Τοπικοποίηση του συστήματος OrangeHRM για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για δημοφιλές διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων που προορίζεται για μεγάλους δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις. Είναι σε θέση να υποστηρίζει πλήρως τη διαχείριση του προσωπικού μεγάλων οργανισμών παρέχοντας δυνατότητες καταγραφής της δομής τους, καταχώρισης των προσωπικών στοιχείων του στελεχιακού δυναμικού τους, διαχείρισης των αδειών των εργαζομένων τους, κατάρτισης χρονοδιαγραμμάτων καθημερινής παρουσίας του προσωπικού και ελέγχου τήρησής τους, διαχείρισης της διαδικασίας προκήρυξης νέων θέσεων εργασίας (καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων καθώς και των προσωπικών τους στοιχείων, δημοσιοποίηση των προαπαιτούμενων προσόντων, καταχώριση σημειώσεων σχετικών με τις συνεντεύξεις των υποψηφίων), παραγωγής εργασιακών αναφορών, παροχής επιδομάτων κ.α.

Χρησιμότητα

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, που συνήθως απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας. Ζητήματα όπως η πλήρης ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων, των δεξιοτήτων, των αρμοδιοτήτων και των επιτευγμάτων του στελεχιακού δυναμικού ενός οργανισμού, η καθημερινή καταγραφή του παρουσιολογίου και της τήρησης του ωραρίου, η διευθέτηση και η καταγραφή των αδειών (του χρονικού ορίζοντα, καθώς και του τύπου τους) και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας προκήρυξης νέων θέσεων εργασίας και συγκέντρωσης των στοιχείων των υποψηφίων αποτελούν τμήμα της καθημερινής ενασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων των δημόσιων φορέων. Το σύστημα OrangeHRM, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σχεδόν εφάμιλλες με αυτές των αντίστοιχων καταξιωμένων εμπορικών εφαρμογών (των Oracle και SAP), είναι σε θέση να διευκολύνει το έργο των διοικητικών υπαλλήλων, μέσω μηχανογράφησης όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διαχείριση του προσωπικού των οργανισμών στους οποίους ανήκουν. Παράλληλα, σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο σύστημα αυτό μπορούν να έχουν πρόσβαση, ανάλογη της βαθμίδας στην οποία ανήκουν, όλοι οι εργαζόμενοι ενός φορέα και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η καταγραφή όλων των δεδομένων από το διοικητικό προσωπικό (π.χ. οι εργαζόμενοι μπορούν να καταχωρούν και να ανανεώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, να υποβάλλουν αίτηση για άδεια, να συμπληρώνουν το παρουσιολόγιό τους κ.ο.κ.) Αξίζει να σημειωθεί ότι το OrangeHRM χρησιμοποιείται ευρέως (μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 270.000 μεταφορτώσεις του), από το Φεβρουάριο του 2007 βρίσκεται στα κορυφάια 10 έργα ανοικτού λογισμικού που είναι καταχωρισμένα στο sourceforge.net (ανάμεσα σε περισσότερα από 150.000 έργα) και έχει ανακηρυχθεί “έργο του μήνα” το Δεκέμβριο του 2008 από τον ίδιο διαδικτυακό χώρο, διαθέτει ενεργή κοινότητα ανάπτυξης, καθώς και ότι υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων ανά τον κόσμο που παρέχουν σχετική υποστήριξη. Τέλος, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις διάφορων εκδόσεων του σε 15 γλώσσες.

Παραδοτέα

- Τα αρχεία php με την ελληνική μετάφραση του έργου: http://www.it.uom.gr/ellak/el.rar

- Το πλήρες σύστημα (σε μορφή zip), με ενσωματωμένη την ελληνοποίηση και τοπικοποίηση του έργου: http://www.it.uom.gr/ellak/orangehrm-2.5.0.4.rar

Άδεια Χρήσης

Ομάδα συγγραφής

Γεώργιος Καλπάκης, Msc. kalpakis@uom.gr

Αθανάσιος Κασκαμανίδης, Msc. thanoskas@gmail.com

Φωτεινή Τρίμμη, Msc. ftrimmi@uom.gr

 
ellak/orangehrm.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki