Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

1η Γενική Συνέλευση [10/31/2008]

2η Γενική Συνέλευση [28/01/2010]

3η Γενική Συνέλευση [22/10/2010]

4η Γενική Συνέλευση [28/01/2011]

Παρουσιάσεις Δράσεων ΕΛ/ΛΑΚ από μέλη της εταιρείας

ΕΕΛ/ΛΑΚ - pdf

ΕKT - pdf

Πολυτεχνείο Κρήτης - pdf

5η Γενική Συνέλευση [27/01/2012]

Παρουσιάσεις Δράσεων ΕΛ/ΛΑΚ από μέλη της εταιρείας

ΕΕΛ/ΛΑΚ - pdf

ΕKT - pdf

ΕΜηΠΕΕ - pdf

ΕΜΠ - pdf

GUnet - pdf

ΤΕΙ Λάρισας - pdf


6η Γενική Συνέλευση [26/10/2012]

Παρουσιάσεις Δράσεων ΕΛ/ΛΑΚ από μέλη της εταιρείας

ΕΕΛ/ΛΑΚ - pdf

ΤΕΙ Λάρισας - pdf

 
ellak/praktika_gs.txt (4101 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki