρει το μπλοκ «Διαχειριστής του Ιστοχώρου» (Εικόνα 4.1.1). Επιλέγοντας τον σύνδεσμο μαθήματα εμφανίζεται η επιλογή «Προσθήκη /τροποποίηση μαθημάτων». Η επιλογή αυτή εμφανίζει μια λίστα με όλα τα μαθήματα (Εικόνα 4.1.3).Εδώ υπάρχει και το κουμπί «Προσθήκη νέου μαθήματος», το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο μάθημα.

2.jpg

Εικόνα 4.1.2: Προσθήκη Μαθήματος

Επιπλέον υπάρχει και το μπλοκ «Τα μαθήματά μου» (Εικόνα 4.1.1) από το οποίο μπορεί να επιλέξει «Όλα τα μαθήματα». Η επιλογή αυτή εμφανίζει τη σελίδα με τη λίστα με όλα τα μαθήματα (Εικόνα 4.1.3). Εδώ όπως είδαμε και προηγουμένως υπάρχει και το κουμπί «Προσθήκη νέου μαθήματος», το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο μάθημα.

3.jpg

Εικόνα 4.1.3: Κατηγορίες Μαθημάτων

Επιλέγοντας «Προσθήκη νέου μαθήματος», εμφανίζεται μια φόρμα (Εικόνα 4.1.5, Εικόνα 4.1.6, ) στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία.

4.jpg

Εικόνα 4.1.4: Βοήθεια

Αν δυσκολευτείτε να συμπληρώσετε τα διάφορα πεδία και θέλετε βοήθεια επιλέξτε το εικονίδιο του ερωτηματικού (questionmark.jpg) δίπλα από κάθε πεδίο. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο δίνεται μια σύντομη περιγραφή / βοήθεια (Εικόνα 4.1.4). Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα των αρχείων βοήθειας επιλέξτε «Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας».

5a.jpg

Εικόνα 4.1.5: Προσθήκη νέου μαθήματος μέρος α’

Κατηγορία Γενικά(Εικόνα 4.1.5)

Categoty: Επιλέξτε μια κατηγορία που είναι κατάλληλη για το μάθημα που θέλετε να προσθέσετε. Αυτή η επιλογή σας θα επηρεάσει το πού θα εμφανίζονται τα μαθήματά σας στη λίστα μαθημάτων.

Πλήρες Όνομα: Επιλέξτε το όνομα που θέλετε να έχει το μάθημα σας.

Σύντομο Όνομα: Επιλέξτε ένα σύντομο όνομα κάτι σαν κωδικό μαθήματος (για παράδειγμα για το μάθημα Βάσεις δεδομένων του πρώτου εξαμήνου επιλέξτε ΒΔ01).

Κωδικός μαθήματος: Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για να συνδέει το μάθημα με εξωτερικά συστήματα. Δεν εμφανίζεται μέσα στο Moodle. Χρησιμοποιείστε τον επίσημο κωδικό που μπορεί να έχετε για αυτό το μάθημα από το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα.

Περιγραφή: Γράψτε μια περιεκτική και ενδιαφέρουσα παράγραφο (σύνοψη / περίληψη) η οποία να εξηγεί περί τίνος πρόκειται σε αυτό το μάθημα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποιήσεις του word).

Μορφή: Τρεις είναι οι κύριες μορφές που μπορείτε να δώσετε στο μάθημά σας όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω: η Εβδομαδιαία, η Θεματική και η Κοινωνική μορφή.

Αριθμός εβδομάδων / θεμάτων: Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται μόνο από την Εβδομαδιαία και τη Θεματική μορφή μαθημάτων. Στην πρώτη, καθορίζει τον αριθμό των εβδομάδων που θα τρέχει το μάθημα, αρχίζοντας από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Στη δεύτερη, καθορίζει τον αριθμό των θεμάτων στο μάθημα. Και τα δυο αυτά ορίζουν τον αριθμό “κουτιών/ πλαισίων” που εμφανίζονται στο κέντρο της σελίδας μαθημάτων.

Ημερομηνία Έναρξης: Επιλέξτε την Ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Εάν χρησιμοποιείτε την Εβδομαδιαία μορφή μαθημάτων, θα επιδράσει στην εμφάνιση των εβδομάδων. Αυτή η ρύθμιση δε θα επηρεάσει τα μαθήματα που χρησιμοποιούν την κοινωνική ή θεματική μορφή. Ωστόσο, η προβολή των αρχείων καταγραφής θα επηρεαστεί, καθώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ημερομηνία ως η μικρότερη δυνατή που μπορεί να προβληθεί. Η ημερομηνία έναρξης μπορεί να οριστεί, ανεξάρτητα από τον τύπο των μαθημάτων που χρησιμοποιείτε.

Περιοχές που έχετε αποκρύψει: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποφασίσετε με ποιον τρόπο τα κρυμμένα τμήματα στο μάθημά σας θα εμφανίζονται στους εκπαιδευόμενους. Εξ ορισμού, μια μικρή περιοχή επιδεικνύεται (συνήθως με γκρίζα γράμματα) για να δείξει που βρίσκεται το κρυμμένο εδάφιο, αν και δεν μπορούν ακόμα να δουν πραγματικά τις κρυμμένες Δραστηριότητες και τα κείμενα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εβδομαδιαία διαμόρφωση, έτσι ώστε οι εβδομάδες χωρίς μάθημα να είναι σαφείς. Δίνει την δυνατότητα στους σπουδαστές να οργανώσουν τον χρόνο τους, γνωρίζοντας τις ημερομηνίες που θα υπάρξει κάτι καινούργιο για το μάθημα. Εάν το επιθυμείτε, τα κρυμμένα τμήματα του μαθήματος μπορούν να μην είναι καθόλου ορατά στους σπουδαστές, έτσι ώστε αυτοί να μην γνωρίζουν ότι τμήματα της σειράς μαθημάτων είναι κρυμμένα.

Αντικείμενα νέων προς προβολή: Μια ειδική ομάδα συζητήσεων που ονομάζεται «Nέα» εμφανίζεται στην εβδομαδιαία και τη θεματική μορφή των μαθημάτων. Είναι ένα καλό μέρος για ανάρτηση σημειώσεων, προκειμένου να μπορούν να τις δουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι. Η ρύθμιση «Αντικείμενα νέων προς προβολή» καθορίζει πόσα πρόσφατα δημοσιευμένα θέματα της ομάδας συζήτησης «Νέα» θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του μαθήματος, στο μπλοκ «Τελευταία νέα». Εάν επιλέξετε «0 νέα αντικείμενα» τότε το μπλοκ «Τελευταία νέα» δεν εμφανίζεται καθόλου.

Προβολή βαθμών: Πολλές από τις Δραστηριότητες επιτρέπουν τη βαθμολόγησή τους. Εξ ορισμού, τα αποτελέσματα όλων των βαθμών του μαθήματος μπορούν να φανούν στη σελίδα των βαθμών, που είναι διαθέσιμη από την κυρίως σελίδα του μαθήματος. Αν ένας εκπαιδευτής δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί βαθμούς σε ένα μάθημα ή απλώς θέλει να κρύβει τους βαθμούς από τους εκπαιδευόμενους, τότε μπορεί να απενεργοποιήσει την εμφάνιση των βαθμών ορίζοντας «Όχι» στην επιλογή «Προβολή βαθμών». Αυτό δεν περιορίζει τη χρησιμοποίηση των βαθμών, απλώς δεν επιτρέπει να είναι τα αποτελέσματα εμφανή από τους εκπαιδευόμενους.

Προβολή αναφορών δραστηριότητας: Οι αναφορές δραστηριότητας είναι διαθέσιμες για κάθε συμμετέχοντα και παρουσιάζουν την δραστηριότητά του στο τρέχον μάθημα. Δεν δείχνουν μόνο την συνεισφορά του συμμετέχοντα στο μάθημα, αλλά περιέχουν και λεπτομερή στοιχεία πρόσβασης. Οι εκπαιδευτές έχουν πάντα πρόσβαση σε αυτές τις αναφορές, χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Αναφορές δραστηριοτήτων» από το προφίλ του κάθε εκπαιδευόμενου. Η πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στις αναφορές τους ελέγχεται από τον εκπαιδευτή μέσω της παραμέτρου «Προβολή αναφορών δραστηριότητας». Για μερικά μαθήματα αυτές οι αναφορές μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για έναν εκπαιδευόμενο για να απεικονίσουν τη συμμετοχή και την εμφάνισή του μέσα στο δικτυακό περιβάλλον, αλλά για μερικά άλλα μαθήματα αυτό μπορεί να μην είναι απαραίτητο.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου που μπορούν να ανεβάσουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτό το μάθημα, που περιορίζεται με την ρύθμιση εύρους του δικτυακού τόπου που διαμορφώθηκε από τον διαχειριστή. Είναι δυνατό να περιοριστεί περαιτέρω αυτό το μέγεθος, μέσω ρυθμίσεων μέσα σε κάθε ενότητα δραστηριότητας.

Είναι αυτό ένα μέτα-μάθημα: Εάν επιλέξετε «Ναι» τότε αυτόματα οι συμμετέχοντες σε ένα υπό- μάθημα θα γίνουν συμμετέχοντες και στο δικό σας μάθημα. Οι συμμετέχοντες θα διατηρήσουν τους ρόλους που είχαν στο υπό-μάθημα. Ένα μέτα-μάθημα μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα υπό- μαθήματα. Τα υπό-μαθήματα ενός μετά-μαθήματος ορίζονται από το μπλοκ Διαχείρισης του μετα- μαθήματος που είναι στη διάθεση του εκπαιδευτή.

6a.jpg

Εικόνα 4.1.6: Προσθήκη νέου μαθήματος μέρος β’

Κατηγορία Εγγραφές (Εικόνα 4.1.6) Τρόπος εγγραφής: Ο τρόπος εγγραφής των χρηστών στα μαθήματα με την επιλογή της τιμής «Εσωτερική εγγραφή», σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να γράφονται μόνοι τους στα μαθήματα της Πλατφόρμας. Αυτό γίνεται απλά επιλέγοντας τον τίτλο του μαθήματος και στη συνέχεια απαντώντας «Ναι» στην ερώτηση «Πρόκειται να εγγραφείτε στο μάθημα. Είστε βέβαιος ότι θέλετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή;». Μπορείτε ωστόσο να αποτρέψετε την εγγραφή οποιουδήποτε χρησιμοποιώντας ένα κλειδί εγγραφής. Αρχική κατηγορία χρηστών: αυτή η επιλογή καθορίζει τον ρόλο ο οποίος θα αποδίδεται σε κάθε χρήστη μόλις αυτός εγγράφετε στο μάθημά σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί να ορίσετε την επιλογή αυτή στην τιμή «Σπουδαστής», η οποία είναι και η προεπιλεγμένη τιμή για την Ηλεκτρονική τάξη, ώστε οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο μάθημά σας να έχουν τα δικαιώματα εκπαιδευόμενου, δηλαδή να μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο του μαθήματός σας και να συμμετέχουν στις διάφορες Δραστηριότητες. Αν επιλέξετε την τιμή «Επισκέπτης» τότε οι εκπαιδευόμενοι σας δε θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα κάνετε παρακάτω, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να προσπελάσουν το εκπαιδευτικό υλικό του συγκεκριμένου μαθήματος ή όχι. Εάν επιλέξετε την τιμή «Διδάσκοντας» οι εκπαιδευόμενοι σας θα είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων και την προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης) και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτά. Αν επιλέξετε τον ρόλο «Διδάσκον περιορισμένων δυνατοτήτων» τότε οι εκπαιδευόμενοι σας θα μπορούν να διδάσκουν στο μάθημα και να βαθμολογούν αλλά δε θα μπορούν να αλλάξουν τις αρχικές Δραστηριότητες του μαθήματος, οι οποίες προστίθενται από τον εκπαιδευτή του μαθήματος.

Μάθημα ελεύθερο για εγγραφή: Επιλέξτε εάν οι χρήστες του Moodle μπορούν να εγγραφούν σε αυτό το μάθημα από μόνοι τους ή όχι. Η τρίτη επιλογή «Χρονική διάρκεια» επιτρέπει την εγγραφή μόνο για κάποιο προκαθορισμένο διάστημα.

Ημερομηνία Έναρξης: Επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών.

Ημερομηνία Λήξης: Επιλέξτε την ημερομηνία λήξης των εγγραφών.

Διάρκεια Εγγραφών: Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των ημερών (από μια έως 365) που ένας σπουδαστής μπορεί να εγγραφεί σε αυτό το μάθημα. Η καταγραφή των ημερών ξεκινάει από την στιγμή που ο σπουδαστής εγγράφεται στο μάθημα. Αυτόματα μετά το πέρας τον ημερών ο σπουδαστής διαγράφεται από το σύστημα. Εάν η επιλογή αυτή τεθεί στη τιμή «χωρίς περιορισμό» τότε ακόμα και αν το μάθημα έχει λήξει ο σπουδαστής δε διαγράφεται παρά μόνο χειρωνακτικά.

Κατηγορία Ενημέρωση για την λήξη των εγγραφών (Εικόνα 4.1.6) Εάν έχει οριστεί περίοδος εγγραφής, τότε αυτή η ρύθμιση καθορίζει τον αριθμό των ημερών που δίνονται ως προειδοποίηση προτού διαγραφούν οι μαθητές από το μάθημα

Ενημέρωση: Επιλέξτε εάν θέλετε να υπάρχει ειδοποίηση για τη λήξη των εγγραφών ή όχι.

Ενημέρωση των φοιτητών: Επιλέξτε εάν θέλετε να ειδοποιηθούν επίσης οι σπουδαστές ή όχι.

Όριο: Επιλέξτε πόσες ημέρες πριν από την λήξη των εγγραφών θέλετε να υπάρχει η ειδοποίηση.

Κατηγορία Ομάδες (Εικόνα 4.1.6)

Μορφή ομάδων: Επιλέξτε ποιο είδος ομάδας θέλετε:

- Καθόλου ομάδες (δεν υπάρχει καμία υποομάδα, ο καθένας είναι μέρος μιας μεγάλης κοινότητας.)

- Διαχωρισμός ομάδων (κάθε ομάδα μπορεί μόνο να δει μέλη από τη δική της ομάδα, οι υπόλοιπες ομάδες είναι αόρατες.)

- Ορατές ομάδες (κάθε ομάδα εργάζεται μόνο για την ομάδα, αλλά μπορεί επίσης να δει και άλλες ομάδες.)

Οι ομάδες μπορούν να εφαρμοστούν σε δύο επίπεδα:

- Το επίπεδο Ενότητες μαθημάτων όπου το είδος ομάδας που καθορίζεται είναι το είδος προεπιλογής για όλες τις - Δραστηριότητες που καθορίζονται μέσα σε εκείνη την Ενότητα μαθημάτων.

- Το επίπεδο Δραστηριότητας όπου κάθε Δραστηριότητα που υποστηρίζει ομάδες μπορεί να καθορίσει τον τρόπο ομαδοποίησής της.

Επιβολή: Εάν επιλέξετε «Ναι», τότε η ρύθμιση για τη μορφή των ομάδων που ορίσατε με την προηγούμενη παράμετρο θα ισχύει τόσο σε επίπεδο Ενότητας μαθημάτων όσο και σε επίπεδο Δραστηριότητας. Έτσι οι επιμέρους ρυθμίσεις για μια Δραστηριότητα εντός του μαθήματος θα αγνοούνται. Η χρησιμότητα της επιβολής φαίνεται όταν θέλετε να οργανώσετε μια σειρά μαθημάτων για εντελώς διαφορετικές ομάδες.

Κατηγορία Διαθεσιμότητα (Εικόνα 4.1.6)

Διαθεσιμότητα: Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να «αποκρύψετε» εάν θέλετε το μάθημά σας τελείως από τους εκπαιδευόμενους. Δε θα εμφανιστεί σε καμία λίστα μαθημάτων, εκτός από τη λίστα των εκπαιδευτών του μαθήματος και των διαχειριστών. Ακόμα κι αν οι εκπαιδευόμενοι προσπαθήσουν να μπουν στη διεύθυνση του μαθήματος απευθείας, δε θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Κλειδί Εγγραφής: Το κλειδί εγγραφής μαθημάτων κρατάει τους ανεπιθύμητους μακριά από τα μαθήματά σας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε κλειδί, τότε κάθε χρήστης της Πλατφόρμας Moodle που διαθέτει όνομα χρήστη σε αυτή την τοποθεσία, θα είναι ικανός να εγγραφεί στο μάθημά σας απλά πηγαίνοντας σε αυτό. Εάν χρησιμοποιήσετε κλειδί εγγραφής, οι σπουδαστές που θα προσπαθήσουν να πάνε σε αυτό το μάθημα την πρώτη φορά μόνο, θα πρέπει να συμπληρώσουν το κλειδί ώστε να τους επιτραπεί η πρόσβαση. Η γνωστοποίηση του κωδικού αυτού σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους γίνεται χρησιμοποιώντας άλλα μέσα όπως προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προφορικά στην αίθουσα. Εάν ο κωδικός αυτός «διαρρεύσει» και έχετε εγγραφές ανεπιθύμητων ανθρώπων, μπορείτε να τους διαγράψετε και να αλλάξετε τον κωδικό εγγραφής. Κάθε εγκεκριμένος εκπαιδευόμενος που έχει ήδη εγγραφεί δε θα επηρεαστεί, αλλά τα ανεπιθύμητα άτομα δε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Πρόσβαση επισκέπτη: Έχετε τη δυνατότητα να επιτρέψετε πρόσβαση σε επισκέπτες στα μαθήματα σας, δηλαδή σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημά σας. Οι επισκέπτες έχουν πάντα πρόσβαση ανάγνωσης μόνο - που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αφήσουν καμία ανακοίνωση ή να επηρεάσουν το μάθημα για τους κανονικούς εκπαιδευόμενους με κανένα τρόπο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αφήσετε ένα συνάδελφο να δει τη δουλειά σας, ή να επιτρέψετε σε εκπαιδευόμενους να δουν ένα μάθημα πριν αποφασίσουν να εγγραφούν. Να σημειώσουμε ότι έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε δυο τύπους πρόσβασης επισκεπτών: με κλειδί εγγραφής ή χωρίς. Εάν επιλέξετε πρόσβαση σε επισκέπτες που έχουν κλειδί, τότε αυτοί πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο κλειδί εγγραφής κάθε φορά που θα επιθυμούν να μπουν στα μαθήματά σας (αντίθετα με τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι χρειάζεται να το κάνουν αυτό μόνο μία φορά). Αυτό σας επιτρέπει να περιορίσετε τον αριθμό των επισκεπτών. Εάν επιλέξετε την πρόσβαση των επισκεπτών χωρίς κλειδί, τότε καθένας μπορεί κατευθείαν να μπει στα μαθήματά σας σαν επισκέπτης.

6a.jpg

Εικόνα 4.1.7: Προσθήκη νέου μαθήματος μέρος γ’

Κατηγορία Γλώσσα (Εικόνα 4.1.7)

Επιβολή γλώσσας: Έχετε τη δυνατότητα να επιτρέψετε στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν για το γραφικό περιβάλλον του μαθήματος. Αυτό θα συμβεί εφόσον αφήσετε την επιλογή «Μην επιβάλεις». Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε από το μενού ποια γλώσσα θέλετε για το γραφικό περιβάλλον του μαθήματος σας.

Κατηγορία Μετονομασία ρόλου (Εικόνα 4.1.7)

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την εμφάνιση συγκεκριμένων λέξεων στο μάθημα σας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Για παράδειγμα ο «Διδάσκοντας» μπορεί να τροποποιηθεί σε «Καθηγητής» και ο «Σπουδαστής» σε «Μαθητή».

Για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις σας επιλέξτε το κουμπί «Αποθήκευση Αλλαγών». Αν θέλετε αργότερα μπορείτε να κάνετε κάποιες τροποποιήσεις στις επιλογές αυτού του μαθήματος. Σημειώστε ότι θα πρέπει να βρίσκεστε στο περιβάλλον του μαθήματος, και να επιλέξετε από το μενού «Διαχείριση» τις «Ρυθμίσεις μαθήματος», οπότε στη φόρμα που εμφανίζεται κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις και να τις σώσετε επιλέγοντας «Αποθήκευση αλλαγών» στο τέλος της σελίδας.

 
ellak/4.1.txt (631 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki