Συγγραφή οδηγού για τον Mozilla Firefox

Περίληψη

Ο Mozilla Firefox αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση στην κατηγορία των προγραμμάτων περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό που συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα τόσο σε θέματα λειτουργικότητας όσο και σε θέματα ασφάλειας. Ο αριθμός των χρηστών του παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική τάση από την πρώτη του έκδοση και αυτή τη στιγμή έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση στη σχετική κατηγορία προγραμμάτων. Η εγκατάσταση και χρήση του Firefox αποτελεί συχνά την πρώτη επαφή ενός χρήστη με το ελεύθερο λογισμικό διότι αποτελεί μια “εύκολη” αλλαγή (αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερη επέμβαση στο σύστημα του χρήστη όπως π.χ. ένα λειτουργικό σύστημα). Επίσης, λόγω της δημοτικότητας του Παγκόσμιου Ιστού καθώς και της ανεξαρτησίας της εφαρμογής από το λειτουργικό σύστημα, ο Firefox μπορεί να αγγίξει μεγάλο μέρος του κοινού σε όλα τα γνωστικά επίπεδα. Συνεπώς, ένας πλήρης και διεξοδικός ελληνικός οδηγός που θα απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και προχωρημένους χρήστες κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμος.

Περιεχόμενα Οδηγού

1 Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1.1 Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox

1.2 Εκκίνηση του Firefox

1.3 Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης

1.4 Ενημέρωση του Firefox

1.5 Ρύθμιση τείχους προστασίας

1.6 Απεγκατάσταση του Firefox

2 Βασική πλοήγηση στο Διαδίκτυο

2.1 Το παράθυρο του Firefox

2.2 Βασική πλοήγηση

2.3 Πλοήγηση σε καρτέλες

2.4 Χρήση της πλευρικής στήλης

2.5 Εργαλειοθήκες του Firefox

2.6 Πλαίσιο αναζήτησης

3 Προχωρημένες έννοιες πλοήγησης

3.1 Εμφάνιση πληροφοριών σελίδας

3.2 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

3.3 Αντιγραφή περιεχομένου, αποθήκευση και εκτύπωση ιστοσελίδων

3.4 Λήψεις αρχείων

3.5 Συντομεύσεις πληκτρολογίου

3.6 Συντομεύσεις ποντικιού

3.7 Ζητήματα ασφάλειας και διαφύλαξης απορρήτου

3.8 Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας

3.9 Σελιδοδείκτες

4 Ρυθμίσεις Firefox

4.1 Το παράθυρο επιλογών του Firefox

4.2 Πρόσθετα

4.3 Δημοφιλείς πρόσθετες λειτουργίες

4.4 Προφίλ

4.5 Ζητήματα/ ρυθμίσεις προσβασιμότητας

5 Προχωρημένες έννοιες/ρυθμίσεις

5.1 Διαχείριση λανθάνουσας μνήμης

5.2 Ζητήματα σχετικά με τη Java στον Firefox

5.3 Ασφαλής λειτουργία

5.4 Βελτιστοποίηση του Firefox

5.5 Προχωρημένες ρυθμίσεις (σελίδες about:)

6 Επίλυση προβλημάτων

6.1 Βασικά βήματα για επίλυση προβλημάτων

6.2 Προβλήματα στην εκκίνηση της εφαρμογής

6.3 Προβλήματα στη φόρτωση περιεχομένου

6.4 Προβλήματα με σελιδοδείκτες

6.5 Προβλήματα με πρόσθετα

6.6 Προβλήματα στη λειτουργία της εφαρμογής

6.7 Προβλήματα με ασφαλείς συνδέσεις

6.8 Προβλήματα μετά από ενημέρωση του Firefox

6.9 Σενάρια ενεργειών που δεν ανταποκρίνονται

7 Παραρτήματα

7.1 Τα μενού του Firefox

7.2 Γλωσσάρι όρων

Άδεια Χρήσης

Στοιχεία συγγραφέα

Χρυσούλα Παπάζογλου, Πληροφορικός chrisaster@gmail.com

Αρχεία οδηγού

Για χρήστες Linux

Αρχεία odt

Αρχεία pdf

Για χρήστες Windows

Αρχεία html

Αρχεία odt

Αρχεία pdf

 
ellak/firefox_guide.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki