7.5.3 Επεξεργασία κατηγοριών

Αν θέλετε να οργανώσετε τις ερωτήσεις σας σε κατηγορίες από την καρτέλα «Επεξεργασία» επιλέξτε «Κατηγορίες» (Εικόνα 7.5.11). Κάθε κατηγορία αποτελείται από ένα όνομα και μια σύντομη περιγραφή. Κάθε κατηγορία μπορεί να «δημοσιευθεί», το οποίο σημαίνει ότι η κατηγορία αυτή (καθώς και όλες οι ερωτήσεις της) θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μαθήματα του Moodle, έτσι ώστε άλλα μαθήματα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις σας στα δικά τους Κουίζ. Οι κατηγορίες μπορούν επίσης να δημιουργούνται ή να διαγράφονται. Εάν όμως θέλετε να διαγράψετε μια κατηγορία που περιέχει ερωτήσεις, θα πρέπει να καθορίσετε μια άλλη κατηγορία για να μεταφέρετε τις ερωτήσεις αυτές.

7_5_11.jpg Εικόνα 7.5.11: Επεξεργασία κατηγοριών

 
ellak/7.5.3.txt (378 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki